Diagnostyka zapalenia zatok obocznych nosa w kontekście badań obrazowych = Sinusitis in the context of diagnostics imaging

Gustaw Wójcik, Anna Szulc, Teresa Stawińska

Abstract


Wójcik Gustaw, Szulc Anna, Stawińska Teresa. Diagnostyka zapalenia zatok obocznych nosa w kontekście badań obrazowych = Sinusitis in the context of diagnostics imaging. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):63-72. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163932

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3963

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 31.10.2016.

 

 

 

DIAGNOSTYKA ZAPALENIA ZATOK OBOCZNYCH NOSA W KONTEKŚCIE BADAŃ OBRAZOWYCH

SINUSITIS IN THE CONTEXT OF DIAGNOSTICS IMAGING

 

Wójcik Gustaw1, 2, Szulc Anna3, Stawińska Teresa3

 

1 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Zakład Balneoterapii

3 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Zakład Rehabilitacji

 

 

 

dr n. med. Wójcik Gustaw1,2

dr n. o zdr. Szulc Anna3

dr n. o zdr. Stawińska Teresa3

 

Słowa kluczowe: zatoki przynosowe, zapalenie zatok, kompleksy ujściowo-przewodowe, diagnostyka obrazowa

 

STRESZCZENIE

            Zapalenie zatok przynosowych jest dość częstym schorzeniem zaliczanym do chorób górnych dróg oddechowych. Podłożem zapalenia zatok mogą być wirusy, bakterie a nawet grzyby. Prawidłowa diagnostyka umożliwia podjęcie skutecznego leczenia. Klasyczne zdjęcie rtg jest badaniem obrazowym tanim i popularnym, do którego pacjenci mają łatwy dostęp, lecz jego użyteczność ma spore ograniczenia. Złotym standardem w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym pozostaje TK, jednak i ona nie jest metodą idealną. Uzupełnieniem jej jest tomografia MRI dzięki, której można łatwiej zróżnicować tkanki miękkie. Nie można jednak podejmować leczenia zapalenia zatok wyłącznie na podstawie objawów radiologicznych, gdyż konieczne do podjęcia terapii jest ich współwystępowanie z objawami klinicznymi.

 

Key words: paranasal sinuses, sinusitis, ostiomeatal complex, diagnostic imaging

 

SUMMARY

Rhinosinusitis is a frequent common chronic disease that is included to upper airways diseases. The disease can be caused by viruses, bacteria and even fungi. The effective treatment depends on proper diagnostics. The classic radiogram is an cheap and popular examination. Patients have easy access to it but its usefulness is limited. CT (Computed Tomography) is the gold standard of diagnostic and therapeutic management but this is not perfect method. MRI (Magnetic Resonance Imaging) is the complement and can make easier to differentiate the soft tissues. However, the treatment should not be started only on the basis of radiological symptoms, because there is need to occur also clinical symptoms.


Keywords


zatoki przynosowe, zapalenie zatok, kompleksy ujściowo-przewodowe, diagnostyka obrazowa, paranasal sinuses, sinusitis, ostiomeatal complex, diagnostic imaging.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Fokkens WJ. i wsp. EP3OS 2007: European position paper on rhinosinusi¬tis and nasal polyps 2007. A summary for oto¬rhinolaryngologists. Rhinology 2007; 45(2): 97-101.

Misiołek M. i wsp. Zapalenia zatok obocznych nosa – zasady diagnostyki i postępowania. Mag Lek Rodz 2004; 11: 47–51.

Postuła M, Krzeski A. Zastosowanie glikokortykosteroidów donosowych w terapii ostrego zapalenia zatok przynosowych. Mag ORL 2009; (8): 11–20.

Kryst L. Zębopochodne choroby zatok szczękowych [w:] Chirurgia szczękowo-twarzowa (red. Kryst L). PZWL 2009; 15; 219–21.

Uliasz M, Wanyura H: Kompleks ujściowo¬-przewodowy w patomechanizmie zębopo-chodnych zapaleń zatok szczękowych. Czas Stomatol 2009, 62(8): 735-50.

Krzeski A, Szwedowicz P. Zapalenie zatok przynosowych: klasyfikacja i definicje. Mag ORL 2006; 6–10.

Szyfter W. i wsp. Zapalenie zatok przynosowych – diagnostyka i leczenie. Przewodnik Lekarza, 2003: 6 (9): 10-17.

Abou-Hamad WA i wsp. Bacterial flora in normal adult maxillary si¬nuses. Am J Rhinol Allergy 2009; 23(3): 261¬-3.

Al Muhaimeed H. i wsp. Ostiomeatal Complex in Normal Semitic Adults. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2002, 64(6): 443-7.

Jain R, Douglas R. When and how should we treat biofilms in chronic sinusitis? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 22(1): 16-21.

Golusiński W, Banaszewski J. Diagnostyka i leczenie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych. Post Chir Głowy i Szyi 2006; 1(9): 46–52.

Brook I. Bacteriology of chronic maxillary sinusitis in adults. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1989; 98(6): 426-8.

Lieser JD, Derkay CS . Pediatric sinusitis: when do we operate? Curr Opin Otolaryng Head Neck Surg 2005; 13: 60–6.

Holt GR. Rhinitis, acute sinusitis, and chronic sinusitis affect quality of life. South Med J. 2013; 106(9): 491.

Timmenga N. i wsp. The value of Waters' projection for assessing maxillary sinus inflammatory disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Jan;93(1):103-9.

Fufezan O. i wsp. The role of ultrasonography in the evaluation of maxillary sinusitis in pediatrics. Med Ultrason. 2010; 12(1): 4-11.

Klimenko KÉ. The algorithm for the assessment of the value of computed tomography prior to endoscopic interventions on the paranasal sinuses. Vestn Otorinolaringol. 2013;(2):46-51.

Metson R. i wsp. Comparison of sinus computed tomography staging sys¬tems. Otolaryngol Head Neck Surg 1997, 117(4): 372-9.

Jorgensen RA: Endoscopic and computed to¬mographic finding sinostiomeatal sinus dise¬ase. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991, 117, 3: 279-87.

Lund VJ., Kennedy DW. Staging for rhino¬sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1997, 117, 3, Suppl: 35-40.

Mossa-Basha M. i wsp. The many faces of fungal disease of the paranasal sinuses: CT and MRI findings. Diagn Interv Radiol. 2013; 19(3): 195-200.

Gujrathi A, Wakode PT. Haziness in X-Ray Paranasal Sinus Water's View in Sinusitis: A Fact or Fiction. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013; 65(Suppl 2): 242-6.

Gwaltney JM. i wsp. Computerized tomography study the common cold. N Engl J Med 1994; 330(1): 25–30.

Setzen G. i wsp. Clinical consensus statement: appropriate use of computed tomography for paranasal sinus disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012; 147(5): 808-16.

Hirshoren N. i wsp. Computed tomography scan findings in refractory acute rhinosinusitis. Clin Imaging. 2012; 36(5): 472-4.

Rege IC. i wsp. Occurrence of maxillary sinus abnormalities detected by cone beam CT in asymptomatic patients. BMC Oral Health. 2012;12: 30.

Del Rio A. i wsp. Seasonality and incidental sinus abnormality reporting on MRI in an Australian climate. Rhinology. 2012; 50(3): 319-24.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163932

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Gustaw Wójcik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)