Ocena wiedzy studentów na temat zasad pielęgnacji cery = Evaluation of students' knowledge about skin care

Katarzyna Anna Bojarczuk, Marcin Lewicki, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

Abstract


Bojarczuk Katarzyna, Lewicki Marcin, Michalczak Magdalena, Smoleń Agata. Ocena wiedzy studentów na temat zasad pielęgnacji cery = Evaluation of students' knowledge about skin care. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):661-676. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60816

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3775

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

 

Ocena wiedzy studentów na temat zasad pielęgnacji cery

Evaluation of students' knowledge about skin care

 

 

Katarzyna Anna Bojarczuk, Marcin Lewicki, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

 

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Słowa kluczowe: skóra; pielęgnacja cery; wiedza studentów.

Key words: skin; skin care; knowledge of students.

 

 

 

 

Abstrakt

Wprowadzenie. Skóra pełni różnorodne funkcje, więc ważne jest poznanie i zrozumienie jej budowy oraz właściwości. Wiedza na jej temat stanowi podstawę do oceny stanu skóry i jej odpowiedniej pielęgnacji, dostosowanej do rodzaju, poszczególnych okoliczności i warunków życiowych. Cel pracy. Ocena wiedzy studentów na temat zasad pielęgnacji cery.

Materiał i metody. Metodą badawczą były anonimowe badania ankietowe umożliwiające uzyskanie od respondentów danych o ich wiedzy na temat zasad pielęgnacji cery. W badaniu wzięło udział 210 studentów.

Wyniki. Większość respondentów oceniło swoją cerę jako mieszaną – 39%. Najczęstszym problemem występującym u młodych dorosłych jest trądzik – 45%. Zdecydowana większość ankietowanych – 87% deklaruje codzienne dbanie o swoją cerę. Przy wyborze kosmetyków badani kierują się przede wszystkim cerą – 39%. Najczęściej stosowanym kremem jest krem nawilżający- 69%. Aż 96% respondentów posiada wiedzę na temat wpływu diety, nałogów oraz odpowiedniego nawodnienia na wygląd skóry, ale 32%  nie stosuje kosmetyków zawierających filtry UV. Głównym źródłem źródłem informacji na temat kosmetyków pielęgnacyjnych dla badanych jest internet - 73%. Swoją wiedzę na temat prawidłowej pielęgnacji skóry jako dobrą ocenia 54% osób.

Wnioski:

1.    Większość ankietowanych dba o swoją cerę codziennie, stosując kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy.

2.    Najczęściej stosowanym kremem pielęgnacyjnym do twarzy wśród studentów jest krem nawilżający.

3.    Używanie kosmetyków pielęgnacyjnych pozwala badanym przede wszystkim utrzymać dobry wygląd skóry oraz dobrze się czuć.

4.    Większości badanych zwraca uwagę na swój wygląd zewnętrzny.

5.    Internet jest dla studentów głównym źródłem wiedzy na temat kosmetyków pielęgnacyjnych.

 

Abstract

 

Background: The skin performs various functions, that is why it is crucial to understand its structure and properties. These information form the basis of skin condition evaluation and guidelines for proper skin care, adjusted in accordance with persons basic skin type, particular circumstances and living conditions.

Objectives: Evaluation of students' knowledge about rules of skin care.

Material and methods: Evaluation of students' knowledge concerning proper skin care guidelines was conducted among 210 students using anonymous survey.

Results: Majority of respondents determined their skin type as a combination one – 39%. Acne is regarded as the most often occurring skin condition among young adults - 45%. Significant number of interviewees - 87% report performing daily skin care activities. The choice of skin care products is determined mainly by skin type - 39%. Moisturizing cream is among the most widely used cosmetic cream - 69%. As many as 96% of respondents have knowledge about the influence of diet, addictions, and adequate hydratation on skin appearance, yet 32% do not use cosmetics with UV filters. The main source of source of information on skin care for the test is the internet - 73%. Their knowledge about proper skin care as a good estimated 54%.


Keywords


skóra; pielęgnacja cery; wiedza studentów, skin; skin care; knowledge of students.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamski Z. Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2010.

Biernat J. Żywienie, żywność a zdrowie. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2001.

Drygas B. Mrozowska M. Szpindor R. Twarz, szyja, dekolt; Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013.

Dylewska-Grzelakowska J. Kosmetyka stosowana. Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1999.

Fink E. Kosmetyka; przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. wyd. I pol. Wydawnictwo MedPharm Polska, Warszawa 2007.

Jankowska A. Pielęgnacja skóry; piękno, zdrowie, relaks. Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2011.

Jaroszewska B. Kosmetologia. Wydawnictwo Atena, Warszawa 2010.

Kasprzak W. Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2003.

Noszczyk M. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Noszczyk M. Noszczyk B. Medycyna Piękności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

Nowicka D. Dermatologia; podręcznik dla studentów kosmetologii. Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2011.

Peters I.B. Kosmetyka. Wydawnictwo Rea, Warszawa 2010.

Petsitis X. Kipper K. Kosmetyka ozdobna i pielęgnacyjna twarzy: informacje o produktach kosmetycznych i ich prawidłowym stosowaniu. wyd. II pol. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław 2011.

Waldemar Placek Wybrane pojęcia z dermatologii. Encyklopedia Badań Medycznych. Wyd. Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996.

CBOS BS/152/2003. Stosunek do własnego ciała- ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny'- komunikat z badań. Warszawa Październik 2003 .

Drakaki E. Dessinioti C. Antoniou V. Air Pollution and the skin. Frontiers in Environmental Science 15 May 2014 ISSN=2296-665X.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60816

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Katarzyna Anna Bojarczuk, Marcin Lewicki, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)