Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old

Mirosława Cieślicka, Olga Ivashchenko

Abstract


Purpose: To experimentally ground the technological approaches to evaluating training effects of primary schoolers’ power loads.

Material and methods: To achieve the objectives outlined, the research used the following methods: analysis
of scientific and methodological literature, pedagogical testing, modeling, pedagogical observation and experiment, methods of mathematical experiment planning (complete factorial experiment, 2k type), discriminant analysis.
The participants in the study were 40 in boys 7 years old.

Results: The training pattern affects the dynamics in the test results for the second grade boys. The test results
can improve provided that the power load brings about significant changes after the training at each spot, after the training (immediate training effect), and twenty four hours after the power load (delayed training effect). The higher the dynamics is for the immediate and delayed training effects, the more significant are the improved power tests results observed after as few as three lessons.

Conclusions: The discriminant function can be used to classify the training effects of the second grade boys’ power loads.


Keywords


training effects, immediate, delayed and cumulative training effect, power loads, boys

References


Ivashchenko, O. V., Cieślicka M., Khudolii, O. M., & Yermakov, S. S. (2014). Modelyuvannya sylovoyi pidhotovlenosti divchatok 6-7 klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (3), 10-16. DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Ivashchenko, O. V., Muszkieta, R., Khudolii, O. M., & Yermakov, S. S. (2014). Kharakterystyka sylovoyi pidhotovlenosti khloptsiv 6-7 klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (3), 17-24. DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Ivashchenko, O.V., & Kapkan, O.O. (2016). Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (6), 18-25. doi:10.15561/18189172.2016.0603

Ivashchenko, O. V., Khudolii, O. M., Yermakova, T. S., Pilewska, W., Muszkieta, R., & Stankiewicz, B. (2015). Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils’ motor fitness. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 15(1), 142–147. doi: http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2015.01023

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M.R., Cieslicka, M., Zukow, W, Nosko, M., & Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1190 – 1201. doi:10.7752/jpes.2016.04190

Ivashchenko, O.V., Yermakova, T.S., Cieslicka, M., & Muszkieta, R. (2015). Discriminant analysis as method of pedagogic control of 9–11 forms girls’ functional and motor fitness. Journal of Physical Education and Sport, 15(3), 576–581. doi:10.7752/jpes.2015.03086

Ivashchenko, O.V., Yermakova, T.S., Cieslicka, M., & Zukowska, H. (2015). Discriminant analysis in classification of motor fitness of 9–11 forms’ juniors. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 238–244. doi:10.7752/jpes.2015.02037

Kalynichenko, O. M., & Lopat’yev, A. O. (2012). Obgruntuvannya psykho-fiziolohichnykh mekhanizmiv zastosuvannya metodychnykh pryyomiv vdoskonalennya rukhovykh navychok stril’tsiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (1), 37-44. Rezhym dostupu: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/765

Kazarjan, F.G. (1964). Dinamika razvitija myshechnoj sily u shkol’nikov. Teorija i praktika fiz. kul’tury, (3), 36—39.

Khudolii, O. M., Ivashchenko, O. V. & Beketov, V. I. (2015). Tekhnolohichni pidkhody do otsinky trenuval’nykh efektiv sylovykh navantazhen’ u shkolyariv molodshykh klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (1), 16-25. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1121

Khudolii, О. М., (2001). Navantazhennya u sportyvnomu trenuvanni yunykh himnastiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (3), 13-19. Rezhim dostupu: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/22

Khudolii, О. М., & Iermakov, S. S. (2011). Zakonomirnosti protsesu navchannya yunih gimnastiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (5), 3-18, 35-41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Khudolii, О. М., & Ivashchenko, О. V. (2013). Informatsiyne zabezpechennya protsesu navchannya i rozvitku ruhovih zdibnostey ditey i pidlitkiv (na prikladi sportivnoyi gimnastiki). Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (4), 3-18. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031

Khudolii, О. М., & Ivashchenco, О. V. (2014). Modelyuvannya protsesu navchannya ta rozvitku ruhovih zdibnostey u ditey i pidlitkiv: Monografiya. Kharkiv: OVS, 320.

