Upper limb treatment technigues for stroke survivors

Martyna Kornet, Iwona Głowacka-Mrotek, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Nowadays, the stroke is considered to be the main cause of acquired disability among adults in the world. Deficits occuring in the upper limb are its widespread consequence.The therapy of a paretic upper limb is the most difficult part of the rehabilitation process, and the recovery of the upper limb functions often takes place only at the final stage of the physiotherapy.

The aim of this study is to present a variety of techniques to improve a post-stroke upper limb on the basis of the most recent literature.

It was considered that the most important elements of the treatment used in the rehabilitation of the paretic upper limb are: exercise matching the anti-spasm pattern, maintaining appropriate position for exercise that provide an approximation of the shoulder joint and the use of cross-facilitation. The study indicates that the treatment of a post stroke upper limb should be based on the: physiotherapy, kinesiotherapy and specific positioning - all of them corresponding to a given stage of the disease. The work also presents the most frequently used methods, especially highlighting: the Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), Bobath, Brunnstrom, CIMT and OIT. It was also shown that in order to enhance the effects of a post-stroke upper limb rehabilitation, it should be extended by modern methods such as Mirror Therapy, Virtual Reality or Robot-assisted Therapy.


Keywords


post-stroke upper limb, flaccidity, spasticity, special methods

Full Text:

PDF

References


Mikołajewska E., Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66(4): 34-40.

Wolińska O., Zwolińska J., Kwolek A. Weryfikacja oceny funkcji ręki w skali Brunnstrom z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia do diagnostyki ręki u pacjentów po udarze mózgu. Prz. Med. Uniw. Rzesz.2007; 4: 350-354.

Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M. Wpływ neurorehabilitacji na stan funkcjonalny i napięcie mięśniowe kończyny górnej u osób po udarze niedokrwiennym mózgu. Pol. Merk. Lek. 2014; 36(213): 191-194.

Laidler P. Rehabilitacja po udarze mózgu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 1996.

Furlan L., Bastos Conforto A., Cohen L. G., Sterr A. Upper Limb Immobilisation: A Neural Plasticy Model with Relevance to Poststroke Motor Rehabilitation. Neural Plasticity, 2016; 2016: 1-17.

Van Delen, A.E.Q., Peper, C.E., Harlaar, J., Daffershofer A., Zijp N. Nienhuys K., Koppe P.: Comparing unilateral and bilateral Upper limb training: The ULTRA-stroke program design. BMC Neurology; 2009: 9:57

Hamzei F., Binkofski F., Buccino G., Ertelt D., Hauptmann B., Hummel F., Platz T. Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. MedPharm; Wrocław 2010.

Wolska M. Rehabilitacja poudarowa kończyny górnej. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2012; 28: 20-23.

Kijowski S. Najczęstsze problemy w usprawnianiu porażonej kończyny górnej u chorych po udarze mózgu. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2009; 2: 169-173

Opara J. Neurorehabilitacja. Elmed; Katowice 2011.

Żyluk A., Żyluk B. Ból i ograniczenie ruchomości w kończynie górnej u chorych po udarze mózgu. Wiad. Lek. 2006; 59(3-4): 227-231.

Mikołajewska E. Przykład terapii niedowładnej kończyny górnej Metodą NDT-Bobath. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 11: 24-28.

Cieślar-Korfel A. (tłum.). Usprawnianie po udarze mózgu. Elipsa-Jaim; Kraków 2007.

Pop T. Podwichnięcie w stawie ramiennym u chorych po udarze mózgu i wpływ wybranych czynników na częstość występowania niestabilności. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2013; 15: 259-267.

Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2012.

Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M. Wpływ neurorehabilitacji na stan funkcjonalny i napięcie mięśniowe kończyny górnej u osób po udarze niedokrwiennym mózgu. Pol. Merk. Lek. 2014; 36(213): 191-194.

Borkowska A., Dobrowolna P., Hagner W. Stabilizacja stawu barkowego wg koncepcji metody Bobath u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu- analiza biomechaniczna. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2008; 2: 19-26.

Kwolek A. Rehabilitacja w udarze mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów 2009.

Pasek J., Mucha R., Opara J., Sieroń A. Rehabilitacja i fizykoterapia po udarze niedokrwiennym mózgu. Rehabil. Prakt. 2007; 2: 35-39.

Dudek J., Michalska A., Głąb G. Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmniejszającej spastycznie wzmożone napięcie mięśni. Rehabil. Prakt. 2012; 3: 40-43.

