Orbitopatia jako manifestacja choroby IgG4-zależnej - opis przypadków = Orbitopathy as a manifestation of IgG4-related disease - case report

Agnieszka Zwolak, Joanna Malicka, Robert Zwolak, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, Jadwiga Daniluk, Jerzy Tarach, Robert Łuczyk

Abstract


Zwolak Agnieszka, Malicka Joanna, Zwolak Robert, Dudzińska Marta, Świrska Joanna, Daniluk Jadwiga, Tarach Jerzy S., Łuczyk Robert. Orbitopatia jako manifestacja choroby IgG4-zależnej - opis przypadków = Orbitopathy as a manifestation of IgG4-related disease - case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):475-487. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.208373

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4078

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 19.12.2016.

 

 

 

Orbitopatia jako manifestacja choroby IgG4-zależnej - opis przypadków

Orbitopathy as a manifestation of IgG4-related disease - case report

 

Agnieszka Zwolak1,2, Joanna Malicka2, Robert Zwolak3, Marta Dudzińska1, Joanna Świrska1,2, Jadwiga Daniluk1,4, Jerzy S. Tarach2, Robert Łuczyk1

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1Chair of Internal Medicine and Department of Internal Medicine in Nursing, Medical University of Lublin

2Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Department of Endocrinology, Medical University of Lublin

3Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

3Department of Rheumatology and Connective Tissue Diseases

4Instytut Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

4Instiutute of Public Health, State School of Higher Education in Biała Podlaska

 

Streszczenie

Wstęp: Choroby IgG4-zależne stanowią multidyscyplinarny problem, ich istotą są nacieki z komórek plazmatycznych z towarzyszącym włóknieniem zajętych tkanek, a tym tkanek oczodołu. 

Celem badania jest przedstawienie dwóch przypadków pacjentów z orbitopatią IgG4.

Materiał i metody: Analizy dokonano w oparciu o dokumentację medyczną pacjentów

Przypadek 1: 68-mężczyzna został przyjęty do poradni endokrynologicznej z powodu narastającego wytrzeszczu obu gałek ocznych. Badanie MRI potwierdziło powiększenie i obrzęk wszystkich mięśni okoruchowych. Inne choroby, w przebiegu których dochodzić może do orbitopatii, w tym choroba Graves’a, zostały wykluczone. W oparciu o podwyższony poziom przeciwciał IgG4 w surowicy krwi, rozpoznano chorobę IgG4-zależną. Rozpoczęto leczenie glikokortykosteroidami, w wyniku czego doszło do znacznej regresji zmian w oczodołach. Leczenie powtórzono po upływie roku z powodu nawrotu objawów, z następowym leczeniem metotreksatem. Do chwili obecnej pacjent pozostaje w całkowitej remisji klinicznej, kontynuuje leczenie metotreksatem z dobrą tolerancją.

Przypadek 2: 62-letnia kobieta, z chorobą Graves’a, po operacji usunięcia guza z prawego oczodołu (hist-pat: sclerosing inflammatory pseudotumor), została przyjęta do Kliniki Endokrynologii z powodu nawrotu wytrzeszczu oka prawego. Wykluczono orbitopatię w przebiegu choroby Graves’a. Na podstawie podwyższonego poziomu przeciwciał IgG4 w surowicy oraz obrazu histopatologicznego usuniętej uprzednio zmiany oczodołu rozpoznano chorobę IgG4-zależną. Rozpoczęto leczenie glikokortykosteroidami, z następową terapią metotrexatem oraz azatiopryną. Pacjentka do chwili obecnej pozostaje w remisji choroby.

Wnioski: W przypadku cech orbitopatii w diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę możliwość rzadko występującej patologii, jaką są choroby IgG4- zależne.

 

Słowa kluczowe: choroby IgG4-zależne, orbitopatia, glikokortykosteroidy

 

Abstract 

Introduction: Immunoglobulin-G4-related disease (IgG4-RD) is a multidisciplinary problem due to plasmatic cells infiltration and areas of fibrosis in the affected tissues, including the eye.

The aim of the study was to present two patients with orbitopathy due to IgG4-related eye disease.

Material and methods: Analysis of medical records of patients.

Case 1: A 68-year old man, was admitted to the endocrinology clinic because of increased protrusion of both eyeballs. The MRI scans revealed enlargement and swallowing of all periorbital muscles. Common diseases of the eyeballs, including Graves disease were excluded. Based on elevated serum IgG4, IgG4-related disease was stated. The glicocorticosteroid therapy  was introduced. Evident regression of protrusion of eyeballs was observed. The therapy was repeated one year later because of recurrence of symptoms and methotrexate therapy was added to this. The patient continues now methotrexate therapy only and does  not present any symptoms of orbitopathy. 

Case 2: A 62-years old woman with Graves disease, after surgery of the tumor of the right orbit, was admitted to the Endocrinology Clinic because of right eye protrusion rebound. The Graves orbitopathy was ruled out. Since IgG4 level in plasma was elevated and considering histopathological recognition of the removed tumor of the orbit  (sclerosing inflammatory pseudotumor), IgG4-related disease of the eye was stated. Glucocorticosteroids were introduced, followed by methotrexate and azathioprine therapy. The  patient remains in remission now.

