Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych = Current standards for diagnosis and treatment of pain with pelvis source in sactoiliac joints

Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Ireneusz Dziweżek, Marzena Kobylańska, Artur Polczyk, Krystian Kałużny, Walery Zukow

Abstract


Cichosz Michał, Kochański Bartosz, Dziweżek Ireneusz, Kobylańska Marzena, Polczyk Artur, Kałużny Krystian, Zukow Walery. Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych = Current standards for diagnosis and treatment of pain with pelvis source in sactoiliac joints. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):125-136. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164418

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3974

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 31.10.2016.

 

 

AKTUALNE STANDARDY DIAGNOSTYKI I LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH MIEDNICY ZE ŹRÓDŁEM W STAWACH KRZYŻOWO-BIODROWYCH

CURRENT STANDARDS FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PAIN WITH PELVIS SOURCE IN SACTOILIAC JOINTS

 

Michał Cichosz1,2, Bartosz Kochański3, Ireneusz Dziweżek4, Marzena Kobylańska5,6, Artur Polczyk7, Krystian Kałużny3, Walery Zukow8

 

1 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Jolly Med. Popielówek

2 Fundacja Wsparcie Kowary

3 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamińskiego. Zamiejscowy dział Rehabilitacji Leczniczej

5 Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

6 Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej

7 Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

8 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Stawy krzyżowo-biodrowe (SIJ) są specyficznymi, maziowymi stawami zlokalizowanymi między usznymi powierzchniami kości krzyżowej a dwoma kośćmi biodrowymi. Ich powierzchnia stawowa pokryta jest chrząstką szklistą, która jest szersza powyżej a węższa poniżej. Są one typowym stawem maziowym posiadającym przestrzeń wypełnioną płynem oraz otoczonym torebką stawową. Jednakże różnią się od innych stawów. Główną ich funkcją jest dostarczenie stabilności i zrównoważenie obciążeń występujących między tułowiem a kończynami dolnymi. Stawy te posiadają wysoki poziom stabilności oraz samowzmacniający się mechanizm, który jest związany z anatomicznym kształtem kości (ryglowanie strukturalne) oraz wspierającym działaniem mięśni (ryglowanie siłowe). W pracy przedstawiono aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych ze źródłem
w stawach krzyżowo-biodrowych.

 

Słowa kluczowe: SIJ, PGP, SIJD, LBP

 

Abstract

The Sacroiliac Joint (SIJ) is a specyfic, synovial joint between the auricular surfaces of the sacrum bone and the two ilium bones. The auricular surfaces are covered in hyaline cartilage and are broader above and narrower below. The SIJ is also a true diarthrodial joint, as it has a joint space, filled with synovial fluid between the matching articulating surface and a fibrous capsule. However it is different to other diarthrodial joint. The SIJ main roles are to provide stability and offset the load of the trunk to the lower limbs. The SIJ has a high level of stability from the self locking mechanisms of the pelvis, which comes from the anatomy and shape of the bones in the SIJ (Form Closure) and also the muscles supporting the pelvis (Force Closure). The paper presents the current standards of diagnosis and treatment of pain with the source of the sacroiliac joints.

 

Key words: SIJ, PGP, SIJD, LBP


Keywords


SIJ, PGP, SIJD, LBP, SIJ, PGP, SIJD, LBP.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Albert H, Godskesen M, Westergaard J. Prognosis in four syndromes of pregnancy-related pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001;80:505–510.

Arumugam A, Milosavljevic S, Woodley S, Sole G. Effects of external pelvic compression on form closure, force closure, and neuromotor control of the lumbopelvic spine. A systematic review. Manual Therapy 2012, 17:275-284.

Bjorklund K, Lindgren PG, Bergstrom S, Ulmsten U. Sonographic assessment of symphyseal joint distention intra partum. Acta Obstet Gynecol Scand. 1997;76:227–232.

Bussey M, Milosavljevic S. Asymmetric pelvic bracing and altered kinematics in patients with posterior pelvic pain who present with postural muscle delay. Clinical Biomechanics 2015, 30:71–77.

Cichosz M, Chrapek D, Kobylańska M, Wójcik B, Kochański B, Zukow W. Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych. tests. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):157-168.

Cooperstein R, Lew M. The relationship between pelvic torsion and anatomical leg length inequality: a review of the literature. J Chiropr Med. 2009, 8(3): 107–118.

Damen Buyruk L HM, Guler-Uysal F, Lotgering FK, Snijders CJ, Stam HJ. Pelvic pain during pregnancy is associated with asymmetric laxity of the sacroiliac joints. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001, 80:1019–1024.

Damen l (2002) Laxity measurements of sacroiliac joints in women with pregnancy-related pelvic pain. thesis, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

European guidelines for the management of low back pain (2006) Eur Spine J Suppl 2

Hansen A, Jensen DV, Larsen E, Wilken-Jensen C, Pedersen LK. Relaxin is not related to symptom-giving pelvic girdle relaxation in pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand. 1996;75:245–249.

