Eating disorders among women of childbearing age

Agnieszka Maria Bień, Agnieszka Pieczykolan

Abstract


Introduction. Nutrition is one of the fundamental human needs, which allows for the proper functioning of the body. Nowadays, people are increasingly turning attention to the type and quantity of food intake, in order to preserve health and slim. Rigorous adherence to the principles of nutrition only healthy meals can lead to disorder orthorexia nervosa, which can lead to many complications (such as weight loss, vitamin deficiencies and mineral, hormonal disorders, psychological problems). The aim of the study was to investigate the prevalence of eating disorders such orthorexia nervosa in women of childbearing age and to check whether there is a relationship between the occurrence of eating disorders and a global orientation of life of respondents.

Material and method. The study included 280 women aged between 18 and 35 years old who voluntarily joined the study. The study used the questionnaire technique, consisting of the author's questionnaire and standardized research tools (ORTO-15 Questionnaire, the SCOFF Eating Disorders Questionnaire and the Sense of Coherence Scale SOC-29).

Results. After conducting these studies found an association between the occurrence of eating disorders such as orthorexia nervosa to religion, and between type of eating disorder anorexia and bulimia and marital status, and body mass index (BMI). It was also shown that the lower the overall level of sense of coherence and its components is more common in individuals at risk of developing anorexia or bulimia.

Conclusion. There is a relationship between the occurrence of eating disorders such as orthorexia nervosa to religion. There is a relationship between the occurrence of eating disorders such as anorexia and bulimia marital status and body mass index of women.


Keywords


eating disorders, ortorexia nervosa, global orientation of life

Full Text:

PDF (Polski)

References


Koszowska A., Dittfeld A., Zubelewicz-Szkodzińska B. Psychologiczny aspekt odżywiania oraz wpływ wybranych substancji na zachowania i procesy myślowe. Hygeia Public Health 2013; 48 (3): 279-284.

Jarosz M. (red.). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia; 2012.

Roszkowski W. Normy żywienia. W: Gawęcki J. (red.). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012. s. 485-492.

Gubiec E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus P., Sobów T. Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015; 21 (1): 95-100.

Komunikat z badań CBOS: Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Warszawa 2012.

Jagielska G., Wolańczyk T., Osuch B. Zaburzenia miesiączkowania w jadłowstręcie psychicznym. Psychiatria Polska 2010; 2: 277-286.

Janas-Kozik M., Zejda J., Stochel M., Brożek G., Janas A., Jelonek I. Ortoreksja – nowe rozpoznanie? Psychiatria Polska 2012; XLVI, 3: 441-450.

Dittfeld A., Koszowska A., Fizia K., Ziora K. Ortoreksja – nowe zaburzenie odżywiania. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2013; 67: 393-399.

Donini L. M., Marsili D., Graziani M. P., Imbriale M., Cannella C. Ortorexia nervosa: Validation of a diagnosis questionnaire. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2005; 10: 28-32. doi: 10.1007/BF03327537.

Jagielska G., Wolańczyk T., Osuch B. Zaburzenia miesiączkowania w jadłowstręcie psychicznym. Psychiatria Polska 2010; XLIV, 2: 277-286.

Zarychta K.: Rozumienie, diagnozowanie i leczenie bulimii. www.terapiapoznawcza. info/#!bulimia/c1twa

Rzońca E, Bień A, Iwanowicz-Palus G. Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny. Eating disorders – an ongoing problem. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6 (12): 267-273.

Białkowska M., Szostak W. B.: Żywienie w otyłości. W: Grzymisławki M., Gawęcki J. (red.). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012. s. 332-339.

Pilch W., Janiszewska R., Makuch R., Mucha D., Pałka T. Racjonalna odżywianie i jego wpływ na zdrowie. Hygeia Public Health 2011; 46 (2): 244-248.

Komunikat z badań CBOS: Czy Polacy jedzą za dużo? Warszawa 2014.

Vargas M., Thege B. K., Dukay-Szabó S., Túry F., van Furth E. F. When eating healthy is not healthy: orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary. BMC Psychiatry 2014; 14: 59. doi: 10.1186/1471-244X-14-59.

Ramacciotti C. E., Perrone P., Coli E., Burgalassi A., Conversano C., Massimetti G., Dell’Osso L. Ortorexia nervosa in the general population: A preliminary screening using a self-administered questionnaire (ORTO-15). Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2011; 16 (2): 127-130. doi:10.1007/BF03325318.

Garcia F. D., Grigioni S., Chelali S., Meyrignac G., Thibaut F., Dechelotte P. Validation of the French version of SCOFF questionnaire for screening of eating disorders among adults. The World Journal of Biological Psychiatry 2001; 11: 888-893. doi: 10.3109/ 15622975.2010.483251.

Sánchez-Armáss O., Drumond-Andrade F.C., Wiley A.R., Raffaelli M., Aradillas-Garcia C. Evaluation of the psychometric performance of the SCOFF questionnaire in a Mexican young adult sample. Salud Pública de México 2012; 54 (4): 375-382. doi: 10.1590/S0036-36342012000400007.

Rynkiewicz-Andryśkiewicz M., Andryśkiewicz P., Curyło M., Czernicki J. Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków 2014; 4: 365-373.

Bień A., Wrońska I. Poczucie koherencji a czynniki społeczno-demograficzne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2005; 3 (12): 55-61.

Szymona K. Zaburzenia nerwicowe a poczucie koherencji. Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; 2008.

Rębak D., Głuszek S. Poczucie koherencji jako wykładnik w prognozowaniu aktywności zawodowej ratowników medycznych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2012; 2 (2): 103-107.

Kurowska K., Jaworska M. Poczucie koherencji (SOC) a style radzenia sobie z chorobą u osób z rozpoznaniem raka jajnika i jądra. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 429-434.

Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2005.

Kędra E, Pietras J. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92 (3): 530-534.

Kałędkiewicz E, Doboszyńska A. Ortoreksja na tle innych zaburzeń odżywiania. Forum Medycyny Rodzinnej 2013; 7 (6): 307-315.

Nowogrodzka A, Piasecki B. Zaburzenie odżywiania – różnice międzypłciowe. Nowiny Lekarskie 2012; 81 (4): 381-385.

Rajewski A, Rajewska-Rager A. Zaburzenia odżywiania w praktyce lekarza rodzinnego – rozpoznawanie i leczenie. Family Medicine and Primary Care Review 2009; 11: 931-937.

Tulay Bagci Bosi A., Camur D., Guler Cagatay G. Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Appetite 2007; 49: 661-666.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.344548

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Agnieszka Maria Bień, Agnieszka Pieczykolan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)