Składniki mineralne w orzechach występujących w składzie „mieszanek studenckich” = Minerals in nuts which are components of „Trail Mix”

Natalia Mikołajczak

Abstract


Mikołajczak Natalia. Składniki mineralne w orzechach występujących w składzie „mieszanek studenckich” = Minerals in nuts which are components of „Trail Mix”. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):832-840. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159445

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3919

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

 

 

SKŁADNIKI MINERALNE W ORZECHACH WYSTĘPUJĄCYCH W SKŁADZIE „MIESZANEK STUDENCKICH”

Minerals in nuts which are components of „Trail Mix”

 

Natalia Mikołajczak

 

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

e-mail: natalia.mikolajczak@uwm.edu.pl

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy: Orzechy stanowią cenną grupę żywności pod względem wartości żywieniowej, dlatego też są jednym z głównych składników wykorzystywanych w produkcji mieszanek studenckich. Obecność orzechów w codziennej diecie konsumenta ma pozytywny wpływ na organizm poprzez redukcję poziomu cholesterolu we krwi, przeciwdziałanie nowotworom i cukrzycy czy również wspomaganie utraty masy ciała. Wszystkie te korzyści wynikają ze składu chemicznego orzechów i obecności w nich wielu wartościowych składników odżywczych, w szczególności składników mineralnych. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat zawartości poszczególnych składników mineralnych w orzechach, będących składnikami tradycyjnych mieszanek studenckich, czyli laskowych, włoskich, arachidowych, nerkowcach oraz migdałach.

Skrócony opis stanu wiedzy: Orzechy to cenne źródło składników mineralnych, zarówno mikro, jak i makroelementów. Przede wszystkim, orzechy laskowe, włoskie, arachidowe oraz migdały dostarczają znacznych ilości potasu, którego zawartość w 100 g surowca odnotowuje się na poziomie wyższym niż 500 mg. Z kolei zawartość fosforu obecna jest na zbliżonym poziomie jedynie w migdałach. Mikroelementy takie jak żelazo, miedź, cynk i mangan występują we wszystkich orzechach w ilości 5-10 mg/100 g.

Podsumowanie: Zebrane dane literaturowe potwierdzają fakt, że analizowane rodzaje orzechów są cennym źródłem zarówno mikro, jak i makroelementów. Są one bogactwem potasu, fosforu, magnezu oraz wapnia. Ponadto, dostarczają także znacznych ilości żelaza, cynku oraz manganu.

 

Słowa kluczowe: składniki mineralne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy arachidowe, migdały

 

Abstract

Introduction and aim: Nuts are a valuable food group in terms of nutritional value, also they are one of the main ingredients used in the manufacture of mixtures student. The presence of these fruits in the daily diet of the consumer has a positive effect on the body by reducing level of the cholesterol in blood, counteracting the cancer and diabetes or supporting weight loss. All of these benefits are the result of chemical composition of nuts and the presence of many valuable nutrients, especially mineral elements. The aim of this article is to review the current literature on the participation of the individual minerals in nuts, which are components of the traditional mixtures student: hazelnuts, walnuts, peanuts, cashews and almonds.

Brief description of the state of knowledge: Nuts are a valuable source of minerals, both micro and macroelements. Hazelnuts, walnuts, peanuts and almonds provide large amounts of potassium, the content in 100 g of raw material recorded at a level higher than 500 mg. In turn, the content of phosphorus is present at a similar level only in almonds. Trace elements such as iron, copper, zinc and manganese are present in all nuts in an amount of 5-10 mg/100 g.

Summary: The data collected from the literature confirm that the analyzed kinds of nuts are a valuable source of both micro and macroelements. They are richness of potassium, phosphorus, magnesium and calcium. In addition, they also provide large amounts of iron, zinc and manganese.

 

Key words: minerals, hazelnuts, walnuts, peanuts, almonds


Keywords


składniki mineralne; orzechy laskowe; orzechy włoskie; orzechy arachidowe; orzechy nerkowca; migdały; minerals; hazelnuts; walnuts; peanuts; almonds.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gil M, Głodek E, Rudy M. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rocz Panstw Zakl Hig. 2012; 63(4): 441–446.

Chen CYO, Blumberg JB, Kyle JAM. Phytochemical composition of nuts. Asia Pac J Clin Nutr. 2008; 17: 329-332.

