Results of conservative, surgical treatment and rehabilitation of entrapment neuropathies in elderly patients in geriatric practice

Jadwiga Główczewska, Krystyna Nowacka, Emilia Główczewska-Siedlecka, Katarzyna Mądra-Gackowska, Zygmunt Siedlecki, Mateusz Szostak, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Entrapment neuropahies of upper limbs can cause mainly nocturnal neuropathic pain and impaired manual dexterity. The most common entrapment neuropathy is carpal tunnel syndrome and ulnar groove syndrome - ulnar nerve entrapment at the elbow. Treatment of entrapment neuropathies is both analgetic therapy and physiotherapy. In the cases of conservative treatment inefficiencies surgical decompression of nerves is performed. Authors of this oublication present results of both conservative  and surgical of entrapment neuropathies in patients over 65 years old. Among the 17 patients with entraoment neuropathies 12 of them underwent surgical treatment. Achieved partial improvement in pain, mostly nocturnal and improving the quality of life and dexterity. In comparison, however, a group of younger patients who underwent surgery for the improvement was less spectacular, which may testify advancement and irreversibility of changes in older patients.


Keywords


entrapment neuropathies, geriatry, neuropathic pain

Full Text:

PDF

References


Lewczuk E., Affelska-Jercha A.: Zawodowe i pozazawodowe aspekty zespołu kanału nadgarstka. Medycyna Pracy 2002, 53, 5, 417–422.

Zwolińska J., Kwolek A., Skrzypiec J.: Skuteczność wybranych metod fizjoterapii w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka (zcn), Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 3, 239–244.

Kmieciak Ł., Krekora K.: Etiologia i patofizjologia uszkodzenia nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka, Kwartalnik Ortopedyczny 2007 (2), 128–137.

Yassi A.: Repetitive strain injuries. Lancet 1997, 349, 943– 947.

Dzierżanowski M., Skrzyński P., Buczek N.: Zespół cieśni kanału nadgarstka – etiologia, diagnostyka i leczenie. Kwartalnik Ortopedyczny 2008, 1, 39–56.

Brhel P., Dufekut J., Rihova A., Bartnicka M.: Rozwój zespołu cieśni nadgarstka (ZCN) po stwierdzeniu choroby zawodowej. Medycyna Pracy 2003, 54 (1), 17–21.

Bogucki A.: Leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstka [w:] Zespoły z ucisku: diagnostyka i leczenie, Materiały konferencyjne, Kraków 2003.

Paluch R., Jach K., Michalski R.: Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, Wrocław 2006.

Biernawska J., Niemczyk A., Pierzchała K.: Udział czynników zawodowych i pozazawodowych w etiopatogenezie zespołu cieśni nadgarstka. Medycyna Pracy 2005, 56 (2), 131–137.

Mikołajewska E.: Kinesiotaping. Rozwiązywanie wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Schirmer M.: Neurochirurgia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1998

Zarys neurochirurgii. Praca zbiorowa pod redakcją M. Ząbka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.345747

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)