Profilaktyka cukrzycy typu 2 w grupie osób starszych = Type 2 diabetes prevention among elderly people

Anna Mirczak

Abstract


Mirczak Anna. Profilaktyka cukrzycy typu 2 w grupie osób starszych = Type 2 diabetes prevention among elderly people. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):109-122. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192458

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4040

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 03.12.2016.

 

 

 

Profilaktyka cukrzycy typu 2 w grupie osób starszych

Type 2 diabetes prevention among elderly people

 

Mirczak Anna

Mirczak Anna

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pracy Socjalnej, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

Pedagogical University of Cracow, Institute of Social Work, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

 

 

Dr n.med. Mirczak Anna

Mirczak Anna, PhD

 

 

 

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, profilaktyka, osoby starsze

Key words: diabetes type 2, prevention, elderly

Streszczenie

Cukrzyca typu 2 jest poważną chorobą przewlekłą występującą powszechnie w grupie osób starszych. Późna diagnoza oraz niewłaściwe leczenie prowadzi do poważnych  powikłań takich jak choroby układu krążenia, neuropatia, zespół stopy cukrzycowej i amputacji, niewydolność nerek oraz ślepota, których leczenie jest bardzo kosztowne. Cukrzyca typu 2 jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi (niewłaściwy styl życia). Coraz powszechniejsze wstępowanie cukrzycy w społeczeństwie wynika jednak głównie z nadwagi, otyłości brzusznej oraz niskiej aktywności fizycznej. Badania pokazują, że poprzez modyfikacje stylu życia (dieta, aktywność fizyczna) można opóźniać i zapobiegać występowaniu cukrzycy w grypach ryzyka. W tym procesie niezwykle ważne są trzypoziomowe działania profilaktyczne. Profilaktyka pierwszej fazy oznacza zapobieganie cukrzycy poprzez zmianę stylu życia u osób zdrowych, profilaktyka drugiej fazy to zapobieganie występowaniu powikłaniom cukrzycy u osób z grupy ryzyka, natomiast profilaktyka trzeciorzędowa skierowana jest do osób chorych i polega na wczesnym wykrywaniu i odpowiednim leczeniu powikłań cukrzycy. Jednakże, pomimo iż cukrzyca jest chorobą często występującą wśród seniorów, wciąż brakuje badań klinicznych dotyczących specyfiki leczenia w tej grupie wiekowe, jak również doniesień na temat działań prewencyjnych. Celem pracy było przedstawienie zasad profilaktyki cukrzycy w grupie osób starszych na podstawie analizy dostępnej literatury. Dotychczasowe badania wskazują, że skuteczną metodą profilaktyki cukrzycy wśród seniorów jest optymalizacja poziomu glukozy we krwi poprzez zdrową dietę, aktywność fizyczną, kontrolę wartości trójglicerydów i ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie masy ciała i unikanie używek.

 

Abstract

Type 2 diabetes is one of the most common chronic diseases among the elderly and is also a very serious health problem. If it is not diagnosed and treated properly it can lead to serious and costly complications such as cardiovascular disease, diabetic neuropathy, diabetic foot syndrome with amputations, renal failure and blindness. Type 2 diabetes is caused by a combination of genetic and lifestyle factors. The most significant factors are overweight, abdominal obesity and physical inactivity. Research has shown that type 2 diabetes can be prevented or delayed in people at risk for the disease especially by lifestyle modification (healthy diet and exercises). All stages of prevention (primary, secondary, tertiary) are an important part of this process. Primary prevention is the delay or prevention of diabetes by lifestyle changes whilst secondary prevention is the prevention of diabetic complications through the optimization of glycemic control, and the avoidance and treatment of coexisting risk factors with tertiary prevention is the early detection and treatment of diabetic complication. However, despite the fact that diabetes type 2 is a disease most often occurs in older people still missing clinical trials for individual treatment in this age group, as well as the prevention strategies. The aim of the article was to present the principles of diabetes prevention in the elderly based on the analysis of the available literature. Existing evidence shown that the effective diabetes type 2 prevention  among elderly is optimization level of glycemic by healthy diet, physical activity, triglycerides and blood pressure control, reduce weight and avoid alcohol and smoking.


Keywords


cukrzyca typu 2, profilaktyka, osoby starsze, diabetes type 2, prevention, elderly

Full Text:

PDF (Polski)

References


WHO: Definition. Diagnosis and classification of Diabetes mellitus and its complications. Report of WHO consultation. Part 1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. WHO, Geneva 1999

Chojnowski P. Wasyluk J. Grabska-Liberek I. Cukrzyca- epidemiologia i patogeneza. Postęp Nauk Medycznych. 2009; 22(6): 420-28.

Harris MI. Flegal KM. Cowie CC. Eberhardt MS. Goldstein DE. Little RR. i wsp. Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance in U.S. adults. The Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Diabetes Care.1998; 21:518-24.

