Korzystny wpływ kwasów omega-3 na rozwój dziecka = The beneficial effect of omega-3 acids on child development

Agnieszka Pluta, Maria Budnik-Szymoniuk

Abstract


Pluta Agnieszka, Budnik-Szymoniuk Maria. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):540-547. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58956

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3718

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Korzystny wpływ kwasów omega-3 na rozwój dziecka

The beneficial effect of omega-3 acids on child development

 

Agnieszka Pluta, Maria Budnik-Szymoniuk

 

Department of Community Nursing Faculty of Health Sciences Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

Keywords: child development, omega-3acids, supplementation.

Słowa kluczowe: rozwój dziecka,  kwasy omega-3, suplementacja.

 

 

Abstract

 

Fatty acids are one of the determinants of normal development of the child. A special role is attributed to omega-3 acids. Representative of this group of acids include alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. The paper presents the biological activity of omega-3 with a particular focus on their impact on child development.

 

 

 

Streszczenie

 

Kwasy tłuszczowe są jednym z determinantów prawidłowego rozwoju dziecka. Szczególną rolę przypisuje się kwasom omega-3. Przedstawicielami tej grupy kwasów są kwas alfa-linolenowy, dokozaheksaenowy oraz eikozapentaenowy. W pracy przedstawiono aktywność biologiczną kwasów omega-3 ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój dziecka.


Keywords


child development, omega-3 acids, supplementation, rozwój dziecka, kwasy omega-3, suplementacja.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Dybkowska E. Rola kwasów tłuszczowych w żywieniu i zdrowiu Człowieka. [w] Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej. Red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015:173-186.

Gawęcki J. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2010.

Sicińska P., Pytel E., Kurowska E. et al. Suplementacja kwasami omega w różnych chorobach. Postepy Hig Med Dosw 2015; 69: 838-852.

Bartnikowska E. Fizjologiczne działanie polienowych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3.Tłuszcze Jadal, 2008; 1-2: 10-15.

Sominka D., Kozłowski D. Efekt kardioprotekcyjny kwasów omega-3. Geriatria, 2008; 2: 126-132.

Cybulska I. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Przegląd Lekarski 2006; 63 ( 8): 685-688.

Kris-Etherton P.M., Harris W.S., Appel L.J. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation. 2002; 106(21): 2747-57.

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Pediatria Polska 2010; 85(60):597-603.

Osendarp S.J.M. The role of omega-3 fatty acids in child development. OCL 2011 ; 18(6) : 307-313.

Singh M. Essential fatty acids, DHA and the human brain. Indian J Pediatr. 2005; 72(3): 239-42

Richardson A..J, Montgomery P. The Oxford-Durham study: a randomized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder. Pediatrics 2005;115(5):1360-1366.

Materac E., Marczyński Z., Bodek K.H. Rola kwasów omega-3 i omega -6 w organizmie człowieka. Brom. Chem. Toksykol. 2013; 2: 225-233.

Backes J., Anzalone D., Hilleman D. et al. The clinical relevance of omega-3 fatty acids in the management of hypertriglyceridemia. Lipids Health Dis. 2016 Jul 22;15(1):118-122.

Ortega-Ávila J.G., Mosquera M., Echeverri-Jiménez I. et al. Early atherosclerotic lesions and post-mortem serum cholesterol level in a group of Colombian children. Biomedica. 2013; 33(3):468-86.

Daniels S.R, Pratt C.A., Hayman L.L. Reduction of Risk for Cardiovascular Disease in Children and Adolescents. Circulation. 2011;124:1673-1686.

Wissler R.W., Strong J.P. Risk factors and progression of atherosclerosis in youth. PDAY Research Group. Pathological Determinants of Atherosclerosis in Youth. Am J Pathol. 1998;153(4):1023–33.

Modrzejewski W., Musiał W.J. Old and new cardiovascular risk factors — how to stop an epidemic of atherosclerosis? Part 1. Classical risk factors. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010; 1(2): 106–114.

Huang L.T., Bülbül U., Wen P.C. et al. Fatty acid composition of 12 fish species from the Black Sea. J Food Sci. 2012;77(5):512-518.

