Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy leczona metodą dwuetapową - opis przypadku = Large residual cyst in mandible treated by two-step method - case report

Piotr Osica, Karolina Osica, Aleksandra Szczepkowska, Anna Janas-Naze

Abstract


Osica Piotr, Osica Karolina, Szczepkowska Aleksandra, Janas-Naze Anna. Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy leczona metodą dwuetapową - opis przypadku = Large residual cyst in mandible treated by two-step method - case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):444-455. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.174791

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4019

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 27.11.2016.

 

 

 

Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy leczona metodą dwuetapową - opis przypadku

Large residual cyst in mandible treated by two-step method - case report

 

Piotr Osica1, Karolina Osica2, Aleksandra Szczepkowska1, Anna Janas-Naze1

 

1Zakład  Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

2Poradnia Stomatologii Ogólnej z Izbą Przyjęć CSK IS UM w Łodzi

Kierownik: lek. stom. Ewa Malenta-Markiewicz

 

Adres do korespondencji:

Piotr Osica

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

e-mail: piotr.osica@umed.lodz.pl

tel. 42 675 75 71

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001

 

Streszczenie

W pracy opisano przypadek leczenia dwuetapowego rozległej torbieli korzeniowej w żuchwie u 58 letniego pacjenta.

 

Słowa kluczowe: torbiel korzeniowa, obturator, metoda dwuetapowa

 

Abstract

The article presents the case of 58 year old man with large radicular cyst in mandible.

 

Key words: radicular cyst, obturator, two-step method


Keywords


torbiel korzeniowa; obturator; metoda dwuetapowa; radicular cyst; obturator; two-step method.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kozarzewska M, Popowski W, Wojtowicz A. Częstość występowania torbieli zębopochod-nych w materiale zakładu chirurgii stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1996–1999. Borgis – Nowa Stom., 2001; 2: 15–18.

Tarazewicz M, Szyperska AM, Janas A. Pozostawione torbiele korzeniowe po usunięciu zębów., Por. Stom., 2011; 3: 112–115.

Milner P., Grzesiak-Janas G.: Przypadek dużej torbieli resztkowej u 60 letniego pacjenta.MOiNoZ, 2014,1,37-41.

Pawlak W, Kubasiewicz-Ross P, Pałka Ł, Zarzycki R. Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2007. Dent. Med. Probl. 2009;46: 49–53.

Pawlak W, Kubasiewicz-Ross P, Pałka Ł, Zarzycki R. Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademi Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2007. Dent. Med. Probl. 2009; 46: 49–53.

Więckiewicz W.,Bartczyszyn M.,Maczura-Sokalska J.:Potrzeba stosowania małych obturatorów w protetyce pooperacyjnej-opis przypadku.Protet. Stomat.,2009,6,423-427.

Daley T., Wysocki G.: The small dentigerous cyst. A diagnostic dilemma. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol Endod., 1995; 79, 1:77-81.

Dimitroulis G, Curtin J. Massive residual dental cyst: Case report., Australian Dent. Journ., 1998; 43 (4): 1–5.

High AS, Hirschmann PN. Age changes in residual radicular cysts.J Oral Pathol., 1986; 15: 524–528.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.174791

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Piotr Osica, Karolina Osica, Aleksandra Szczepkowska, Anna Janas-Naze

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)