Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon

Katarzyna Strojek, Zuzanna Piekorz, Urszula Kaźmierczak, Agnieszka Strączyńska, Walery Zukow

Abstract


Strojek Katarzyna, Piekorz Zuzanna, Kaźmierczak Urszula, Strączyńska Agnieszka, Zukow Walery. Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):147-160. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164687

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3976

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/755729

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 03.11.2016.

 

 

 

Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa

The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon

 

Katarzyna Strojek¹, Zuzanna Piekorz¹, Urszula Kaźmierczak¹, Agnieszka Strączyńska¹, Walery Zukow2

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

 

Słowa kluczowe: ścięgno Achillesa.

Keywords: Achilles tendon.

 

 

Streszczenie

            Uszkodzenie  ścięgna Achillesa stanowi bardzo  poważny problem kliniczny, ponieważ  uniemożliwia pacjentowi prawidłowe funkcjonowanie, a tym samym przyczynia się do  ograniczenia jakości życia. W światowej literaturze  zagadnienia związane z leczeniem oraz usprawnianiem pacjentów po  przerwaniu  ścięgna Achillesa pojawiają  się bardzo często. W dzisiejszych czasach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania uprawianiem sportu, zwłaszcza w warunkach rekreacyjnych, niestety jest to również związane z różnorodnymi oraz częstszymi  urazami w obrębie narządu ruchu. Jednym z nich jest  uszkodzenie ścięgna Achillesa, uznawane obecnie za chorobę cywilizacyjną.

 

Summary

Damage to the Achilles tendon is a serious clinical problem, because it prevents the proper functioning of the patient, and thus contributes to reducing the quality of life. In the world literature issues associated with treatment and improve patients after cessation of the Achilles tendon appear very often. In modern times there has been a significant increase in the interest in having the sport, especially in terms of recreation, unfortunately it is also associated with various and frequent injuries within the musculoskeletal system. One of them is the damage to the Achilles tendon, now considered the civilization disease.


Keywords


ścięgno Achillesa, Achilles tendon.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Kintzi M. Urazy ścięgna Achillesa. Blok Oper. 1999: 2:60-66.

Adamczyk G. I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej – wrażenia pokongresowe. Acta Clinica. 2003:3, 284-292.

Kangas J., Pajala A., Siira P. et. al. Early functional treatment versus early immobilzation in tension of the musculotendinosus unit after Achilles rupture reapair: a prospective, randomized, clinical study. J Trauma. 2003:54(6), 1180-1.

Movin T., Ryberg A., McBride D. J. et. al. Acute rupture of the Achilles tendon. Foot Ankle Clin. 2005, 10(2), 331-56.

Paavola M., Orava S., Leppilathi J. et.al. Chronic Achilles tendon overuse injury. Complications after surgical treatment. Am J Sports Med. 2000; 28: 77-82.

Passler H.H., Buchgraber A. Die perkutane Achillessehnennaht. ATOS-Klinik. Heidelberg, 1997.

Dziak A. Urazy i uszkodzenia sportowe. Acta Clinica. 2001;1,2: 105-110.

Golec E., Widawski A., Chrzanowski R. i wsp. Czynnościowe wyniki leczenia operacyjnego ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej. Kwart Ortoped. 2002;2:108-113.

Ryngier P., Saulicz E., Kokosz M. i wsp. Uwagi na temat najczęstszych obrażeń i ich przyczyn wśród zawodników i zawodniczek piłki nożnej. Med Sport. 2002;18, 12: 499-506.

Sotowski R., Porębski M., Gołaszewski M. i wsp. Uszkodzenia ścięgna piętowego w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu. Med Sport. 2000;102:17-18.

Tayara S., Dobies E., Łapińska I. Unieruchomienie względne i wczesne doleczanie po operacyjnej rekonstrukcji zamkniętych uszkodzeń ścięgna piętowego. Med Sport. 2001; 114: 20-22.

Czamara A. Physiotherapeutic treatments after surgery of total Achilles tendon rupture. J Orthop Trauma Surg Rel Res. 2007; 1(5):75-93.

Czyrny Z. Technika wprowadzania leków do kaletki ścięgna Achillesa. Acta Clinica.2003:4, 385-388.

Niedźwiedzicki T., Kubicz-Chachurska M. Urazy stopy i ich leczenie. Część II: Uszkodzenia ścięgien i stawów. Rehab Med. 2004; 8,1: 9-13.

Walkiewicz A., Nowak G., Dąbrowski M. Szew odroczony w uszkodzeniach ścięgna Achillesa. Wyniki leczenia w materiale własnym. Kwart Ortoped. 2002:4, 267-270.

Tylman D., Dziak A. Traumatologia narządu ruchu. Wyd. PZWL, Warszawa 1996.

Kibler W.B., Zasady postępowania rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji przerwań ścięgnie występujących w związku z uprawianiem sportu. Scand J Med. & Science in Sports. 1997;7: 119-129.

Garlicki J., Bielecki A., Kuś W.M. i wsp. Urazy sportowe u progu trzeciego tysiąclecia. Med Sport. 2001;114: 45-56.

