Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków = Self-assessment and selected elements of the social position of judokas

Patrycja Janowska, Marta Wojdat, Magdalena Antkowiak, Robert Stępniak, Marek Adam

Abstract


Janowska Patrycja, Wojdat Marta, Antkowiak Magdalena, Stępniak Robert, Adam Marek. Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków = Self-assessment and selected elements of the social position of judokas. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):664-673. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.158969

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3890

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

 

 

Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków

Self-assessment and selected elements of the social position of judokas

 

Janowska Patrycja1, Wojdat Marta1, Antkowiak Magdalena1, Stępniak Robert2, Adam Marek3

 

1Studenckie Koło Naukowe "WyKoNa", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

2Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

3Zakład Sportów Walki, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, Polska

 

Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D

Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Sportowa 2,

85-091 Bydgoszcz

Polska

email: <robi1969@wp.pl>

 

 

Słowa kluczowe: samoocena, pozycja społeczna, zawodnicy judo

Keywords: self-esteem social position, judo fighters

 

 

Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków

Self-assessment and selected elements of the social position of judokas

 

Streszczenie

 

Cel: Określenie liczbowe poziomu samooceny populacji judoków, oraz znalezienie ewentualnych związków z czynnikami określającymi pozycje społeczną.

Materiał i metody: Przebadano 53 osobowa grupę judoków i byłych -nadal trenujących judoków używając ankiety samooceny Rosenberga SES, w polskiej adaptacji.

Wyniki: Podgrupa społeczna judoków wykazuje się wysoką samooceną, wysokim wykształceniem i ponadprzeciętnym wynagrodzeniem za prace zarobkową.

Wnioski: Istnieją istotne związki pomiędzy wynikami samooceny SES, a czynnikami określającymi daną osobę w społeczeństwie.

 

 

 

 

Abstract

 

Aim: To determine the numerical level of self-esteem of the judokas population and to find possible links with the factors determining the social position.

Material and Methods: 53 current and formerly judokas - still trained. Research conducted using the self-assessment surveys Rosenberg SES in Polish adaptation.

Results: Subgroup social judokas showed high self-esteem, high education and above-average remuneration paid for the work.

Conclusions: There are significant relationships between the results of self-assessment - SES, and the factors defining a person in society.


Keywords


samoocena, pozycja społeczna, zawodnicy judo, self-esteem social position, judo fighters.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w Kontroli postawy ciała. W: Człowiek–jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki/Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego. Kęty, 77-83.

Czarnecki, W. (2013). Psychologiczny aspekt zawodnikow karate kyokushin-odpornosć na stres. Young Sport Science of Ukraine, 5(1): 278-281

Adam, M., Laskowski, R., Pujszo, R., Smaruj, M., Wolska, B., Sybilski, Z. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. W: Człowiek–jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 85-9.

Błach, W., Pujszo, R., Pyskir, M., Migasiewicz, J., Skorupa, H., Szymański, T. (2006). Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka. Medycyna Sportowa, 22 (1):17-22

Błach, W., Pujszo, R., Pyskir, M., Adam, M. (2005). Kontrola postawy ciała zawodniczek judo (badania pilotażowe). Research yearbook : studies in the theory of physical education and sport, 11: 30-36

Bojkowski, Ł. (2014). Radzenie sobie ze stresem przez mężczyzn trenujących zespołowe gry sportowe oraz sporty walki.

Kuklińska A, Kużdżał A., Trybulec B., Ridan, T.(2010) Ocena psycho-społecznych aspektów jakości życia osób dorosłych regularnie uprawiających tenis ziemny, Young Science of Ukraine, 4: 97-102.

Majewska, K. (2011). Tenisowa aktywność rekreacyjna a poczucie szczęścia mieszkańców Wielkopolski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (78 Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji), 1: 197-218.

Marchewka, A., Jungiewicz, M. (2008). Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontologia Polska, 16(2): 127-130.

Ćwirlej-Sozańska A. (2014). Aktywność fizyczna a stan zdrowia osób starszych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, (2): 173-181.

Prusik Ka., Zaporozhanov V., Prusik K., Gorner K. (2010). Rekreacyjne uprawianie Nordic Walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu. Charków, 9: 115-117.

Kopeć, A., Napierała, M., Zukow, W. (2016). Kontuzje i urazy w wioślarstwie= Injuries and trauma in rowing. Journal of Education, Health and Sport, 6(4): 331-354.

Waldzińska, E., Waldziński, T., Kochanowicz, B., Tomczak, H., Hansdorfer-Korzon, R. (2013). Urazowość wśród młodych tenisistów. Ann. Acad. Med. Gedan, 43: 29-44.

Gawlik, R. (2014). Czy astma sportowców to choroba zawodowa?. Alergia Astma Immunologia, 19(3): 150-155.

Kostyra, A. (2015). Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik= Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport, 5(7): 345-355.

Batycka-Baran A., Baran W., Kuczborska I., Sebastian-Rusin A., Baran E. (2009). Najczęstsze infekcje grzybicze u osób uprawiających sport. Medical Mycology/Mikologia, 16(4): 56-65.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(02), 164-176.

Domański H., Przybysz D. (2003) Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej. 12: 87

Czapiński J. (2008) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne. 2 (4): 5-6.

Godlewski, P. (2012). Sportowiec w realiach organizacyjnych i ekonomicznych polskiego sportu wyczynowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Kształtowanie przedsiębiorczości), 2: 75-90.(cyt: 67)

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2,(02): 164-176.

Lipowski, M., Makarowski, R. (2010). Narcyzm u sportowców-prawda czy stereotyp?. Polskie Forum Psychologiczne 15 (1): 25-34.

Pietrzak, H., Cynarski, W. J. (2000). Psychologia duchowej drogi sztuk walki.„. Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, 1: 202-210.

Pilis, T., Pilis, K., Pluta, R., Wronski, Z., Pilis, W., Garbrys, T., Michalik, A. (2005). Rekreacyjna aktywność ruchowa byłych sportowców i skutki z niej wypływające. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 6:224-232.

Grześkowiak, B., Siwy-Hudowska, A. (2016). Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie= Temperament, self-efficacy and quality of life of women regularly doing sport in comparison with physically inactive women. Journal of Education, Health and Sport, 6(6): 359-374.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.158969

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Robert Stępniak, Patrycja Janowska, Marta Wojdat, Magdalena Antkowiak, Marek Adam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)