Zhang D.Y., Xu X.L., Shen X.Y. et al. Analysis of EPA and DHA in the viscera of marine fish using gas chromatography. Pak J Pharm Sci. 2016;29(2):497-502.

Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk M., Szatkowska U.: Marine and farmed

fish in the Polish market: Comparison of the nutritional value. Food Chem., 2011; 126: 78-84.

Seremak-Bulge K.Rynek ispożycie ryb w latach 2009-2010. http://www.sprl.pl/doc/konf2010/rynek.pdf

Sicińska P., Pytel E., Kurowska J. et al. Supplementation with omega fatty acids in various diseases. Postepy Hig Med Dosw 2015; 24(69): 838-852.

Geleijnse J.M., Giltay E.J., Grobbe D.E. et al.: Blood pressure response to fish oil suplementation: metaregression analysis of randomized trias. J. Hypertens. 2002; 20: 1493-1499.

Ambroziak E., Kozłowska-Wojciechowska M. The mechanism of the omega-3 fatty acids on blood pressure. Kardioprofil 2007; 5(20): 345-351.

Hashimoto M., Hossain S., Al Mamun A. et al. Docosahexaenoic acid: one molecule diverse functions. Crit Rev Biotechnol. 2016; 17: 1-19.

Wysoczański T., Sokoła-Wysoczańska E., Pękala J. et al. Omega-3 Fatty Acids and their Role in Central Nervous System - A Review. Curr Med Chem. 2016;23(8):816-831.

Socha P, Jańczyk W. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w żywieniu dzieci i młodzieży. Stand. Med. Pediatr. 2012: 9 (2): 203-208.

Alessandri J.M., Guesnet P., Vancassel S. et al. Polyunsaturated fatty acids in the central nervous system: evolution of concepts and nutritional implications throughout life. Reprod Nutr Dev. 2004;44(6):509-538.

Futerman A.H., Banker G.A. The economics of neurite outgrowth: the addition of new membrane to growing axons. Trends Neurosci., 1996; 19: 144-149.

Yehuda S. Omega-6/omega-3 ratio and brain-related functions, World Rev. Nutr. Diet.2003; 92: 37–56.

Walczewska A., Stępień T., Bewicz-Binkowska D., Zgórzyńska E., Rola kwasu dokozaheksaenowego w czynności komórek nerwowych, Post. Hig. Med. Dosw. 2011;, 65: 314–327

Gale C.R., Robinson S.M., Godfrey K.M. et al. Oily fish intake during pregnancy-association with lower hyperactivity but not with higher full-scale IQ in offspring. J Child Psychol Psychiatry 2008; 49: 1061-1068.

Lauritzen L., Brambilla P., Mazzocchi A.et al. DHA effects in brain development and function. Nutrients 2016; 8 (6):1-17.

Wu Q., Zhou T., Ma L. et al. Protective effects of dietary supplementation with natural ω-3 polyunsaturated fatty acids on the visual acuity of school-age children with lower IQ or attention-deficit hyperactivity disorder. Nutrition. 2015 Jul-Aug;31(7-8):935-40.

Thomas T., Eilander A. , Muthayya S. et al. The effect of a 1-year multiple micronutrient or n-3 fatty acid fortified food intervention on morbidity in Indian school children. Eur J Clin Nutr. 2012;66(4):452-458.

Malan L., Baumgartner J., Calder P.C. et al. n-3 Long-chain PUFAs reduce respiratory morbidity caused by iron supplementation in iron-deficient South African schoolchildren: a randomized, double-blind, placebo-controlled intervention. Am J Clin Nutr. 2015;101(3): 668-679.

Pac-Kożuchowska E. The Fatty Acid Omega-3 and the Childrens Health. Endokrynol. Ped., 2008;4(25): 49-54.

Dudzisz-Śledź M., Śledź A., Jażdżewski P. Nienasycone kwasy tłuszczowe a zdrowie człowieka. Medycyna Rodzinna, 2006; 4: 78-81

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących. Ginekol Pol. 2014; 85: 395-399.

Szajewska H., Socha P., Horvath A. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne /Pediatria 2014; 11: 321-338.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58956

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)