Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates = Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises

Małgorzata Pyskir, Jerzy Pyskir, Dorota Ratuszek-Sadowska, Joanna Sebastian, Maciej Bosek, Magdalena Hagner-Derengowska, Wojciech Hagner

Abstract


Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Ratuszek-Sadowska Dorota, Sebastian Joanna, Bosek Maciej, Hagner-Derengowska Magdalena, Hagner Wojciech. Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates = Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):243-258. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198452

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4049

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 09.12.2016. Accepted: 09.12.2016.

 

 

Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates

 

Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises

 

Małgorzata Pyskir1, Jerzy Pyskir2, Dorota Ratuszek-Sadowska1, Joanna Sebastian1, Maciej Bosek2, Magdalena Hagner-Derengowska3, Wojciech Hagner1

 

  1. Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Katedra i Zakład Biofizyki, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz

 

 

Streszczenie

 

Wstęp

Jedną z charakterystycznych cech człowieka jest stabilna pionowa postawa ciała. Nieprawidłowe działanie systemu kontroli postawy (PCS) może powodować niekontrolowane upadki, co pogarsza kondycję fizyczną i ogranicza funkcje życiowe. Wykazano, że kontrola postawy u osób starszych jest utrudniona. Być może właściwie prowadzona rehabilitacja jest w stanie spowolnić ten proces.

Cel

Dotychczasowe badania pokazały pozytywny wpływ ćwiczeń Pilates na elastyczność tułowia i miednicy oraz równowagę dynamiczną. Celem niniejszej pracy było porównanie stabilności postawy starszych kobiet przed i po 10 tygodniach programu ćwiczeń metodą Pilates.

Materiał i metody

W badaniach wzięło udział 35 kobiet w wieku 55-67 lat. Wstępne badanie posturograficzne wykonano przed rozpoczęciem ćwiczeń. Następnie uczestniczki programu przez 10 tygodni wykonywały ćwiczenia metodą Pilates pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Po zakończonym programie powtórzono badanie posturograficzne.

Wyniki

Analizowano pole powierzchni oraz długość rejestrowanych statokinezjogramów. Dokonano także analizy dyfuzyjnej otrzymanych krzywych. Ponad 60% uczestniczek uzyskało lepsze rezultaty w po programie ćwiczeń. Osoby, które w drugim badaniu miały gorsze wyniki donosiły, że były w dniu badania przeziębione lub mocno zmęczone.  

Wnioski

                Pogorszenie stabilności postawy u osób starszych można minimalizować przez intensyfikację codziennej aktywności. Może jej pomóc wykonywanie ćwiczeń metodą Pilates. Badania posturograficzne stanowią dobre narzędzie do monitorowania pracy systemu kontroli postawy.

 

Słowa kluczowe: stabilność posturalna, system kontroli postawy (PCS), Pilates

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

Introduction

One of characteristic of humans is upright standing. Incorrect operation of Postural Control System (PCS) can cause falls. It can lead to deterioration of physical condition and limitations of vital functions. It was shown that operation of PCS deteriorates with age. Perhaps this process can be slowed down using proper rehabilitation.

Aim

It was reported than Pilates method of exercise (PME) has positive effect on flexibility of trunk and pelvis and dynamic balance. The purpose of this paper is comparison of postural stability in the group and elderly women before and after 10 weeks of Pilates exercises.  

Materials and methods

A total of 35 women of age 55 to 67 years were investigated. The preliminary posturographic test was performed before exercises. Over the next ten weeks women participated weekly in the Pilates exercises conducted by physiotherapist. At the end of the program the investigation was repeated.

Results

The sway area and the length of COP trajectory were determined twice. The diffusion analysis of COP trajectory was also performed. In the over 60% of participants the parameters after exercises were better than before program. Some women obtained worse result . However, they reported cold or tiredness in the day of second measurement.

Conclusions

The problem of postural stability deterioration of elderly people can be minimized by a more intense daily physical activity. The PME can help to maintain good work of PCS. The results can be monitored by posturographic tests.

 

Key words: postural stability, PCS, Pilates method of exercise (PME)


Keywords


stabilność posturalna; system kontroli postawy (PCS); Pilates; postural stability, PCS, Pilates method of exercise (PME).

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bird M.L, Hill K.D, Fell J.W.: A randomized controlled study investigating static and dynamic balance in older adults after training with Pilates. Arch Phys Med Rehabil. 2012, 93(1):43-9.