Vadivel V, Kunyanga CN, Biesalski HK. Health benefits of nuts consumption with special reference to body weight control. Nutrition. 2012; 28: 1089-1097.

Soetan KO, Olaiya CO, Oyewole OE. The importance of mineral elements for humans, domestic animals and plants: A review. Afr J Food Sci. 2010; 4(5): 220-222.

Ozcan M. Mineral contents of some plants used as condiments in Turkey. Food Chem. 2003; 84: 437-440.

Brzozowska A, Roszkowski W, Pietruszka B, Kałuża J. Witaminy i składniki mineralne jako suplement. Żywn Nauk Technol Ja. 2005; 4(45): 5-16.

Cosmulescu S, Botu M, Trandafir I. The mineral source for human nutrition of nuts in different hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars. Not Bot Horti Agrobo. 2013; 41(1): 250-254.

Alasalvar C, Amaral JS, Satır G, Shahidi F. Lipid characteristics and essential minerals of native Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.). Food Chem. 2009; 113: 919-925.

Köksal AI, Artik N, Simsek A, Günes N. Nutrient composition of hazelnut (Corylus avellana L.) varieties cultivated in Turkey. Food Chem. 2006; 99: 509-515.

Cosmulescu S, Baciu A, Achim G, Botu M, Trandafir I. Mineral composition of fruits in different walnut (Juglans regia L.) cultivars. Not Bot Hort Agrobot Cluj. 2009; 37(2): 156-160.

Simsek M. Chemical, mineral, and fatty acid compositions of various types of walnut (Juglans regia L.) in Turkey. Bulgarian Chemical Communications. 2016; 48(1): 66-70.

Muradoglu F, Oguz HI, Yilsiz K, Yilmaz H. Some chemical composition of walnut (Juglans regia L.) selections from Eastern Turkey. Afr J Agric Res. 2010; 5(17): 2379-2385.

Jonnala RS, Dunford NT, Chenault K. Nutritional composition of genetically modified peanut varieties. J Food Sci. 2005; 70(4): 254-256.

Mustapha S, Mohammed UM, Adeosun NO, Mathew TJ, Muhammed SS, Ibn-Aliyu A. Nutritional and functional characterization of undecorticated Groundnut (Arachis hypogaea L.) seeds from Bosso Market, Minna, Nigeria. Am J Food Technol. 2015; 3(5): 126-131.

Rainey CJ, Nyquist LA, Christensen RE. Daily boron take of the American diet. J Am Diet Assoc. 1999; 99: 335-340.

Asibuo JY, Akromah R, Safo-Kantanka O, Adu-Dapaah HK, Ohemeng-Dapaah S, Agyeman A. Chemical composition of groundnut, Arachis hypogaea (L) landraces. Afr J Biotechnol. 2008; 7(13): 2203-2208.

Kosoko SB, Oluwole OB, Daramola AO, Adepoju MA, Oyelakin AJ, Tugbobo-amisu AO i wsp. Comparative quality evaluation of roasted cashew nut kernel: effect of roasting methods. Adv J Food Sci Technol. 2014; 6(12): 1362-1371.

Rico R, Bulló M, Salas-Salvadó J. Nutritional composition of raw fresh cashew (Anacardium occidentale L.) kernels from different origin. Food Sci Nutr. 2016; 4(2): 329–338.

Soares DJ, Bruno de Sousa Sabino L, Machado Lanicca de Sousa MS, Carvalho Magalhães CE, Bezerra Almeida MM, Machado de Sousa PH i wsp. Mineral content, based in the Recommended Daily Intake, in cashew nut obtained from conventional and organic cultivation in different stages of processing. Semin Ciênc Agrár. 2012; 33(5): 1869-1876.

Malinowska E, Szefer P. Badanie zawartości niezbędnych składników mineralnych w orzechach, migdałach i suszonych owocach. Roczn. Pzh. 2007; 58(1): 339-343.

Yada S, Huang G, Lapsley K. Natural variability in the nutrient composition of California -grown almonds. J Food Compos Anal. 2013; 30: 80–85.

Aslantas R, Güleryüz M, Turan M. Some chemical contents of selected almond (Prunus amygdalus Batsch) types. XI GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds Ciheam. 2001; 56: 347-350.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159445

Refbacks

Copyright (c) 2016 Natalia Mikołajczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)