Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation

Emilia Główczewska-Siedlecka, Katarzyna Mądra-Gackowska, Krystyna Nowacka, Joanna Simińska, Zygmunt Siedlecki, Mateusz Szostak, Kornelia Kędziora Kornatowska

Abstract


Główczewska-Siedlecka Emilia, Mądra-Gackowska Katarzyna, Nowacka Krystyna, Simińska Joanna, Siedlecki Zygmunt, Szostak Mateusz, Kędziora-Kornatowska Kornelia. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):222-229. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.197908

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4051

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.11.2016. Revised 28.11.2016. Accepted: 09.12.2016.

 

 

 

Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej

The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation

 

Główczewska-Siedlecka Emilia1, Mądra-Gackowska Katarzyna1, Nowacka Krystyna2, Simińska Joanna2, Siedlecki Zygmunt3, Szostak Mateusz3, Kędziora‑Kornatowska Kornelia1

 

1. Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3. Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochiurgii Dziecięcej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Streszczenie

Plastrowanie dynamiczne (ang. Kinesio Taping) jest coraz bardziej popularną metodą leczenia zespołów bólowych mięśniowo - szkieletowych oraz kręgosłupa. Może być to pojedyncza metoda leczenia zachowawczego oraz wspomaganie innych. Plastrowanie można stosować jako uzupełnienie kinezyterapii, terapii manualnej oraz po zabiegach neurochirurgicznych kręgosłupa, jako uzupełnienie postępowania pooperacyjnego. Niniejsza praca przedstawia wyniki plastrowania chorych w wieku podeszłym po operacjach z obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Pacjentom w grupie badanej naklejono plastry Kinesio Taping w pierwszej dobie po zabiegu. Uzyskano zmniejszenie bólu po zabiegu operacyjnym w grupie stosującej plastrowanie dynamiczne. W grupie kontrolnej dolegliwości bólowe po zabiegu były większe niż w grupie badanej, co dowodzi że Kinesio Taping może być stosowany z powodzeniem u chorych w wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym w obrębie kręgosłupa lędźwiowego.

 

Słowa kluczowe: Kinesio Taping, geriatria, dyskopatia lędźwiowa, stenoza zwyrodnieniowa, zespoły bólowe kręgosłupa

 

 

 

Abstract

Kinesio Taping is popular method of treating musculo - skeletal pain and low back pain. This can be a single method of conservative treatment or can support other methods like physiotherapy, manual therapy or after neurosurgical spine procedures. The study presents results of Kinesio Taping in eldery, geriatric patients after surgical treatment of lumbar spine comparing to eldery patients after neurosurgical procedures without Kinesio Taping. Patients in the study group had applied Kinesio Taping the first day post op.  The pain relief after surgery in the group using Kinesio Taping was observed. In the control group pain after surgery they were greater than those in the study group, which proves that Kinesio Taping can be used successfully in eldery patients after surgery of lumbar spine.

 

Key words: Kinesio Taping, geriatrics, lumbar discopathy, lumbar spinal stenosis, low back pain


Keywords


Kinesio Taping, geriatria, dyskopatia lędźwiowa, stenoza zwyrodnieniowa, zespoły bólowe kręgosłupa, Kinesio Taping, geriatrics, lumbar discopathy, lumbar spinal stenosis, low back pain.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Praca zbiorowa pod redakcją W. Koszewskiego. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2010

Dziak A.: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków 2007

Ebelt-Paprotny G.: Fizjoterapia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012

Glinkowski W., Ciszek B.: Wybrane zagadnienia morfologii i właściwości krążków międzykręgowych (część I). „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2004, 6, 2, s. 141-148

Kase K., Hashimoto T., Okane T.: Kinesio taping perfect manual. Universal Printing & Publishing Inc. Alberquerque, New Mexico 2003

Kużdżał A., Magoń G.: Rehabilitacja po chirurgicznym leczeniu lędźwiowej przepukliny krążka międzykręgowego – przegląd badań oraz propozycje postępowania. „Rehabilitacja Medyczna” 2007, 11, 2, s. 14-20

Łebkowski W.J.: Starzenie się i degeneracja lędźwiowych krążków międzykręgowych u człowieka. „Polski Merkuriusz Lekarski” 2002, XIII, 75, s. 234-237

Mikołajewska E.: Kinesiotaping. Rozwiązywanie wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Schirmer M.: Neurochirurgia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1998

Śniegocki M, Kasprzak H.A., Łukowicz M.: Terapia przepuklin krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. „Fizjoterapia Polska” 2002, 2, 2, s. 128-133

Zarys neurochirurgii. Praca zbiorowa pod redakcją M. Ząbka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.197908

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)