Khudolii, О. М., Ivashchenko, О. V., & Pimenov, O. O. (2012). Osoblivosti silovoyi pidgotovlenosti shkolyariv starshih klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (9), 37-41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822

Khudolii, O. M., & Ivashchenko, O. V. (2014). Osoblyvosti funktsional'noyi, koordynatsiynoyi i sylovoyi pidhotovlenosti divchat 7-8 klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (2), 15-21. doi:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Khudolii, O. M., & Ivashchenko, O. V. (2014). Teoriya i metodyka vykladannya himnastyky: Navchal’nyy posibnyk. Kharkiv: “OVS”, 384.

Khudolii, O.M. (2011).Teoretiko-metodichni zasadi sistemi pidgotovki iunikh gimnastiv 7-13 rokiv. Dokt. Diss. [Theoretical-methodic principles of system of junior, 7-13 yrs. age, gymnasts’ training Dokt. Diss.], Kiev; 2011.

Khudolii, O.M., & Titarenco, A.A. (2013). The effectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 7, 83-88.

Khudolii, O.M., Iermakov, S.S., & Ananchenko, K.V. (2015). Factorial model of motor fitness of junior forms’ boys. Journal of Physical Education and Sport, 15(3), 585–591. doi:10.7752/jpes.2015.03088

Khudolii, O.M., Iermakov, S.S., & Prusik, K. (2015). Classification of motor fitness of 7–9 years old boys. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 245–253. doi:10.7752/jpes.2015.0203

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215–228.

Krivolapchuk, I.A. (1989). Vlijanie zanjatij fizicheskimi uprazhnenijami preimushhestvenno ajerobnoj napravlennosti na funkcional’noe sosotojanie central’noj nervnoj sistemy detej 7—8 let: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk; Akad. ped. nauk SSSR, Nauch.-issled. in-t fiziologii detej i podrostkov. M., 17.

Krivolapchuk, I.A. (2009). Funkcional’noe sostojanie detej 9-10 let pri naprjazhennoj informacionnoj nagruzke i fizicheskaja rabotosposobnost’. Fiziologija cheloveka, 35, (6), 111-121.

Lopat’yev, A. O. (2007). Modelyuvannya yak metodolohiya piznannya. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (8), 4-10. url: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/334

Lopat’yev, A. O., Vlasov, A. P. & Trach, V. M. (2013). Informatsiyni ta enerhetychni aspekty analizu skladno-koordynatsiynykh rukhiv stril’tsiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and Methodology], (4), 19-24. DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1032

Moskalenko, N.V. (2007).Fіzichne vihovannja molodshih shkoljarіv: [monografіja]. D.: Іnnovacіja, 252.

Platonov, V.M., & Bulatova, M.M. Fizychna pidhotovka sportsmena. K.: Olimpiys’ka literatura, 109-216.

Platonov, V.N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teorija i ee prakticheskie prilozhenija. K.: Olimpijskaja literatura, 808.

Platonov, V.N., & Sahnovskij, K.P. (1988). Podgotovka junogo sportsmena. K.: Radjans’ka shkola.

Romanenko, V.A. (2005). Dvigatel’nye sposobnosti cheloveka. Doneck.: Izd-vo DonNU, 125-138.

Verkhoshanskyy, Yu.V. (1985). Prohrammyrovanye y orhanyzatsyya trenyrovochnoho protsessa. M.: Fyzkul’tura y sport, 176.

Vlasov, A., Demichkovs'kij, A., Ivashchenko, O., Lopat'iev, A., Pitin, M., P’ianilo, Ia., & Khudolii, O. (2016). Sistemnij pidkhid i matematichne modeliuvannia biologichnikh ta prirodnikh ob’iektiv i procesiv [Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural objects and processes]. Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii, 23, 17-28.

Zubal’, M.V. (2008). Tempy rozvytku fizychnykh yakostey khloptsiv riznykh somatotypiv v ontohenezi shkil’noho periodu. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu : nauk. monohr. za red. Yermakova S. S. Kh., (9), 50—54.

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2016). Discriminant analysis in the classification of the preparation strength girls 11-12 year. Journal of Education, Health and Sport, 6(8), 888-897. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.229884

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2016). Discriminant analysis method to determine the power of the boys 11-12 year. Journal of Education, Health and Sport, 6(10), 721-729. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.229911
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250599

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)