Conclusion: Presented cases highlight the importance of considering IgG4-RD in the differential diagnosis of orbitopathy.

 

Key word: IgG4-related disease, orbitopathy, glucocorticosteroids


Keywords


choroby IgG4-zależne, orbitopatia, glikokortykosteroidy, IgG4-related disease, orbitopathy, glucocorticosteroids.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Hamano H, Kawa S, Horiuchi A, et al. High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis. New Engl J Med 2001; 344: 732-738.

Grygiel-Górniak B., Puszczewicz M. Choroby IgG4-zależne – nowe spojrzenie w reumatologii. Reumatologia 2013; 51(4): 284-292

Guma M, Firestein GS. IgG4-related diseases. Best Pract Res Clin Rheum 2012; 26: 425-438.

Okazaki K, Uchida K, Koyabu M, et al. Recent advances in the concept and diagnosis of autoimmune pancreatitis and IgG4-related disease. J Gastroenterol 2011; 46: 277-288.

Umehara H, Okazaki K, Masaki Y, et al. Comprehensive diagnostic criteria for IgG4-related disease (IgG4-RD), 2011. Mod Rheumatol 2012; 22: 21-30.

Hardy TG, McNab AA, Rose GE. Enlargement of the infraorbital nerve: an important sign associated with orbital reactive lymphoid hyperplasia or immunoglobulin g4-related disease. Ophthalmology. 2014; 121: 1297-1303. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.12.028

Avni-Zauberman N, Tripathy D, Rosen N, Ben Simon GJ. Relapsing migratory idiopathic orbital inflammation: six new cases and review of the literature. Br J Ophthalmol. 2012; 96: 276-280. doi: 10.1136/bjo.2010.191866

Wallace ZS, Khosroshahi A, Jakobiec FA, Deshpande V, Hatton MP, Ritter J et al. IgG4-related systemic disease as a cause of "idiopathic" orbital inflammation, including orbital myositis, and trigeminal nerve involvement. Surv Ophthalmol. 2012; 57: 26-33. doi: 10.1016/j.survophthal.2011.07.004.

Deep D, Arvind A, Chitra S. Immunoglobulin G4 related thyroid disorders: Diagnostic challenges and clinical outcomes. Endokrynologia Polska 2016; 67: 520-524. DOI: 10.5603/EP.2016.0061•

Brito-Zeron P, Bosh X, Ramos-Casals M, Stone JH. IgG4-related disease: Advances In the diagnosis and treatment. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2016; 30: 261-278.

Wallace ZS, Deshpande V, Stone JH. Ophthalmic manifestations of IgG4-related disease: Single-center experience and literature review. Semin Arthritis Rheum. 2014; 43: 806-817.

Brito-Zeron P, Ramos-Casals M, Bosch X, Stone JH. The clinical spectrum of IgG4-related disease. Autoimmun Rev. 2014; 13: 1203-1210.

Takahira M, Ozawa Y, Kawano M, Zen Y, Hamaoka S, Yamada K et al. Clinical aspects of IgG4-related orbital Innflammation a case series of ocular adnexal lymphoproliferative disorders. Int J Rheumatol 2012; article ID: 635473, doi: 10.1155/2012/635473

Karamchandani JR, Younes SF, Warnke RA, Natkunam Y. IgG4-related systemic sclerosing disease of the okular adnexa: a potential mimic of ocular lymphoma. Am J Clin Pathol 2012; 137: 700-711.

Higashiyama T, Nishida Y, Ugi S, Ishida M, Nishio Y, Ohji M. A case of extraocular muscle swelling due to IgG4-related sclerosing disease. Jpn J Ophthalmol 2011; 55 (3): 315-317.

Espinoza GM. Orbital inflammatory pseudotumors: etiology, differential diagnosis and management. Curr Rheumatol Rep 2010; 12 (6): 443-447.

Plaza J, Garrity J, Dogan A, Amanthamurthy A, Witzig T, Salomao D. Orbital inflammation with IgG4-positive plasma cells; manifestations of IgG4 systemic disease. Arch Ophthalmol 2011; 129 (4): 421-428.

Stone JH, Brito-Zeron P, Bosh X et al. Diagnostic approach to the complexity of IgG4-related disease. Mayo Clin Proc 2015; 17 (1): 927-939.

Wallace ZS, Deshpande V, Mattoo H et al. IgG4-related disease: clinical and laboratory findings in one hundred twenty-five patients. Arthritis Reumatol 2015; 67 (9): 2466-2475.

Della-Torre E, Campochiaro C, Bozzolo EP, Dagna L, Scotti R, Nicoletti R, Stone JH, Sabbadini MG. Methotrexate for mainteinance of remission in IgG4-related disease. Rheumatology 2015; 54(10):1934-1936.

Carruters MN, Topazian MD, Khosroshahi A et al. Rituximab for IgG4-related disease: a prospective, open-label trial. Ann Rheum Dis 2015; 74 (6): 1171-1177.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.208373

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Zwolak, Joanna Malicka, Robert Zwolak, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, Jadwiga Daniluk, Jerzy Tarach, Robert Łuczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)