The awareness of the citizens of Swietokrzyskie Voivodeship on the genetic predisposition on cancer

Izabela Kamila Wojarska

Abstract


Introduction: Cancers are the major concern of the modern world, they are in fact the fourth most common cause of death in the world and second in developed countries. The root cause of tumour development lies in genetics. In the last few years a significant rise in the molecular  genetics and laboratory studies, that allow to detect cancer phase mutation.

Aim: The purpose of this dissertation is to evaluate the knowledge of genetic predispositions to cancer among the citizens of Swietokrzyskie Voivodeship.

Material and methodology: The research has been carried out on 93 people living in the Swietokrzyskie Voivodeship aged between 18-75. The chosen measurement method was
a survey testing the knowledge of genetic predispositions to cancer.

Results: Among the questioned the majority were women (61%). The average age was 48 among men and 33 among women. The majority of questioned (60%) were living in a city. The level of education was diverse. Even tough, some of the questioned are or were suffering from cancer (28% of women and 53% of men) or someone in their close relation is or has suffered from cancer (49% in case of women and 64% among men) they do not have the knowledge of the genetic predispositions to cancer.

Conclusions: The awareness of questioned about the genetic predispositions to cancer inheritance or the possibility of using genetic tests to detect the cancer is insufficient.

Regarding to the fact that approximately 30% of cancers have genetic conditions, providing complete and structured knowledge seems to be an important element of health education, because early detection increases the chance of recovering.

 

Keywords: cancers, genetic predisposition, hereditary cancer.


Keywords


cancers, genetic predisposition, hereditary cancer.

Full Text:

PDF

References


Didkowska J. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce. W: Meder J. (red.). Podstawy onkologii klinicznej. Wydawnictwo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011; 5-16.

Didkowska J. Prognozy rozwoju chorób nowotworowych w Polsce. W: Kwiatkowska L. (red.). Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014; 147-163,

Zatoński W, Sulkowska U, Przewoźniak K, Zatoński M. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce. W: Kwiatkowska L. (red.). Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014; 30-49.

Kulig A, Smolarz B. Badanie genetyczne apoptozy i mutacji genu BRCA1 u kobiet obciążonych dziedzicznie rakiem piersi. Przegląd Menopauzalny 2004; 5: 19-23.

Lovett E. Family studies in cancer of the colon and rectum. British Journal of Surgery 1976; 63 (1) : 13-18.

http://onkologia.org.pl/nowotwory-genetyczne (dostęp: 2016.05.03).

Lubiński J, Górski B, Kurzawski G, Jakubowska A, Dębniak T, Cybulski C. „i wsp.” Genetyka we wczesnej diagnostyce nowotworów. Współczesna Onkologia 2000; 4; 5: 186-189.

Badora A, Kaleta B. Mnogie nowotwory pierwotne u kobiet nosicielek mutacji genu BRCA1 – dwa przypadki kliniczne. Ginekologia Polska 2013; 84(10):892-896.

Markowska J, Mądry R. Stan obecny w leczeniu nowotworów złośliwych narządów rodnych u kobiet. W: Kwiatkowska L. (red.). Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014; 103-116.

Moszyński R, Szpurek D, Pawlak M, Englert-Golon M, Sajdak S. Wpływ typu histopatologicznego guza jajnika na wartości prognostyczne ultrasonograficznego indeksu morfologicznego. Ginekologia Polska 2006; 77: 516-522.

Berek JS, Chalas E, Edelson M, Moore D, Burke W, Cliby W. “i wsp.” Prophylactic and Risk-Reducing Bilateral Salpingo-oophorectomy: Recommendations Based on Risk of Ovarian Cancer. Obstetrics & Gynecology 2010; 116(3):733-743.

Gumółka I. Przydatność oznaczeń surowiczego stężenia CA 125 i HE4 w diagnostyce raka jajnika. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2015; 69: 138–149.

Li A. Nowe markery biologiczne w raku jajnika. Przydatność OVA1 i ROMA w ustalaniu rozpoznania. Ginekologia po dyplomie 2012; 14-19.

Hjelmborg JB, Scheike T, Holst K. Skytthe A, Penney K, Graff R. “i wsp.”. The heritability of prostate cancer in the Nordic Twin Study of Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014; 23(11):2303-10.

Bratt O. Hereditary prostate cancer: clinical aspects. The Journal of Urology 2002; 168(3): 906-13.

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Nowotwory-zlosliwe-w-Polsce znamy najnowsze-dane-epidemiologiczne (dostęp: 2016.05.03).

Góźdź S, Karpacz T, Stępień D. Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2010 roku. Ministerstwo Zdrowia, Kielce 2012.

Quinn M.J, d’Onofrio A, Moller B, Black R, Martinez-Garcia C, Moller H. „i wsp.”. Cancer mortality trends in the EU and acceding countries up to 2015. Annals of Oncology 2003; 14: 1148–1152.

Lubiński J. Przyszłość onkologii należy do genetyki. Przegląd Urologiczny 2008; 3 (49):22.

Lorenc A, Pop T, Boychuk T. Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi. YOUNG SPORT SCIENCE OF UKRAINE 2012; 4 : 59-65

Cichońska M, Borek M, Krawczyk W, Maciąg D. Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka szyjki macicy.

Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Oszurek O, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. Postępy Nauk Medycznych 2008; 7 : 446-455.

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Krajowy Rejestr Nowotworów. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Warszawa 2013; 14-15.

Dębniak T, Lubiński J. Zasady dziedziczenia predyspozycji do nowotworów. Postępy Nauk Medycznych 2008; 7: 427-430.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.229887

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)