Następstwa zdrowotne pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy = The health consequences of occupational exposure to cytostatics among nurses

Agnieszka Cieślicka, Magda Gębka, Marcin Rząca, Katarzyna Kocka, Agata Pietraszek, Agnieszka Bartoszek, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Cieślicka Agnieszka, Gębka Magda, Rząca Marcin, Kocka Katarzyna, Pietraszek Agata, Bartoszek Agnieszka, Charzyńska‑Gula Marianna. Następstwa zdrowotne pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy = The health consequences of occupational exposure to cytostatics among nurses. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):566-574. eISSN 2391-8306. DOI 1http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154995

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3882

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 21.09.2016.

 

 

 

Następstwa zdrowotne pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy

 

The health consequences of occupational exposure to cytostatics among nurses

 

Agnieszka Cieślicka1, Magda Gębka2, Marcin Rząca3, Katarzyna Kocka4, Agata Pietraszek3, Agnieszka Bartoszek4, Marianna Charzyńska-Gula5

 

1. Blok Operacyjny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

2. Oddział Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

3. Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym leki cytostatyczne działają toksycznie nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na zdrowe. Przyjęcie chemioterapii wiąże się z występowaniem u pacjentów licznych, mocno nasilonych objawów niepożądanych. Kontakt z tymi lekami ma także personel. Toksyczne cytostatyki są wchłaniane przez personel drogą wziewną, kontaktową przez skórę, co ma miejsce nie tylko podczas przygotowywania i podawania leków przez personel pielęgniarski ale także przez kontakt z wydzielinami pacjentów. Ich wpływ na zdrowie pielęgniarek i pielęgniarzy nie jest obojętny.

Cel. Celem badań było zbadanie następstw zdrowotnych pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Materiał i metody. Uczestnikami badania były pielęgniarki i pielęgniarze lubelskich szpitali w liczbie 97 osób, podający pacjentom i/lub przygotowujący leki cytostatyczne. Narzędzia badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, składający się z 14 pytań.

Wyniki. Personel pielęgniarski pracujący w narażeniu na leki cytostatyczne obserwował u siebie następujące objawy: nadmierne łzawienie, suchość spojówek, zaczerwienienie i swędzenie oczu (47%), podrażnienie skóry (44%), podrażnienie błon śluzowych (39%), nasilone wypadanie brwi, rzęs (30%) czy odczuwanie zaburzeń rytmu serca (16%) oraz nudności/wymioty (8%). Nie wszyscy pracownicy stosowali podczas podawania leków środki ochrony osobistej, fartuch flizelinowy- stosowało 64% badanych, maskę na twarz 61% a okulary ochronne 36% badanych.

Wnioski. Najwięcej objawów spowodowanych pracą w środowisku chemioterapeutyków występuje u osób z najdłuższym stażem pracy w narażeniu na leki cytostatyczne. liczba podawanych cytostatyków pacjentom tygodniowo istotnie wiąże się ze znacznie  częstszym występowaniem niepokojących zmian w organizmie, wywołanych najprawdopodobniej kontaktem z tymi lekami.Personel pielęgniarski stosuje środki ochrony indywidualnej w sposób niewystarczający.

Słowa kluczowe. personel pielęgniarski, cytostatyki, powikłania, narażenie zawodowe

 

Summary

Introduction. Cytostatics used in cancer treatment are toxic not only for cancerous lesions but also for normal cells. Chemotherapy causes a number of strong adverse reactions experienced by patients. The personnel is also exposed to these drugs. The toxic cytostatics are absorbed by the personnel by inhaling and through contact with the skin, which takes place not only during preparing and administering the medications by nurses, but also through contact with patients' secretions. They have a noticeable impact on nurses' health.

Aim. The aim of the survey was to assess the health consequences of occupational exposure to cytostatics among nurses.

Material and method. The survey included 97 nurses working in Lublin's hospitals on the preparation and/or administration of cytostatics. A self-designed questionnaire consisting of 14 questions served as the research tool.

Results. The nurses exposed to cytostatics demonstrated the following symptoms: excessive lacrimation, dry conjunctivas, eye redness and itching (47%), skin irritation (44%), irritated mucous membranes (39%), increased eyebrow and lash shedding (30%), cardiac arrhythmia (16%), and nausea/vomiting (8%). Not all of the employees used personal protection equipment while administering the drugs; protective non-woven aprons - 64% of the surveyed, face mask - 61%, protective glasses - 36%.

Conclusion. The highest number of symptoms caused by contact with chemotherapeutics is observed among people exposed to cytostatics for the longest period of time.The amount of cytostatics administered to patients per week is significantly correlated with the frequency of alarming changes in the nurses' systems, probably caused by contact with the medications.Furthermore, nurses do not make a sufficient use of personal protection equipment.

Key words. nurses, cytostatics, complications, occupational exposure


Keywords


personel pielęgniarski, cytostatyki, powikłania, narażenie zawodowe, nurses, cytostatics, complications, occupational exposure.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Jędrusik Z, Koper A. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Mag PielęgPołoż 2006; 12.

Walusiak J, Wągrowska – Koski E. Zasady postępowania przy stosowaniu leków cytostatycznych. Praca i Zdrowie 2008; 3: 38 – 40.

Bilski B. Postępowanie personelu pielęgniarskiego z lekami cytostatycznymi — wstępne wyniki badań. Med Pr 2004; 55 (3): 243 – 247.

Gałć P, Pawlas K. Ryzyko związane z zawodową ekspozycją na preparaty cytostatyczne. Bezp Pr Nauk Prakt 2010; 9: 18 – 21.

Świątkowska B. Wybrane zagrożenia zdrowotne personelu medycznego. Prewencja i Rehabilitacja 2010; 2: 1 – 7.

Walusiak – Skorupa J. Cytostatyki – zasady stosowania, skutki zdrowotne ekspozycji zawodowej. [W:] Medycyna i higiena pracy. Walusiak – Skorupa J (red.). Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. M.P. 2009 nr 12 poz. 149

Jakubowski M. Monitoring biologiczny narażenia na czynniki toksyczne. Med Pr 2004; 55 (1): 13 – 18.

Rioufol C, Ranchon F, Schwiertz V, i wsp. Administration of anticancerdrugs: exposure in hospitalnurses. ClinTher 2014; 36 (3): 401-407.

Wyrok Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 25 listopada 2009 r. http://www.lexlege.pl/orzeczenie/229147/iv-sa-gl-340-09-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-siedziba-w-gliwicach/ (dostęp: 17.09.16)

Boiano JM, Steege AL, Sweeney MH. Adherence to Safe Handling Guidelines By Healthcare Workers Who Administer Antineoplastic Drugs. J OccupEnvironHyg 2014; 11(11): 728-40.

Garus-Pakowska A. Estetyka higieniczna personelu medycznego. ProblHigEpidemiol 2015; 96(2): 510-516.

Szmyd K, Haus O. Zachorowania na nowotwory złośliwe wśród personelu medycznego zawodowo narażonego na kontakt z cytostatykami. Med Pr 2011; 62 (1): 17-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154995

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Cieślicka, Katarzyna Kocka, Marcin Rząca, Magda Gębka, Agnieszka Bartoszek, Agata Pietraszek, Marianna Charzyńska-Gula

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)