Li Y. Burrows NR. Gregg EW. Albright A. Geiss LS. Declining rates of hospitalization for nontraumatic lower-extremity amputation in the diabetic population aged 40 years or older: U.S., 1988–2008. Diabetes Care. 2012; 35:273–277.

Rosenthal MJ. Morley JE. Diabetes and its complications in older people. W: Morley JE, Korenman SG (red.). Endocrinology and Metabolism in the Elderly. Boston: Blackwell Scientific Publications; 1992: 373-87.

Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes public health resource. http://www.cdc.gov/diabetes (dostęp: 2016.10.11).

Carrol P. Matz R. Uncontrolled diabetes mellitus in adults: excperience in treatment of diabetic ketoacidosis and hyperosmolar nonketotic coma with low dose insulin and uniform treatment regimen. Diabetes Care. 1983; 6:579-85.

Mooradian AD. Behavioral effects of non-insulin dependent diabetes mellitus in the elderly. Neurobiol Aging. 1994; 15:565-567.

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. http://www.metabol.wl.uj.edu.pl/documents/20028879/9d8590c5-392c-421d-8e4f-e031123b5843 (dostęp: 2016.10.05).

Halpin HA. Morales-Suárez-Varela MM. Martin-Moreno JM. Chronic disease prevention and the New Public Health. Public Health Reviews. 2010; 32:120-154.

World Health Organization. Diabetes: Fact sheet N°312. 2013. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ (dostęp 2016.11.03).

Alberti KG. Zimmet P. Shaw J. International Diabetes Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabet Med. 2007; 24: 451-463.

Małecki M. Skupień J. Wytyczne dotyczące postępowania w cukrzycy typu 2 u osób starszych. Gerontologia Polska. 2008; 16(2): 74-79.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik Akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.

Zasady Postępowania w Cukrzycy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011. Zalecane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie Medycyny Rodzinnej i w dziedzinie Diabetologii. Łódź: Wydawnictwo AKTIS; 2011, s.12.

WHO. Guidelines for the prevention, management and care of diabetes mellitus. 2006. http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/9789290214045_eng.pdf (dostęp: 2016.11.04).

Kirkman MS. Briscoe VJ. Clark N. Florez H. Haas LB. Halter JB. i wsp. Diabetes in older adults. Diabetes care. 2012; 35(12): 2650-2664.

Reed RL. Mooradian AD. Diabetes mellitus. W: Ham RJ, Sloan PD (red.). Primary Care Geriatrics: Care-Based Approach. 3rd ed. St. Louis, Mosby Yearbook; 1997: 440-46.

Arshag Mooradian D. McLaughlin S. Casey Boyer C. Winter J.Diabetes care for older adults. Diabetes Spectrum. 1999; 12(2): 70-77.

Kałucka S. Rozpoznanie, zapobieganie, farmakoterapia stanu przedcukrzycowego u osób starszych. Jeden krok przed cukrzycą. Geriatria. 2013; 7: 149-156.

WHO Europe. Gaining Health: The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. 2006. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/76526/E89306.pdf (dostęp 2016.11.03).

Narodowy Program Profilaktyki I Edukacji Diabetologicznej na rok 2012. http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npped_20120418.pdf (dostęp 2016.11.17).

Lindström J. Ilanne-Parikka P. Peltonen M. Aunola S. Eriksson J. G. Hemiö K i wsp. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. The Lancet. 2006; 368:1673-1679.

Diabetes Prevention Program Research Group. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The Lancet. 2009; 374(9702): 1677-1686.

National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC).A service of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) NIoHN. Diabetes Prevention Program - National Diabetes Information Clearinghouse. 2009. www.diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/preventionprogram/#results (dostęp 2016.11.17).

Christmas C. Andersen RA. Exercise and older patients: guidelines for the clinician. J Am Geriatr Soc. 2000; 48(3): 318-324.

Gębka D. Kędziora-Kornatowska K. Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 256-259.

Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. Sport Turystyka. Warszawa; 1985.

Funnell MM. Brown TL. Childs BP. Haas L. Hosey GM. Jensen B. i wsp. National Standards for Diabetes Self Management Education. Diabetes Care. 2008;31(1):12-54.

WHO Health Education in Self-care: Possibilities and Limitations. Report of a Scientific Consultation. Geneva: World Health Organization 1983. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70092/1/HED_84.1.pdf (dostęp: 2016.11.08).

Ritsema TS. Bingenheimer JB. Scholting P. Cawley JF. Differences in the Delivery of Health Education to Patients With Chronic Disease by Provider Type, 2005–2009. Prev Chronic Dis. 2014;11:130-175.

Otero LM. Zanetti ML. Ogrizio MD. Knowledge of diabetic patients about their disease before and after implementing a diabetes education program. Rev. Latino Am. Enfermagem. 2008;16(2):231-237.

Ahluwalia IB. Mack KA. Murphy W. Mokdad AH. Bales VS. State-specifi c prevalence of selected chronic disease-related characteristics – behavioral risk factor surveillance system, 2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2003;52(SS08);1-80.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192458

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Anna Mirczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)