Rating behavior of football fans by Internet

Dawid Szczygielski, Marek Napierała, Rafał Gotowski

Abstract


The aim of this article was to present the opinion of Internet users for football fans and their behavior. The research method was used diagnostic survey research in the form of a survey computer. 102 people were tested mostly in the age of 21-25 years. The research can draw the following conclusions: (1) Football stadiums should be better secured and protected by the relevant departments, (2) The colors and club merchandise is not a reliable indicator of fan devotion of his team, (3) These are the fans, the fans are cheering for is a sacred thing, (4) All acts of devastation to property and vandalism in football stadiums should be severely punished.


Keywords


football fans, fans, security at stadiums

Full Text:

PDF

References


Bednarski L., 2004, Piłka nożna: podręcznik dla studentów i nauczycieli, AWF, Kraków

Bergier J., 1994, Mini piłka nożna, Agencja Promo-Lider, Warszawa.

Dudała J., 1999, Fenomen kibicowania u progu XXI wieku. Przejawy wzajemnej tolerancji wśród kibiców, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.

Hałys J., 1986, Polska piłka nożna, KAW, Kraków.

Homer, (przekł.) Parandowski J., 1990, Odyseja, Wyd. Czytelnik, Warszawa.

Hornby N., 2003, Futbolowa gorączka, przeł. M. Hesko-Kołodzińska, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.

Izdebska H., 2011, Widowisko sportowe jako element kultury masowej, [w]: Kultura fizyczna a kultura masowa, (red.) Z. Dubiński, M. Lenartowicz, AWF, Warszawa.

Jarvis M., 2003, Psychologia sportu, przeł. M. Gajdzińska, GWP, Gdańsk.

Kowalski R., 2002, Potomkowie Hooligana – szalikowcy: społeczno kulturowe źródła agresji widowni sportowych, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń.

Lipiec J., 2007, Pożegnanie z Olimpią, Wydawnictwo FALL, Kraków.

Matusiewicz Cz., 1990, Widowisko sportowe, AWF, Warszawa.

Pęczak M., 1992, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Semper, Warszawa.

Piotrowski P., 2000, Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Przyboś A., 1977, Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Shank M., 2002, Sports Marketing. A Strategic Perspective, Prentice Hall, New Jersey.

Sznajder A., 2012, Marketing sportu, Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ślusarz J., 2006, Metodyka- Piłka nożna- Nauczanie podstawowych elementów technicznych piłki nożnej- Etap mini piłki nożnej, AWF, Łódź.

Wanat S., 1993, Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie, „Sport Wyczynowy”, nr 1-2, s.9.

http://sjp.pwn.pl/slownik/2535774/widowisko

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/

http://stadiony.net/publikacje/teksty_naukowe/przekaz_medialny_a_rzeczywistosc_stadionowa_rozwazania_nt_wizerunku_kibica_pilkarskiego

http://kolorujemy.pl/

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=301

http://www.ebadania.pl/data/podrecznik_ebadania_szpunar.pdf

http://www.ebadania.pl/wejenter

http://www.12zawodnik.pl/aktualnosci/ciekawe-badanie-kibicow-pilkarskich/id:524ed4d637348

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/kibic.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.290214

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)