The evaluate the thoracic kyphosis at children in age 8-12 years

Bożena Kaźmierska, Beata Kowalczyk, Anna Leśków, Małgorzata Tarnowska, Natalia Galas, Paulina Łuczak, Krzysztof Sobiech, Krzysztof Dudek, Elżbieta Jackowska, Ireneusz Całkosiński

Abstract


Introdution: The technicalization, the sedentary and the busy lifestyle can lead to development and health disorders such as faulty posture. Usually effects concern abnormalities in motor organs and spinal cirvatures of the body which are widely described.

Aim: The aim of the study was to evaluate the thorasic kyphosis in children at the age of 8-12 years.

Material and methods: In the study, 204 children at the age of 8-12 years were examined, including 103 girls and 101 boys. The research on the evaluation of the posture of the body was conducted in years 2008 – 2011. An advanced system Zebris APGMS Pointer was used to evaluate faulty posture such as: sacral angel thoracic kyphosis, lumbar lordosis and total trunk inclination. Data were analyzed using WinSpine Pointer software, based on the built-in standard research protocol.

Results: The results of this work suggest that the size of the thorasic kyphosis depends on the gender and on the formation of lumbar lordosis. In children at the age of 8-12 years there was
a correlation between the total length of the spine and age.


Keywords


body posture, thorasic kyphosis, spine

Full Text:

PDF (Polski)

References


Barczyk K. Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. Acta Bio-Optica Inf. Med. Inż. Biomed. 2008; 14(3); 217-222

Cytowicz-Karpiłowska W. Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2006; 1: 2-3

Drzał-Grabiec J. Ocena postawy ciała - z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2009; 9: 16-18

Hawrylak A, Barczyk K. Rola szkolnej gimnastyki korekcyjnej w terapii i profilaktyce wad postawy. Lider. 2010; 4: 30-34

Janiszewska R. i wsp. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6-12-letnich - uczniów szkół podstawowych z Radomia - badania pilotażowe. Probl. Hig. Epidemiol. 2009; 90(3); 342-346

Jankowicz-Szymańska A., Nowak B., Słomski Ł. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała. Fizjoterapia. 2010; 18(2): 44-55

Karski T. Profilaktyka "wad postawy" - proste sposoby rozpoznawania, zasady ćwiczeń i pozycji leczniczych. Lekarz. 2005; 9(3): 78-83

Madej E. Wady i zalety współczesnych metod badania postawy ciała wykorzystywanych w badaniach przesiewowych. Kwart. Ortoped. 2008; 1: 24-30

Permoda A., Chudak B., Problem występowania nieprawidłowości postawy u dzieci i młodzieży w rejonie Zielonej Góry i okolic. Zdr. Publ. 2010; 120(4): 361-364

Szczepaniak M. Pozycja siedząca - problemem współczesnego człowieka. Lider. 2002; 5: 9-10

Śliwa W. Powstawanie wad postawy ciała, ich ocena i postępowanie korekcyjne. POSMED, Wrocław, 1993.

Widlak T. Ocena wiedzy rodziców ze środowiska miejskiego i wiejskiego na temat wad postawy u dzieci, metod ich profilaktyki i korekcji. Kwart. Ortoped. 2007; 2: 238-265

Wojna D. Ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. Fizjoterapia. 2010; 18(4): 27-39

Instrukcja obsługi systemu Zebris APGMS Pointer
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.229886

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Bożena Kaźmierska, Beata Kowalczyk, Anna Leśków, Małgorzata Tarnowska, Natalia Galas, Paulina Łuczak, Krzysztof Sobiech, Krzysztof Dudek, Elżbieta Jackowska, Ireneusz Całkosiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)