Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii = The cervical spine pain in radiculopathy

Jakub Litak, Cezary Grochowski, Bartomiej Kulesza, Piotr Kamieniak

Abstract


Litak Jakub, Grochowski Cezary, Kulesza Bartłomiej, Kamieniak Piotr. Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii = The cervical spine pain in radiculopathy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):500-510. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.189567

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4025

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 30.11.2016.

 

 

 

Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii

 

Jakub Litak¹, Cezary Grochowski², Bartłomiej Kulesza¹, Piotr Kamieniak¹

 

¹Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK-4 w Lublinie

²Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

The cervical spine pain in radiculopathy

Jakub Litak¹, Cezary Grochowski², Bartłomiej Kulesza¹, Piotr Kamieniak¹

 

¹Department of Neurosurgery and Pediatric Neurosurgery SPSK-4 in Lublin

²Department of Human Anatomy  Medical University of Lublin

 

 

Key words: cervical discopathy, radiculopathy, neck pain

 

 

 

 

Abstrakt

Bóle kręgosłupa szyjnego stanowią poważny problem diagnostyczny w praktyce lekarskiej . Są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarza i mają znaczący wymiar ekonomiczny. W związku z rozwojem cywilizacyjnym, stresem , siedzącym trybem życia i ograniczeniem aktywności procesy  degeneracyjno - wytwórcze w kręgosłupie szyjnym stają się bardziej powszechne. Radikulopatia szyjna jest neurologicznym stanem wywołanym kompresją lub uszkodzeniem korzeni nerwowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Stan ten generuje ból w obrębie szyi  nie rzadko promieniuje do obręczy barkowej i kończyn górnych. Postępowanie diagnostyczne jest procesem wieloetapowym. Wywiad i badanie fizykalne pełnia znaczącą rolę a badania obrazowe uzupełniają pełną diagnozę. Farmakoterapia i ograniczenie obciążeń redukują ból w ostrej fazie.

W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego , przewlekłego bólu czy tez postępujących deficytów neurologicznych przeprowadzenie zabiegu operacyjnego obarczającego uciśnięte struktury nerwowe staje się jedynym słusznym postępowaniem .

 

Słowa kluczowe: szyjna dyskopatia, radikulopatia, ból kręgosłupa szyjnego

 

 

Abstract

The cervical spine pain represents serious diagnostic medical problem .It is the most common reason for visiting the doctor and has economic dimension . According to Development of Civilization , stress , sitting lifestyle and limitation of physical  activity  Degenerative and Osteoarthritic  syndromes become more common. Cervical radiculopathy  is a neurological condition caused by compression or damage of the nerve roots of

the cervical spine.  This leads to the occurrence of the neck pain  radiating  to the shoulders and upper extremities. Diagnostic path is a multistage process. Medical interview and physical examination perform essential role . Imaging tools complete proper diagnosis . Pharmacotherapy and short term immobilization reduce pain in a acute phase of disease . However when conservative treatment fails and the patient reports chronic  pain, progressive neurological deficits appears  , surgery may be considered  in order to decompress constricted neurological structures,  as a best relieving pain treatment .

 

Key words: cervical discopathy, radiculopathy, neck pain


Keywords


szyjna dyskopatia; radikulopatia; ból kręgosłupa szyjnego; cervical discopathy; radiculopathy; neck pain.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo.

Radhakrishnan K, Litchy WJ, O’Fallon WM, Kurland LT. Epidemiology of cervical radiculopathy. A population– based study from Rochester, Minnesota,

–1990. Brain. 1994;117(2):325–335.

Eubanks JD. Cervical radiculopathy: Nonoperative Management of Neck Pain and Radicular Symptom. American Family Physican. 2010;81;33–40.

Cote P, van der Velde G, Cassidy JD, Carroll LJ, Hogg-Johnson S, Holm LW, Carragee EJ, Haldeman S, Nordin M, Hurwitz EL, Guzman J, Peloso PM. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine 2008;33(4 Suppl):S60–74.

Falla D. Neuromuscular control of the cervical spine in neck pain disorders. In: Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L,Mense S, editors. Fundamentals of musculoskeletal pain. Seattle: IASP Press; 2008. p. 417–30.

Prusiński A. Choroby obwodowego układu nerwowego. W: Prusiński A. Podstawy neurologii klinicznej, PZWL Warszawa 1974, 270–272.

Teichtahl A, McColl G. An approach to neck pain for the family physician, 2013;42(11):774–778.

Bussieres AE, Taylor JA, Peterson C. Diagnostic imaging guidelines for musculoskeletal complaints in adults – an evidence-based approach – part 3: Spinal disorders.

Krasuski M., Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa, Rehabilitacja Medyczna 2005, nr 9 (3), s. 19-25.

Marta Łukaszewska¹, Bartosz Łukaszewski², Jerzy Nazar², Mieczysława U. Jurczyk RADIKULOPATIA SZYJNA Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (38) 2014.

American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: Chronic Neck pain. National Guideline Clearinghouse. Accessed March 24, 2009.

Jankowski R, Żukiel R. Leczenie operacyjne dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa. Katedra i Klinika Neurochirurgiii Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. www.pttmmh.pl/fi le/KOMUNIKAT%20IV_12_02_2013.pdf.

Kiwerski J. Schorzenia i urazy kręgosłupa Warszawa :Wydawnictwo PZWL ;2001.

Stodolny J. Choroba przeciązeniowa kręgosłupa .Kielce : Wydawnictwo ZL Natura;1999.

Grubb SA, Kelly CK, Bgoduk N (2000) Cervical discography: clinical implications from 12 years of experience. Spine 25:(1382–1389).

Bochenek A., Reicher M., (2009): Anatomia człowieka tom I, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Brandt L.P.A., Andersen J.H., Lassen C.F., Kryger A.,Overgaard E., Vilstrup I. i wsp.: Neck and shouldersymptoms and disorders among Danish computer workers. Scand. J. Work Environ. Health 2004;30(5):399–409.

IJmker S., Blatter B.M., van der Beek A.J., van Mechelen W., Bongers P.M.: Prospective research on musculoskeletal disorders in office workers (PROMO): study protocol. BMC Musculoskeletal Disord. 2006;7:55–63.

Nordin M, Carragee EJ, Hogg-Johnson S, Weiner SS, Hurwitz EL, Peloso PM, Guzman J, van der Velde G, Carroll LJ,Holm LW, Cote P, Cassidy JD, Haldeman S. Assessment of neck pain and its associated disorders: results of the Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine 2008;33(4 Suppl):S101– 22.

Filho NM, Azevedo E Silva G, Coutinho ES, Mendonça R, Santos V. Association between home posture habits and neck pain in High School adolescents.J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Nov 11.

Bussières AE, Stewart G, Al-Zoubi F, Decina P, Descarreaux M, Hayden J, Hendrickson B, Hincapié C, Pagé I, Passmore S, Srbely J, Stupar M, Weisberg J, Ornelas J.The Treatment of Neck Pain-Associated Disorders and Whiplash-Associated Disorders: A Clinical Practice Guideline. J Manipulative Physiol Ther. 2016 Oct;39(8):523-564.e27. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.08.007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.189567

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jakub Litak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)