Huijbergts P. Dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego – diagnoza oparta na dowodach naukowych. Rechabilitacja Medyczna 2004, 10(1):14-37.

Hungerford B, Gilleard W, Hodges P. Evidence of altered lumbopelvic muscle recruitment in the presence of sacroiliac joint pain. Spine 2003, 28:1593–1600.

Krawiec C.J., Denegar C.R., Hertel J., Salvaterra G.F., Buckley W.E. Static innominate asymmetry and leg length discrepancy in asymptomatic collegiate athletes. Manual Therapy 2003, 8(4):207–213.

Kristiansson P, Svärdsudd K. Discriminatory power of tests applied in back pain during pregnancy. Spine. 1996;20:2337–2344.

Laslett M, Williams M. The reliability of selected pain provocation tests for sacroiliac joint pathology. Spine 1994, 19:1243-1249.

Lewit K. Anatomia czynnościowa oraz badanie radiologiczne kręgosłupa. Stodolny J. (red), Terapia manualna w rehabilitacji chorób narzadu ruchu. Zl "Natura", Kielce, 2001, ss. 68-72.

Liebenson C. The relationship of the sacroiliac joint, stabilization musculature, and lumbo-pelvic instability. Journal of bodywork and movement therapies 2004,8:43-45.

Mens JM, Vleeming A, Snijders CJ, Koes BW, Stam HJ. Reliability and validity of the active straight leg raise test in posterior pelvic pain since pregnancy. Spine. 2001;26:1167–1171.

Östgaard HC, Andersson GBJ. Post partum low back pain. Spine 1992, 17:53–55.

Paris S.V, Mobilization of the spina. Physio Therapia. 1979, 49: 988-995.

Petersen T, Olsen S, Laslett M, Thorsen H, Manniche C, Ekdahl C, Jacobsen S. Inter-tester reliability of a new diagnostic classification system for patients with non-specific low back pain. Aust J Physiother. 2004;50:85–94.

Pool-Goudzwaard A.L, Vleeming A, Stoeckart R, Snijders C. J & Mens J.M.A.

Insufficient lumbopelvic stability: a clinical, anatomical and biomechanical approach to ‘a-specific’ low back pain. Manual Therapy 1998, 3(1): 12-20.

Pel J.J.M, Spoor C.W, Pool-Goudzwaard A.L, Hoek van Dijke G.A, Snijders C.J. Biomechanical analysis of reducing sacroiliac joint shear load by optimization of pelvic muscle and ligament forces. Ann. Biomed. Eng 2008,36, 415–424.

Pitkin H., Pheasant H. Sacrarthrogenetic telalgia. A study of sacral mobility. J Bone Jt Surg 1936;18(2):365–375.

Riberio S, Prato-Schmidt A, Wurff P, Sacroiliac dysfunction. Acta. Ortob. Bras 2003, 11:118-125.

Sturesson, B, Uden, A., Vleeming, A. A radiostereometric analysis of movements of the sacroiliac joints during the standing hip flexion test. Spine 2000, 25(3): 364-368.

Takasaki H, Iizawa T, Hall T, Nakamura T, Kaneko S. The influence of increasing sacroiliac joint force closure on the hip and lumbar spine extensor muscle firing pattern. Manual Therapy 2009, 14(5):484-489.

Van der Wurff P, Hagmeijer RH, Meyne, W. Clinical Test of sacroiliac joint. A systemic methodological review. Part I: reliability. Manual Therapy 2000, 5(1): 30-36.

Vleeming A, Stoeckart R, Volkers, ACW, Snijders CJ. Relation between form and function in the sacroiliac joint. Part 1: Clinical anatomical aspects. Spine 1990, 15(2): 130-132.

Willard F.H, Vleeming A, Schuenke M.D, Danneels L, Schleip R. The thoracolumbar fascia: anatomy, function and clinical considerations. Journal of Anatomy 2012; 221(6): 507-536.

Vleeming, A, Albert, H, Östgaard, H, Sturesson, B, Stuge, B. European guidelinesfor the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur. Spine J. 2008. 17:794–819.

Young R.S., Andrew P.D., Cummings G.S. Effect of simulating leg length inequality on pelvic torsion and trunk mobility. Gait Posture. 2000, 11(3):217–223.

Zabjek K.F., Leroux M.A., Coillard C., Martinez X., Griffet J., Simard G. Acute postural adaptations induced by a shoe lift in idiopathic scoliosis patients. Eur Spine J. 2001,10(2):107–113.

Zheng N, Watson L. Biomechanical modelling of the human sacroiliac joint. Medical and Biological Engineering and Computing 1997, 35(2): 77–82.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164418

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Ireneusz Dziweżek, Marzena Kobylańska, Artur Polczyk, Krystian Kałużny, Walery Zukow

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)