Hip joints mobility in patients with lumbosacral disc disorders

Stanisław Krajewski, Małgorzata Krajewska, Magda Kucharczuk-Kopycińska, Aleksander Litwinowicz

Abstract


Purpose. The authors were influenced to carry out the research by observing the patients suffering from discopathy with frequent faulty positioning of lower limbs – genu valgum, which was accompanied by increased range of external hip joint rotation. The assumed thesis was that wrong mobility of hip joints is conducive to development of lumbosacral disc disorder. Methods.73 people were subjected to the research among whom 36 had discopathy and were qualified for surgical treatment in Neurosurgery Clinic of 10thMilitary Hospital in Bydgoszcz. The rest (control group- 37 people) did not have any lumbosacral disc disorders. Hip joints mobility was measured according to SFTR method. The range of mobility was mesured in all planes. Results. The relation between occurrence of discopathy in LS spine and increased values of mobility in hip joints was noted. The most substantial mobility differences between the research and control groups were related internal / external rotation. Conclusions. The developmnet of disorders in these segments of spine is influnced by biomechanical factors in pelvis and lower limbs. Confirmation of the results in a bigger-scale research may result in introduction of prophylaxis of disc disorders in people with hypermobility of hip joints even at their teen age.


Keywords


Lumbosacral disc disorders, hip joints range of motion, hypermobility, prophylaxis

Full Text:

PDF

References


Kiwerski J. Uszkodzenia krążka międzykręgowego, [w:] Schorzenia i urazy kręgosłupa, Wyd Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

Nowotny J. Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, Wyd. Akademii wychowania fizycznego, Katowice 2000.

Rąpała K. Uszkodzenie krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym, [w:] Zespoły bólowe kręgosłupa zagadnienia wybrane, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Chaitow L., Fritz S. Dolegliwości zlokalizowane w rejonie miednicy, [w:] Masaż leczniczy. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i miednicy, red: Dziak A., Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2009.

Czaja E., Kózka M., Burda A. Jakość życia pacjentów z dyskopatią odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, Pielęg. Neuro. 2012, 1(3) : 92-96.

Stodolny J. Choroba przeciążeniowa – przyczyny epidemii bólów kręgosłupa, [w:] Choroba przeciążeniowa kręgosłupa, Wyd. ZL Natura, Kielce 1999.

Błaszczyk J. Biomechanika biernego narządu ruchu, [w:] Biomechanika kliniczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka, Wyd. BK, Wrocław 2003, s. 170-173

Lewit K. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1984.

Lewit K. Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu, Wyd. ZL Natura, Kielce 2001.75

Standera J. Analiza zaburzeń statycznych w obrębie miednicy oraz ich wpływ na powstanie skoliozy. Med. Man., 1999; 3, 1-2: 21-26.

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej-Sozańska A., Adamiak J. Determinanty wad postawy w obrębie kończyn dolnych, [w:] Young Sport Science of Ukraine 2011.

Szulc A. Staw biodrowy u chorych z przepukliną oponowo –rdzeniową, Poznań 1996 : 15-18.

Zębaty A., (red.) Kinezyterapia, T.1, Wyd. Kasper, Kraków 2002.

Wesołowski G. Rehabilitacja-podstawa diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej, Wyd. Akademia Medyczna w Gdańsku 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.233937

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)