Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market

Aleksandra Leśniewska, Aneta Stosik

Abstract


Leśniewska Aleksandra, Stosik Aneta. Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):25-35. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61707

http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3831

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health  and Sport eISSN  2391-8306  7

© The Author (s)  2016;

This article is published  with open  access at Licensee  Open Journal  Systems  of Kazimierz  Wielki  University in Bydgoszcz,  Pola nd

Open Access. This article is distributed under the terms of  the  Creative  Commons  Attribution  Noncommercial  License  which permits any  noncommercial  use,  distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  which permits unrestricted,  non commercial  use,  distribution and reproduction in any  medium,  provided the  work  is properly       cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial  use,  distribution  and reproduction in any medium,  provided the  work is properly    cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 06.09.2016.

 

 Streszczenie

Rynek usług fitness w Polsce nieustannie i dynamicznie się rozwija. Kluby fitness oferują obecnie swoim klientom szeroką gamę usług, od zorganizowanych zajęć grupowych po indywidualne formy treningowe, takie jak trening personalny, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednak trenerzy personalni, mimo tak sprzyjających trendów rynkowych, borykają się aktualnie z problemem braku standardów kwalifikacji zawodowych oraz niespójnym systemem kształcenia w Polsce. Celem artykułu była analiza oczekiwań kwalifikacji i kompetencji trenerów personalnych z perspektywy wymagań rynku pracy – czyli oczekiwań pracodawców prowadzących rekrutacje w swoich organizacjach.

 

Słowa kluczowe: trener personalny, usługi fitness, kwalifikacje i kompetencje, rynek pracy

  

Abstract

Fitness has been a growth industry over the past years and seems not to be saturated on the polish ground. Fitness clubs offer a wide range of services to their clients from group classes to individual trainings such as personal training. However, personal trainers in Poland have conducive and effortless way to access to their profession, they still struggle with the lack of professional standards and incoherent educationa; system. The main purpose of this article was to define what are the demands of the labour market in terms of required qualifications and competences for personal trainers who are taking part in recruitment process.

 

Keywords: personal trainer, fitness services, qualifications and competencies, labour market


Keywords


personal trainer; trener personalny, usługi fitness; kwalifikacje i kompetencje; rynek pracy; fitness services; qualifications and competencies; labour market

Full Text:

PDF (Polski)

References


Literatura

Cyrek M, Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, nr 18.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wolters Kulwer, 2014.

HuninM., Jeruszka U., Kramek Z., Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych - analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb, Gdynia 2007.

Leśniewska A., Identyfikacja kompetencji trenerów personalnych w usługach fitness, praca doktorska w przygotowaniu, AWF Wrocław 2016.

Madeson M. N., Hultquist Ch. N., A. Church A, Fischer L., A phenomenological investigation of women’s experiences with personal training, International Journal of Exercise Science, 2010, vol. 3, issue 3, art. 13, dostęp online: http ://digitalco mmons.wku.edu/ijes/vol3/iss3/13

Maguire J.S., Fit and flexible: The fitness industry, personal trainers and emotional service labor, “Sociology of Sport Journal” 2001, Nr 18

Źródła internetowe

European Health and Fitness Market Report 2015 [dostęp online]

http://www.europeactive.eu/blog/europeactive-and-deloitte-publish-newofficial-european-health-fitness-market-report.

Na polskim rynku przybywa sieci fitness [dostęp online]

http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/na-polskim-rynku-przybywasieci-trtness,27061 .html.

National Strenght and Conditioning Association [dostęp online]

http://www.nsca.com/Certification/CPT/.

Nyga K., Nowe zawody przyszłością na rynku pracy, portal Rynekpracy.pl

(Sedlak&Sedlak) [dostęp online z dnia 15.05.2008r.],

http://www.rynekpracy.pFartykul.php/typ. l/kategoria_glowna.29/wpis.37.Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy

Siłownie i kluby fitness to zyskowny biznes. Polski rynek do 2017 r. uro­śnie trzykrotnie [dostęp online z dnia 17.04.2014r.],

http://www.biznes.newseria.pl/news/sport/silownie_i_kluby fitness,pl522492344.

Słownik podstawowych terminów KSK [dostęp online]:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Slownik_na_strone.pdf.

Stasikowska I, Gwiazda w klubie fitness, “Fitness Wellness & SPA

Management International” 2011, Nr 5/11, s. 27 [dostęp online],

http://www.fitnessom.pl/cms/zalaczone_pliki/Artyku%C5%82_Trener_Personalny_Fitness_Managment_2011 .pdf.

Worldwide survey of fitness trends for 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

, 2016, ACSM'S Health & Fitness Journal, [dostęp online]

http://joumals.lww.com/acsmhealthfitness/pages/results.aspx7txtkeywords=W orldwide+Survey+Reveals+F itness+T rends

www.biznes.newseria.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61707

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Quality in Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)