Źródła wiedzy i metody pielęgnacji wyglądu zewnętrznego wśród mieszkańców Polski Wschodniej = Sources of knowledge and appearance upkeep methods among residents of Eastern Poland

Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Katarzyna Oberda

Abstract


Humeniuk Ewa, Dąbska Olga, Pawlikowska-Łagód Katarzyna, Oberda Katarzyna. Źródła wiedzy i metody pielęgnacji wyglądu zewnętrznego wśród mieszkańców Polski Wschodniej = Sources of knowledge and appearance upkeep methods among residents of Eastern Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):329-340. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.176626

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4003

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 21.11.2016.

 

 

 

Źródła wiedzy i metody pielęgnacji wyglądu zewnętrznego wśród mieszkańców Polski Wschodniej

 

Sources of knowledge and appearance upkeep methods among residents of Eastern Poland

 

 

Ewa Humeniuk1, Olga Dąbska1, Katarzyna Pawlikowska-Łagód2, Katarzyna Oberda1

 

1Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk1, mgr Olga Dąbska1, mgr Katarzyna Pawlikowska-Łagód2, mgr Katarzyna Oberda1

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Wygląd zewnętrzy zdaniem wielu osób odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społecznym. Wizje piękna kreowane są na podstawie licznych czynników, z których największe znaczenie przypisuje się wszechobecnym mass mediom.

Cel pracy. Celem pracy było zbadanie źródeł wiedzy i sposobów dbania o wygląd zewnętrzny mieszkańców Polski Wschodniej

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 61 osób. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz.

Wyniki. Badani zwracają uwagę na wizję pięknego ciała kreowanego w mediach, choć nie zawsze się z nią zgadzają. W celu poprawy urody ankietowani stosują kosmetyki nawilżające, redukujące zmarszczki oraz balsamy ujędrniające. Większość nie poddaje się drastycznym dietom ani suplementacji, za to popularne jest uprawianie sportu.

Wnioski. Dla mieszkańców Polski Wschodniej wygląd zewnętrzny jest ważny. Podejmowane w celu zapewnienia ładnego wyglądu aktywność ruchowa oraz prawidłowe odżywianie wpływają pozytywnie nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale i na ogólny stan zdrowia.

 

Słowa kluczowe: wygląd zewnętrzny, ciało, uroda, kanon piękna

 

 

Sources of knowledge and appearance upkeep methods among residents of Eastern Poland

 

Summary

Introduction. According to many, outside appearance plays a key role in social functioning. Ideals of beauty are created on the grounds of various factors, ubiquitous mass media being the most important one.

Goal of work. Analysis of sources of knowledge and appearance upkeep methods among residents of Eastern Poland.

Data and methods. The research was conducted on the group of 61 people. Authorial questionnaire was the research tool.

Results. The surveyed pay attention to the ideals of beauty portrayed by the media but they do not always agree with them. The surveyed use moisturizers, beauty products reducing wrinkles and skin firming creams in order to improve their appearance. Most of them are not on drastic diets and they do not use supplementation but they do engage in physical activities.

Conclusion. Outside appearance is important for residents of Eastern Poland. Undertaken physical activities and proper nutrition have positive effects not only on the outside appearance but also on the general health condition.

 

Key words: physical appearance, body, beauty, beauty canon


Keywords


wygląd zewnętrzny, ciało, uroda, kanon piękna, physical appearance, body, beauty, beauty canon.

Full Text:

PDF (Polski)

References


References

Jośko-Ochojska J, Marcinkowska U, Lau K. Wygląd, samoocena i kształtowanie własnego ciała jako czynnik ryzyka anoreksji psychicznej u studentów. Annales Academiae Medicae Gedanensis. 2013; 43: 45-52.

Frederick DA, Saguy AC, Sandhu G, Mann T. Effects of competing news media frames of weight on antifat stigma, beliefs about weight, and support for obesity-related public policies. International Journal of Obesity. 2016; 40: 543-549.

Etcoff N. Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Wyd. W.A.B.; 2000.

Powierska A. Moda i uroda – kobieta a współczesne strategie tożsamościowe w kontekście analizy wybranych przekazów telewizyjnych. Media – Culture - Social Communication. 2013; 9: 59-71.

Pecuszok K. Współczesny kult ciała i operacje plastyczne w aspekcie psychologiczno-społecznym. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. 2014; XXIV: 2-12

Kościuk U, Krajewska-Kułak E, Tołłoczko H, Paszko-Patej G. Percepcja obrazu własnego ciała i motywacja do ćwiczeń wśród uczestniczek Magic-Gym. Hygeia Public Health. 2014; 49(4): 870-878.

Gleason-Allured J., Almost No One Completely Satisfied with Appearance, http://www.gcimagazine.com/marketstrends/consumers/women/Almost-No-One-Satisfied-with-Appearance-310064011.html (dostęp: 03.10.2016).

Wojtyła- Buciora P, Marcinkowski J. Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2010; 91(2): 227-232.

Pankowski K. Polak zadbany- troska o sylwetkę i własne ciało. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej; 2009.

Omyła-Rudzka M. Aktywność fizyczna Polaków. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej; 2013.

Griffin M, Kirby S. The Effect of Gender in Improving Body Image and Self Esteem. Atletic Insight. The Online Journal of Sport psychology. 2007; 9(3): 83-92.

Jak dbamy o skórę? - Polacy odpowiadali w badaniu społecznym. http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/artykuly/art/8404898,jak-dbamy-o-skore-polacy-odpowiadali-w-badaniu-spolecznym,id,t.html (dostęp: 06.10.2016).

Noszczyk W. Chirurgia. Tom 2. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2007.

Kleszczewska E, Jaszczuk A. Badania nad stosowaniem kosmetyków przez kobiety i mężczyzn. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2008; 89(2): 275-278.

Ciszek P, Duma P. Analiza stosowania suplementów diety i świadomości zagrożeń wynikających z ich pobrania wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 2013; 3: 404-412.

Spiołek K, Kościołek A, Kania J, Hartman M, Pawłowska-Góral K. Czynniki decydujące o zakupie suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2011; 62(1): 37-40.

Bińkowska-Bury M, Więch P, Januszewicz P. Stosowanie suplementów diety wśród młodzieży akademickiej. Zdrowie Publiczne. 2010; 120(2): 144-149.

Krejpcio Z, Staniek H, Chmielewska A. Ocena powszechności spożycia suplementów diety w wybranych grupach studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2013; 94(3): 622-625.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.176626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Katarzyna Oberda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)