Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

Magdalena Sowa, Iwona Głowacka, Paulina Wardęcka, Andrzej Winnicki

Abstract


Sowa Magdalena, Głowacka-Mrotek Iwona, Wardęcka Paulina, Winnicki Andrzej. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):586-596. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155058

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3884

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

 

 

Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia

Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

 

Magdalena Sowa1, Iwona Głowacka-Mrotek2, Paulina Wardęcka3, Andrzej Winnicki4

 

1Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Katedra Chirurgii Onkologicznej

2Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Rehabilitacji

3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Oddział Ginekologiczno – Położniczy

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

 

 

Adres do korespondencji:

Magdalena Sowa

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Ul. Techników 3

85 -801 Bydgoszcz

e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl

 

 

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Rak piersi w ciąży jest rozpoznawany stosunkowo rzadko. W ostatnich dziesięciu latach w Europie można zauważyć wyraźną tendencję do odraczania macierzyństwa wśród młodych kobiet. Obecnie średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 30 lat. Jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi jest wiek. Z uwagi na fakt, iż kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a średnia wieku występowania raka piersi się obniża,  z tą szczególną sytuacją kliniczną lekarzom jak i kobietom przyjdzie się zmagać coraz częściej. 

Cel pracy:Celem pracy była próba przybliżenia odmienności procesu diagnostyki i leczenia raka gruczołu piersiowego rozpoznanego w ciąży.

Rozwinięcie:Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet ciężarnych.Szczególnie niebezpiecznym jest fakt, iż zmiany fizjologicznie zachodzące w organizmie kobiety już od pierwszych tygodni ciąży, mogą maskować pojawienie się guza i znacznie opóźniać wdrożenie procesu diagnostyki.  Choroba nowotworowa rozpoznana w czasie trwania ciąży jest zawsze dramatyczną i ogromnie stresującą sytuacją dla kobiety i jej najbliższych, dlatego proces diagnostyki i leczenia jest silnie zindywidualizowany, zaś maksymalny efekt terapeutyczny z jednoczesną ochroną nienarodzonego dziecka stanowi priorytet działań.

Podsumowanie:Decyzje terapeutyczne podejmowane są po uwzględnieniu ogólnego stanu zdrowia pacjentki, stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku ciążowego oraz postulatów samej pacjentki i jej najbliższych.W niniejszej pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa szczegółowo omówiono odmienności w procesie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych.

 

Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie

 

Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

Abstract

Introduction: Breast cancer during pregnancy is relatively rare. There has been an increasing trend for young women to delay childbearing for the last ten years. Presently the average age of first-time mothers is 30. Age is one of the factors increasing the risk of breast cancer. The defined clinical situation will appear more often considering the fact that women delay their motherhood where as the average age of breast cancer decreases.

Objective: The purpose of this article is to present different diagnostic and treatment procedures of breast cancer diagnosed during pregnancy.

Main text: The analysis of epidemiological data points the fact breast cancer is the most often appearing one in pregnant women. The fact that physiological changes in females during pregnancy first weeks may mask cancer is particularly dangerous and may essentially delay diagnostic procedures. Cancer diagnosed during pregnancy is always a traumatic and stressful situation for a woman and her family that is why its diagnostic and treatment procedures are considerably individualized whereas the maximum terapeutical effect with the protection of an unbornchild is the priority of activities.

Summary: Therapeutic decisions are made after a review of a health condition of a patient, the extent of spread of cancer, gestational age and demands of the patient and her family. In the article, undertaking a literature review, alternative breast cancer diagnostic and treatment procedures during pregnancy were discussed in details.

 

Key words: brest cancer, pregnancy, diagnostics procedures, treatment


Keywords


rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie, brest cancer, pregnancy, diagnostics procedures, treatment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Osuch B., Maździarz A., Skrzypczak A., Jagielska B., Śpiewankiewicz B., Wybrane poglądy na postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku kobiet w ciąży – ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych

jajnika, Curr. Gynecol. Oncol., 2014, 12 (4), s. 308 – 317.