Góralczyk B., Kiwerska-Jagodzińska K., Mikuła W. Diagnostyka i leczenie uszkodzeń ścięgna Achillesa. Med Sport. 2000; 103: 25-27.

Suchak A. A., Spooner C., Reid D. C. et. al. Postoperative rehabilitation protocols for Achilles tendon ruptures: a meta-analysis. Clin Orthop Relat Res. 2006; 5: 216-21.

Ng E.S., Ng Y.O., Gupta R. et. al. Repair of acuta Achilles tendon rupture using a double-ended needle. J Orthop Surg, Wol. 2006;14, 2:142-147.

Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa 1990.

Łukasik P., Widuchowski W., Pająk J. i wsp. Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym. Med Sport. 2002;18, 12: 489-493.

Young R.G., Butler D.L., Weber W. et. al. Use of mesenchymal stem cells in a collagen matrix for Achilles tendon repair. J Orthop Res.1998; 16(4): 406-13.

Paavola M., Paakkala T., Kannus P. et. al. Ultrasonography in the differential diagnosis of Achilles tendon injuries and related disordes. A comparison between pre-operative ultrasonography and surgical findings. Acta Radiol.1998; 39(6): 609-12.

8-th European Congress of the European Society of Sports Traumatology. Knee Surgery and Arthroscopy. 1998, Nice, France.

Knobloch K., Thermann H., Hufner T. Achilles tendon rupture – early functional and surgical options with special emphasis on rehabilitation issues. Sportverletz Sportschaden. 2007; 21(1): 34-40.

Garlicki J., Bielecki A., Kuś W.M. i wsp. Urazy sportowe u progu trzeciego tysiąclecia. Med Sport. 2001; 114: 45-56.

Katayama M. Agumented Repair of an Achilles Tendon Rupture Using the Flexor Digitorium Lateralis Tendon in a Toy Poodle. Vet Surg. 2016, 6.

Abate M, Salini V, Andia I. Tendons Involvement in Congenital Metabolic Disorders. Adv Exp Med Biol. 2016; 920:117-22.

Partridge LJ., Rajbhandari S. Achilles tendon in diabetes. Curr Diabetes Rev. 2016, 19.

Arverud ED., Persson-Lindell O., Sundquist F. et. al. Microcirculation in healing and healthy Achilles tendon assessed with invasie laser doppler flowmetry. Muscles Ligaments Tendons J. 2016; 19; 6(1):90-6.

Leadbetter W. Cell Matrix response in tendon injuries. Clin Sports Med. 1992: 1, 553-78.

Ozkaya U. Open minimally invasive Achilles tendon repair with early rehabilitation: functional results of 25 consecutive patients. Injury. 2009; 40 (6), 669–72.

Willits K., et. al. Operative versus Nonoperative Treatment of Acute Achilles Tendon Ruptures: A Multicenter Randomized Trial Using Accelerated Functional Rehabilitation. J Bone Joint Surg Am. 2010, 92(17): 2767-75.

Hsieh CF., Alberton P., Loffredo-Verde E. et. al. Periodontal ligament cells as alternative source for cell-based therapy of tendon injuries: in vivo study of full-size Achilles tendon defect in a rat model. Eur Cell Mater. 2016; 20, 32: 228-240.

Gitto S., Draghi AG., Bortolotto C. et. al. Sonography of the Achilles tendon after complete rupture repair: what the radiologist should know. J Ultrasound Med. 2016, 13.

Haslerud S., Lopes-Martins RA., Frigo L. et. al. .Low-Level Laser Therapy and Cryotherapy as Mono-and Adjunctive Therapies for Achilles Tendinopathy in Rats. Photomed Laser Surg. 2016, 14.

Al-Mouazzen L., Rajakulendran K., Najefi A. et. al. Percutaneous repair fllowed by accelerated rehabilitation for acute Achilles tendon ruptures. Orthop Surg (Hong Kong). 2015;23(3):352-6.

McCormack R., Bovard J. Early functional rehabilitation or cast immobilisation for the postoperative management of acute Achilles tendon rupture? A systematic review and meta-analisis of randomised contorlled trials. Br J Sports Med. 2015; 49(20):1329-35.

Lantto I., Heikkinen J., Flinkkila T. Early finctional treatment versus cast immobilization in tension after achilles rupture repair: results of a prospective randomized trial with 10 or more years of follow-up. Am J Sports Med. 2015: 43(9):2302-9.

Thomopoulos S., Parks WC., Rifkin DB. et. al. Mechanisms of tendoninjury and repair. J Orthop Res. 2015; 33(6):832-9.

Tejwani NC., Lee J., Weatherall J. et. al. Acute achilles tendon ruptures: a comparison of minimally invasive and open approach followed by early rehabilitation. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2014;43(10):E221-5.

Takeuchi M., Suzue N., Matsuura T. et. al. Reconstruction of chronic Achilles tendon rupture using the semitendinosus tendon: a case raport. J Med Invest. 2014; 61(3-4):417-20.

Huang J., Wang C., Ma X. et. al. Rehabilitation regimen after surgical treatment of acute Achilles tendon ruptures: a systamatic review with meta-analysis. Am J Sports Med. 2015;43(4):1008-16.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164687

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)