Cruz-Ferreira A., Fernandes J., Gomes D., Bernardo L.M., Kirkcaldy B.D., Barbosa T.M., Silva A.: Effects of Pilates-based exercise on life satisfaction, physical self-concept and health status in adult women. Women Health. 2011, 51(3):240-55.

Dorado C., Calbet J.A., Lopez-Gordillo A., Alayon S., Sanchis-Moysi J.: Marked Effects of Pilates on the Abdominal Muscles. A Longitudinal MRI Study. Med Sci Sports Exerc 2012.

Gnat R., Saulicz E., Kuszewski M., Kokosz M.: Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. Część II: spojenie łonowe i przednia ukośna taśma mięśniowa, Fizjoterapia Polska 2006, 4(4), vol. 6: 328-333.

Kokosz M.: Metoda Pilatesa, Kinezyterapia t. II, red. A. Zembaty, Kraków 2006.

Latey P., Pilates J., Miller W.: Pilates' Return to Life Through Contrology. Boston 2001.

Rodriguez J.: Pilates dla każdego. Bellona SA Warszawa 2009.

Stan D.L., Rausch S.M., Sundt K., Cheville A.L., Youdas J.W., Krause D.A., Boughey J.C., Walsh M.F., Cha S.S., Pruthi S.: Pilates for breast cancer survivors. Clin J Oncol Nurs. 2012, 16(2):131-41.

Stolze L.R., Allison S.C., Childs J.D.: Derivation of a preliminary clinical prediction rule for identifying a sub-group of patients with low back pain likely to benefit from Pilates-based exercise. J Orthop Sports Phys Ther 2012, 25.

Wroński W., Nowak M.: Zastosowanie ćwiczeń oddechowych Metody Pilates w rehabilitacji pneumologicznej u dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową. Przegl Lek. 2008, 65 Suppl 2:9-11.

Friedrich M., Grein H., Wicher C. et al.: Influence of pathologic and simulated visual dysfunctions on the postural system. Exp Brain Res 2008, 186:305–314.

Błaszczyk J.W., Czerwosz L.: Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol. Pol. 2005, 13 (1): 25-36.

Lord S.R.: Visual risk factors for falls in older people. Age and Ageing 2006; 35: 42-45.

Lord S.R., Menz H.B.: Visual contributions to postural stability in older adults. Gerontology 2000, 46: 306–310.

Piirtola M., Era P.: Force platform measurements as predictors of falls among older people - a review. Gerontology 2006; 52(1): 1-16.

Turano K., Rubin G.S., Herdman S.J., Chee E., Fried L.P.: Visual stabilization of posture in the elderly: fallers vs. nonfallers. Optom Vis Sci 1994, 71: 761–769.

Chaundry H., Bukiet H., Ji Z.: Measurement of balance in computer posturography: Comparison of methods. A brief review Journal of Bodywork and Movement Therapies 2011, Vol. 15(1): 82-91.

Collins J.J., De Luca C. J.: Open-loop and closed-loop control of posture: random -walk analysis of center-of-pressure trajectories. Exp. Brain. Res. 1993, 95: 308-318.

Bosek M., Grzegorzewski B., Kowalczyk A.: Two-dimensional Langevin approach to the human stabilogram. Human Movement Science 2004, 22: 649-660.

Priplata A.A, Niemi J.B, Harry J.D, Lipsitz L.A, Collins J.J.: Vibrating insoles and balance control in elderly people. The Lancet 2003, 362: 1123-1124.

Perrin P., Deviterne D., Hugel F., Perrot C.: Judo better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. Gait and Posture 2002, 15: 187-194.

Priplata A., Niemi J., Salen M., Harry J., Lipsitz L.A., Collins J.J.: Noise–Enhanced Human Balance Control. Physical Review Letters 2002, 89(23): 238101-1 – 238101-4.

Pyskir M., Pujszo R., Bosek M., Grzegorzewski B., Błach W.: Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. Med. Sport. 2004, 20 (5): 247-253.

Taniewski M., Zaporosanow W., Kochanowicz K., Kruczkowski D.: Ocena czynności układu równowagi sportowców na podstawie badania odruchów przedsionkowordzeniowych i przedsionkowo-ocznych. Med. Sportowa. 2001, 17 (6): 227-231.

Phrompaet S., Paungmali A., Pirunsan U., Sitilertpisan P.: Effects of pilates training on lumbo-pelvic stability and flexibility. Asian J Sports Med. 2011, 2(1):16-22.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198452

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Małgorzata Pyskir, Jerzy Pyskir, Dorota Ratuszek-Sadowska, Joanna Sebastian, Maciej Bosek, Magdalena Hagner-Derengowska, Wojciech Hagner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)