Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny = Eating disorders – an ongoing problem

Ewa Rzońca, Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus

Abstract


Rzońca Ewa, Bień Agnieszka, Iwanowicz-Palus Grażyna. Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny = Eating disorders – an ongoing problem. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):267-273. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198734

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4053

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 09.12.2016. Accepted: 09.12.2016.

 

 

 

Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny

Eating disorders – an ongoing problem

 

Ewa Rzońca, Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus

 

 

Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Department of the Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, ortoreksja, anoreksja, pregoreksja, bulimia, otyłość

Key words: nutritional disorder, orthorexia nervosa, anorexia, pregorexia, bulimia nervosa, obesity

 

 

STRESZCZENIE

Na przestrzeni ostatnich lat w krajach zachodnich nastąpił wzrost zachorowań na zaburzenia odżywiania, u podłoża, których podkreślane są zmiany społeczno-kulturowe. Zaburzenia odżywiania, takie jak ortoreksja, anoreksja, pregorekscja, bulimia czy otyłość to nieprawidłowe zachowania w obszarze nawyków żywieniowych, które prowadzą do znacznych zakłóceń masy ciała. Stanowią istotny problem zdrowotny, który dotyka głównie dziewczęta oraz młode kobiety, powodujący wiele negatywnych konsekwencji zarówno zdrowotnych, psychologicznych, jak i społecznych dla osoby chorej. Złożona etiologia zaburzeń odżywiania wymaga interdyscyplinarnego podejścia, uwzględniającego m. in. modyfikację stylu życia, w szczególności zachowań żywieniowych, wsparcie psychologiczne czy postępowanie farmakologiczne.

 

 

ABSTRACT

Recent years have seen an increase in the occurrence of eating disorders in Western countries, with sociocultural changes being one of the main reasons for this trend. Eating disorders, such as anorexia, pregorexia, bulimia or obesity, are abnormal behaviours related to eating habits, which lead to serious disturbances in body weight. They are a major health problem mostly in girls and young women, negatively affecting their physical health, mental condition and social life in many different ways. The complex etiology of eating disorders requires an interdisciplinary approach, including methods such as change of lifestyle, in particular eating habits, psychological support and pharmacological treatment.


Keywords


zaburzenia odżywiania, ortoreksja, anoreksja, pregoreksja, bulimia, otyłość

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Kędra E, Pietras J. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3): 530-534.

Kędra E. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1(2): 169-175.

Rajewski A, Rajewska-Rager A. Zaburzenia odżywiania w praktyce lekarza rodzinnego – rozpoznawanie i leczenie. Fam Med Prim Care Rev. 2009; 11(4): 931-937.

Pilecki MW, Józefik B, Sałapa K. Kontekst kulturowy zaburzeń odżywiania się – badania własne. Psychiatr Pol. 2012; 2: 189-200.

Nowogrodzka A, Piasecki B. Zaburzenie odżywiania – różnice międzypłciowe. Now Lek. 2012; 81(4): 381-385.

Kałędkiewicz E, Doboszyńska A. Ortoreksja na tle innych zaburzeń odżywiania. Forum Med Rodz. 2013; 7(6): 307-315.

Magallares A, Jauregui-Lobera I, Ruiz-Prieto I, Santed MA. Antifat attitudes in a sample of women with eating disorders. Nutr Hosp. 2013; 28(3): 649-653.

Bąk-Sosnowska M. Zaburzenia odżywiania towarzyszące otyłości. Forum Zab Metabol. 2010; 1(2): 92-99.

Myszkowska-Ryciak J, Leśniak W, Harton A, Gajewska D, Bawa S. Poziom wiedzy na temat specyficznych zaburzeń odżywiania w wybranych grupach populacyjnych. Bromat Chem Toksykol. 2012; 3: 827-832.

Janas-Kozik M, Zejda J, Stochel M, Brożek G, Janas A, Jelonek I. Ortoreksja – nowe rozpoznanie? Psychiatr Pol. 2012; 3: 441-450.

Gubiec E, Stetkiewicz‑Lewandowicz E, Rasmus P, Sobów T. Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21(1): 95-100. doi:10.5604/20834543.1142367.

Dittfeld A, Koszowska A, Fizia K, Ziora K. Ortoreksja – nowe zaburzenie odżywiania. Ann Acad Med Siles. 2013; 67(6): 393-399.

Bundros J, Clifford D, Silliman K, Neyman Morris M. Prevalence of Orthorexia nervosa among college students based on Bratman's test and associated tendencies. Appetite 2016; 101: 86-94. doi: 10.1016/j.appet.2016.02.144.

Koven NS, Abry AW. The clinical basis of orthorexia nervosa: emerging perspectives. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015; 11: 385-394. doi:10.2147/NDT.S61665.

Brytek-Matera A, Donini LM, Krupa M, Poggiogalle E, Hay P. Orthorexia nervosa and self-attitudinal aspects of body image in female and male university students. J Eat Disord. 2015; 3: 2. doi: 10.1186/s40337-015-0038-2.

Brytek-Matera A, Rogoza R, Gramaglia C, Zeppegno P. Predictors of orthorexic behaviours in patients with eating disorders: a preliminary study. Psychiatry 2015; 15: 252. doi: 10.1186/s12888-015-0628-1.

Barg E, Urban K, Terlecka J, Trzaska S, Grabowski M. Kogo może dotyczyć anorexia nervosa? Analiza materiału własnego. Endokr Otyłość Zab Przem Mat. 2006; 2(2): 43-49.

Mądra M, Drobnik J. Zaburzenia odżywiania w ciąży – anoreksja i otyłość. W: Wojtal M, Żurawickia M, (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny.T.1. Opole: Wyd. Instytut Śląski;2013:17-28.

Bator E, Bronkowska M, Ślepecki D, Biernat J. Anoreksja – przyczyny, przebieg, leczenie. Now Lek. 2011; 80(3): 184-191.

Dobrzyńska E, Rymaszewska J. Jadłowstręt psychiczny – ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny. Psychiatr Prakt Ogólnolek. 2006; 4(6): 165-170.

Namysłowska I. Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny i bulimia. Przew Lek. 2000; 6: 88-91.

Kaminiarczyk D, Cichy W. Współczesne poglądy na problematykę anorexia nervosa. Now Lek. 2004; 73(3): 248-252.

Jośko J, Kamecka-Krupa J. Czynniki ryzyka anoreksji. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(3): 254-258.

Mehler PS, Krantz MJ, Sachs KV. Treatments of medical complications of

anorexia nervosa and bulimia nervosa. J Eat Disord. 2015; 3: 15. doi:10.1186/s40337-015-0041-7.

Mathieu J. What is pregorexia? J Am Diet Assoc. 2009; 109(6): 976-979.

Franczak-Young A, Jezierska-Kazberuk M. Niektóre zmiany neuropsychologiczne

i somatyczne występujące w bulimii oraz podstawy strategii leczenia somatycznego. Forum Zab Metabol. 2011; 2(4): 245-255.

Szymocha M, Bryła M, Maniecka-Bryła I. Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr Publ. 2009; 119(2): 207-212.

Wąsowski M, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E. Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Post Nauk Med. 2013; 4: 301-306.

Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 339-343.

Richardson AS, Arsenault JE, Cates SC, Muth MK. Perceived stress, unhealthy eating behaviors, and severe obesity in low-income women. Nutr J. 2015; 14: 122. doi:10.1186/s12937-015-0110-4.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198734

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Rzońca, Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)