Jarczewska E. Dodatkowe i alternatywne metody terapeutyczne stosowane w redukcji napięcia spastycznego. Rehabil. Prakt. 2012; 2: 35-39.

Studnicki R., Hansdorfer-Korzon R., Sławek J. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu spastyczności u pacjentów po udarze mózgu. Rehabil. Prakt. 2015; 4: 47-51.

Mraz T. Praktyczne wykorzystanie metody PNF w terapii pacjenta spastycznego. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2011; 13: 9-12.

Sławek J. Spastyczność od patofizjologii do leczenia. Via Medica; Gdańsk 2013.

Pop T. Ocena wpływu rehabilitacji z wykorzystaniem koncepcji Proprioceptywnego Nerwowo- Mięśniowego Torowania na poprawę funkcji kończyny górnej i dynamikę zmian w strukturach barku u chorych po udarze mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów 2010.

Dudek J., Michalska A., Głąb G. Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmniejszającej spastycznie wzmożone napięcie mięśni- cz. II. Rehabil. Prakt. 2012; 4: 64-68.

Sławek J. Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności kończyny górnej. Pol. Prz. Neurol., 2015, 11(4); 190-201.

Wykorzystanie metody PNF u chorych po udarze mózgu. Rehabil. Prakt. 3; 2008: 32-36.

Kwolek A. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2012.

Sidaway M., Czernicka E., Sosnowski A. Neuroplastyczność i związane z nią procesy naprawcze w przebiegu usprawniania po udarze mózgu z uwzględnieniem Terapii Ruchem Wymuszonym Koniecznością. Post. Rehab. 2013; 2: 37-43.

Radajewska A. Ocena przydatności lustra w rehabilitacji ręki u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu- doniesienia wstępne. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach. 2006; 20: 163- 176.

Kieper P., Szczudlik A., Mirek E., Nowobilski R., Opara J., Agostini M., Tonin P., Turolla A. Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w neurorehabilitacji; innowacyjne technologie wspomagające ponowne uczenie się ruchu. Rehabil. Med. 2013; 17(4): 29-36.

Lang C. E., Bland M. D., Bailey R. R., Schaefer S. Y., Birkenmeier R. L. Assessment of Upper extermity impairment, function and activity after stroke: foundations for clinical decision marking. Journal of Hand Therapy. 2013; 26: 104-114.

Pollock A., Baer G. D., Langhorne P., Pomeroy V. M. Physiotherapy Treatment Approaches for Stroke. Stroke. 2008; 39: 519-520.

Pasternak-Mlądzka I., Dobaczewska R., Otręba D., Mlądzki Z. Dobór metod fizjoterapeutycznych i ich skuteczność w uzyskaniu poprawy funkcji ręki spastycznej u pacjentów po udarze mózgu. Rehabil. Med. 2006; 10(3): 21-28.

Simpson D. M., Gracies J. M., Graham H. K., Miyasaki J. M., Naumann M., Russman B., Simpson L. L., So Y. Assessment: botulinum neurotoxin for the treatment of spasticity (an evidence based review): report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2008; 70(19): 1691-1698.

Platz T., Kaick S., Mehrholz J., Leidner O., Eickhof C., Pohl M. Best conventional therapy versus modular impairment-oriented training for arm paresis after stroke: a single-blind, multicenter randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair. 2009; 23(7): 706-16.

Wolf S. L., Winstein C. J., Miller J. P., Taub E., Uswatte G., Morris D., Giuliani C., Light K. E., NicholsLarsen D. Effect of constraint-induced movement therapy on Upper extremity function 3 to 9 months after stroke: EXCITE randomized clinical trial. Jama. 2006; 296: 2095-2104.

Yavuzer G., SellesR., Sezer N., Sütbeyaz S., Bussmann J. B., Köseoğlu F., Atay M. B., Stam H. J. Mirror Therapy Improves Hand Function in Subacute Stroke: A Randomized Controlled Trial. Arch. Phys. Med. Rehab. 2008; 89(3): 393-398.

Norouzi-Gheidari N., Archambault P. P., Fung J. Effects of on stroke rehabilitation In Upper limbs: systematic review and meta-anakysis of the literature. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2012; 49 (4): 479-496.

Lee D., Lee M., Lee K., Song C. Asymmetric training using virtual reality reflection equipment and the enhancement of upper limb function in stroke patients: a randomized controlled trial. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2014; 23(6): 1319-1326.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.423313

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)