Sexually transmitted diseases still an existing problem

Irena Puszkarz

Abstract


Increasing number of cases of STD is an alarming issue. It is a cause of serious health consequences within society and concern for public health. According to WHO 2/3 of STD affect young people (around 20 years old). The aim of the study is examine the epidemiological situation with selected STD in Poland in 2015. The study has been based on literature and data related to incidence of syphilis, gonorrhoea, chlamydia, HIV and HPV infections. The data has been obtained from the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, National AIDS Centrum and National Oncology Register. In 2015 within Poland there have been 1338 incidences of early and late syphilis, on average 3.22 per 1 thousand people. The incidence of congenital syphilis has decreased from 20 cases in 2014 to 12 in 2015. There have been 441 incidences of gonorrhoea (on average 1.15/100 000). In 2015, 1295 people were diagnosed with HIV, 134 incidences of AIDS have been reported, 40 patients died. There were 220 cases of infections (0.57/100000) caused by chlamydia. Every year in Poland there are 4000 cases of malignant cervical cancer (4%) and 2400 of deaths because of cervical cancer. The epidemiological situation is affected by the lack of preventive and educational actions, low awareness of health within society and easy access to sex services. The National plan to fight STD should have a social character and it should ensure that there are sufficient funds necessary to conduct preventive and educational programs.


Keywords


Sexually transmitted diseases, epidemiological situation, danger

Full Text:

PDF

References


Izdebski Z. Wąż K. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży. Zdrowie Publiczne

i Zarządzanie 2014; 12 (1): 48.

Mazur J. (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.

Mroczkowski T.F. Choroby przenoszone drogą płciową. Lublin. Czelej 2006.

Serwin A.B, Koper M. Rzęsistkowica - istotny czynnik ułatwiający zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności. Prz Epidemiol 2013; 67(1): 131-134.

Niemiec T, Rogowska-Szadkowska D, Wilczyńska A, El Midaoui-Niemiec A.Patogeneza i ryzyko zakażenia HIV u kobiet - przegląd aktualnego piśmiennictwa. Ginekol Pol 2009; 80(1): 41-46.

Duś M. Łuczkowska M. Żaba R. Owrzodzenia narządów płciowych jako wrota do zakażenia wirusem HIV. Post Dermatol Alergol 2009; 26 (4): 206-211.

Pastuszczak M, Snarska-Drygalska A, Wojas-Pelc A. Kiła i infekcja wirusem HIV - niebezpieczne połączenie. Opis przypadku. Dermatol Estet 2011; 13(6): 362-365.

Pawlikowska M, Deptuła W. Choroby u ludzi spowodowane chlamydiami

i chlamydofilami. Postępy Hig Med Dosw 2007; 61: 708-717.

Walczak L, Dzieciątkowski T, Malejczyk M. i wsp. Mieszane zakażenie błon śluzowych narządów płciowych wirusem opryszczki pospolitej typu 1 oraz wirusem brodawczaka typu 6 - opis przypadku. Ginekol Prakt 2010; 105(2): 4-7.

Kaleta Koronowska S. 430 lat wenerologii polskiej. Nowiny Lek. 2010; 79(6): 487-494.

Majewski S, Rudnicka I. Choroby przenoszone drogą płciową w Polsce w 2011 roku. Prz Epidemiol 2013; 67(1): 379-381.

Serwin A.B. Koper M. Unemo M. Rzeżączka w XXI wieku – sytuacja na świecie

i w Polsce. Przegl. Epidem. 2014; 68: 127-131.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny. Meldunki epidemiologiczne. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids - 5.05.2016r.

Suzin J, Kowalczyk-Amico K, Szubert M. Zasady rozpoznawania i leczenia infekcji żeńskich narządów płciowych Chlamydia trachomatis. Zakażenia 2009; 9(6): 24, 27-30.

Chudzicka-Strugała I.,et all Chlamydia trachomatis sexually transmitted infection (STI) infertility nested PCR. Ginekologia Polska 2014; 85:843-846.

http://www.choroby-weneryczne.com/ch/chlamydia-trachomatis.php dostęp 26.04.2016

Filipp E. Niemiec K. Kowalska B. Pawłowska A. Kwiatkowska M. Zakażenie Chlamydia trachomatis u aktywnych seksualnie nastolatek Ginekol Pol.2008, 79, 264-270

Didkowska J. Wojciechowska U. Zatoński W. Nowotwory szyjki macicy w Polsce – bilans otwarcia perspektywy. Gin Pol 2006; 77: 660-666.

Podolska M.Z, Kozłowska U, Bulsa M, Podolski J. Readiness of pedagogy and sociology students for the role of health educators in cervical cancer prevention. Zdr Publ 2012; 122: 189-194.

Wojciechowska U. Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Strona http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp 25.05.2016.

Książek P. Herda J. Raszewska M. Kawałek M. Mojsym S. Bakteryjne choroby przenoszone drogą płciową-zagrożenie XXI wieku. Zdr. Publiczne 2011; 12 (2): 162-166.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.231089

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)