Marialuisa Framarino-dei-Malatesta, Maria Grazia Piccioni, Roberto Brunelli,

Isabella Iannini, GianlucaCascialli, Paolo Sammartino, Breast cancer during pregnancy: a retrospective study on obstetricalproblems and survival, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 173, 2014, s. 48–52.

Dinh T.A., Warshal D.P., The epidemiology of cancer in pregnancy. W: Barnea E.R., Jauniaux E., Schwartz P.E., (red.): Cancer and Pregnancy, Springer Verlag, London 2001.

Han S.N., Kesic V.I., Van Calsteren K. iwsp., Cancer in pregnan¬cy: a survey of current clinical practice, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol, 2013, 167, 18–23.

Pieńkowski T., Rak piersi. Leczenie ogólnoustrojowe, medmedia, Warszawa, 2011, s. 25 – 42.

Madejczyk M., Murawa P., Bręborowicz G., Rak piersi w przebiegu ciąży, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2012, 5, 4, s. 220 -226.

Sowa M., Smuczyński w., i in., Analiza wybranych czynników ryzyka raka piersi – przegląd piśmiennictwa, Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4), s. 245-250.

Sileny N. Han, Vesna I. Kesic, Kristel Van Calsteren, Sladjana Petkovic, Fre´de´ ricAmant, Cancer in pregnancy: a survey of current clinical practice, European Journal of Obstetrics& Gynecology and Reproductive Biology 167, 2013, s. 18–23.

Jacobs I.A., Chang C.K., Salti G.I., Coexistence of pregnancy and cancer, Am. Surg., 2004, 70, s. 1025–1029.

Vinatier E., Merlot B., Poncelet E., CollinetP., Vinatier D., Breast cancer during pregnancy, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 147, 2009, s. 9–14.

Kowalski W, Mierzwa T, Grabiec M i in. Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu raka piersi u kobiet poniżej 25 roku życia. Gin Pol 2006, 5, s. 376–382.

Rubach M., Litwiniuk M., Mądry R., Jaśkiewicz M., Nowotwory u kobiet w ciąży, Zalecenia postępowania diagnostyczno – terapeutycznego u nowotworach złośliwych, Warszawa 2013, s. 502 – 508.

Murawa P., Rak piersi u kobiet w ciąży. [W:] Operacje w położnictwie, 2012, Red. Grzegorz H. Bręborowicz. PZWL Warszawa, s. 207-211.

Gemingani M., Petrek, J., Pregnancy-Associated Breast Cancer: Diagnosis and Treatment, The Breast Journal, 2000, 6, 1, s. 68-73.

Kornafel J., Rak piersi, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 131-141.

Harvey J.C., Rosen P.P., Ashikari R. i wsp. The effect of pregnancy on the prognosis of carcinoma of the breast following radical mastectomy. Surg. Gynecol. Obstet. 1981; 153, s. 723–725

Skręt A., Nowotwory, w: Ciąża wysokiego ryzyka, red. G.H. Bręborowicz, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2000, s. 83–101.

Woo., JC., Yu, T., and Hurd., TC., Breast cancer in pregnancy: a literature review. Arch Surg. 2003; 138, s. 91–98.

Pereg D,. et al., Nowotwor złośliwy w czasie ciąży, Medycyna Praktyczna 2009, 1, s. 65 - 77.

Markwitz W., Bręborowicz G.H.: Nowotwory w czasie ciąży. W: Ginekologia Onkologiczna. Tom 2., Markowska J. (red.), Urban & Partner, Wrocław, 2006, s. 1135 -1144.

Jassem J., Duchnowska R., Kawecki A., Krajewski R., Krzakowski M., Mądry R., Potemski P., Rutkowski P., Siebert J., Windak A., Wysocki P., Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych, NOWOTWORY Journal of Oncology, viamedica, 2014, 64, 5, s. 415 – 435.

Guidaroz J.A., Scott-Conner C., Management of Pregnant Women With Breast Cancer. Journal of Surgical Oncology, 2011, 103, s. 337-340.

Andruszczuk – Lewandowska Izabela, Gruszka- Adamczyk O., Przypadek raka piersi w ciąży, Studia Medyczne 2008; 12, s. 45–48.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155058

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Magdalena Sowa, Iwona Głowacka, Paulina Wardęcka, Andrzej Winnicki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)