Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

Bartosz Kochański, Beata Fifielska, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Walery Zukow, Magdalena Hagner-Derengowska

Abstract


Kochański Bartosz, Fifielska Beata, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Zukow Walery, Hagner-Derengowska Magdalena. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):488-497. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58739

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3712

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2016. Revised 15.07.2016. Accepted: 26.07.2016.

 

 

Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

 

Bartosz Kochański1, Beata Fifielska2, Krystian Kałużny1, Anna Kałużna1, Walery Zukow3, Magdalena Hagner-Derengowska1,4

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2 Bydgoska Szkoła Wyższa;

3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

4 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Ważną rolę w stabilizacji kręgosłupa pełni mięsień poprzeczny brzucha. Doniesienia naukowe wykazują korelację między aktywnością tego mięśnia, a dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.

Cel pracy: 1. Ocena oraz porównanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz u osób bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
2. Ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów w badaniu aktywności mięśnia poprzecznego brzucha
z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 osób w wieku 28,36, w tym 28 kobiet oraz 22 mężczyzn. Badanych podzielono na dwie grupy: Grupę  I - badaną stanowiły osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym z aktualnym epizodem bólowym trwającym minimum
3 miesiące.  Grupę II - kontrolną stanowiły osoby „zdrowe” bez dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo – krzyżowym przez minimum 6 miesięcy.

Wyniki. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się nieprawidłową aktywację mięśnia poprzecznego brzucha. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy badanymi grupami
w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha - p<0,05. Współczynnik zgodności ICC dla dwóch terapeutów badających aktywność mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer wynosi - 0,82.

Wnioski: 1. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym obserwuje się nieprawidłowości w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 2. Stopień zgodności ocen dwóch terapeutów badających aktywność mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer jest dobry.

 

 

Abstract

Introduction: Transverse abdominal muscle plays important role in spine stabilization, researches show
a correlation between this muscle activity and physical pain and health ailments of low back.

The aim of this thesis: 1.Assessment and comparison of Transverse abdominal muscle  activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people suffering from physical pain and health ailments of low back and among people who do not suffer from these ailments. 2. Description of level of consensus of two therapists’ assessment of Transverse abdominal muscle activity examination with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer

Materials and methods: The research was conducted among a group of 50 people age between 28,36, 28 women and 22 men. The examined were divided into two groups: group 1- 25 people (12 women and 13 men) and control group- 25 people (16 women and 9 men). Group 1 consist of people suffering from physical pain and health ailments of lower part of the spine who currently suffer for at least 3 months. Group 2 (control group) consist of people who do not suffer from physical paints and health ailments in the lower part of the spine for at least 6 months.

Results: Incorrect transverse abdominal muscle activation was observed among people with physical pain and health ailments in the lower part of the spine. Statistical analysis showed significant differences between two examined groups in transverse abdominal muscle activity- p<0,05. Index of consistency ICC for two therapists examining transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer equals 0.82.

Conclusions: 1. Incorrect transverse abdominal muscle activity was observed among people with physical pain in the lumbar part of the spine. 2. Index of consistency of assessment for two therapist examining transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer is good.

 

Słowa kluczowe: urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer, dolegliwości bólowe kręgosłupa, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, TrA.

Key words: Pressure Bio-Feedback Stabilizer, low back pain, lower part of the spine, TrA.


Keywords


urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer, dolegliwości bólowe kręgosłupa, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, TrA, Pressure Bio-Feedback Stabilizer, low back pain, lower part of the spine, TrA.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo.

Biały M., Hadała M.: Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja , 2012, 6, 30-36.

Manchikanti L., Singh V., Datta S., Cohen SP., Hirsh JA.: Comprehensive review of epidemiology, scope, and impact of spinal pain. Pain Phys 2009, 12, E35-70.

Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 3–14.

Comerford M., Mottram S. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Elsevier 2012.

Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M.: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, 2013; (3): 4-12.

Kochański B., Plaskiewicz A., Kałużny K., Klimkiewicz K., Smuczyński W., Żukow W.: Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. J. Health Sci. 2014 Vol. 4 nr 14 s. 101-108.

Adamczyk W., Rżany M.: Możliwości zastosowania Stabilizera Pressure Biofeedback Unit w reedukacji nerwowo-mięśniowej. „ Rehabilitacja w Praktyce ”, 2014;(1):27-29.

Hides J., Jull G., Richardson C. Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine 2001; 26 (11), s. 243–8.

Loncarić-Katušin M, Milošević M, Žilić A, Mišković P, Majerić-Kogler V, Žunić J: Practical chronic pain assessment tools in clinical practice. Acta Clin Croat. 2016 Mar;55 Suppl 1:19-26.

Coenen P, Smith A, Paananen M, Peter O'Sullivan P, Beales D, Leon Straker P Trajectories of low-back pain from adolescence to young adulthood. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Jun 6. doi: 10.1002/acr.22949.

Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LO, Costa LC, Ostelo RW, Macedo LG. Motor Control Exercise for Non-specific Low Back Pain: A Cochrane Review. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Apr 26.

Urquhart D. M., Hodges P.W.: Differential activity of regions of transversus abdominis during trunk rotation. European Spine Journal. 2002.

Biały M., Hadała M.: Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Praktyczna Fizjjoterapia i Rehabilitacja , 2012, 6, 30-36.

Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s. 165–75.

Hides J., Jull G., Richardson C. Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine 2001; 26 (11), s. 243–8.

Hodges P., Richardson C. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transversus abdominis. Spine 1996; 21 (22), s. 2640–50.

Tsao H., Hodges P. Persistence of improvements in postural strategies following motor control training in people with recurrent low back pain. Journal of Electromyography and Kinesiology 2008; 18 (4), s. 559–67.

Tsao H., Hodges P. Immediate changes in feedforward postural adjustments following voluntary motor training. Experimental Brain Research 2007; 181 (4), s. 537–46.

Hides J., Jull G., Richardson C. Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine 2001; 26 (11), s. 243–8.

Hodges P., Gandevia S. Changes in intra-abdominal pressure during postural and respiratory activation of the human diaphragm. Journal of Applied Physiology 2000; 89, s. 967–76.

Sapsford R., Richardson C., Maher C., Hodges P. Pelvic floor muscle activity in different sitting postures in continent and incontinent women. Archive of Physical Medicine Rehabilitation 2008; 89 (9), s. 1741–7.

O’Sullivan P., Grahamslaw K., Kendell M., et al. The Effect of Different Standing and Sitting Postures on Trunk Muscle Activity in a Pain-Free Population. Spine 2002; 27 (11), s. 1238–44.

Wontae Gong, Correlations between Transversus Abdominis Thickness, Lumbar Stability, and Balance of Female University Students, J. Phys. Ther. Sci. 25: 681–683, 2013.

Fábio Renovato França, Thomaz Nogueira Burke, Erica Sato Hanada, and Amélia Pasqual Marques. Segmental stabilization and muscular strengthening in chronic low back pain ‐ a comparative study. Clinics (Sao Paulo). 2010 Oct; 65(10): 1013–1017.

Lima P., Oliveira R., Costa L., Laurentino G. Measurement properties of the pressure biofeedback unit in the evaluation of transversus abdominis muscle activity: a systematic review. Physiotherapy 2011; 97 (2), s. 100–6.

Lima P., Oliveira R., Moura Filho A., et al. Concurrent validity of the pressure biofeedback unit and surface.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58739

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bartosz Kochański, Beata Fifielska, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Walery Zukow, Walery Zukow

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)