Mucocele operowana nożem elektrycznym – opis przypadku = Mucocele removed by electric knife – case report

Monika Ratajek-Gruda, Aleksandra Szczepkowska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

Abstract


Ratajek-Gruda Monika, Szczepkowska Aleksandra, Osica Piotr, Janas-Naze Anna. Mucocele operowana nożem elektrycznym – opis przypadku = Mucocele removed by electric knife – case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):629-636. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56769

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3642

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Mucocele operowana nożem elektrycznym – opis przypadku

 

Mucocele removed by electric knife – case report

 

Monika Ratajek-Gruda, Aleksandra Szczepkowska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

 

Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

 

 

dr n. med. Monika Ratajek-Gruda,

lek. dent. Aleksandra Szczepkowska,

dr n. med. Piotr Osica,

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

 

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

 

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

email: mogruda@wp.pl

 

 

 

 

 

Praca finansowana przez UM w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001.

 

 

 

Streszczenie

Mucocele jest najczęstszą chorobą małych gruczołów ślinowych. Jej leczenie jest chirurgiczne i może być wykonane metodą tradycyjną z użyciem skalpela, nożem elektrycznym lub laserem. W pracy przedstawiono przypadek 30. letniej pacjentki, u której usunięto torbiel zastoinową nożem elektrycznym. Uzyskano dobry efekt terapeutyczny i kosmetyczny.

 

Hasła indeksowe: mucocele, torbiel zastoinowa, nóż elektryczny, jama ustna.

 

 

Summary

            Mucocele is the most common disease of the small salivary glands. The treatment of such lesion is always surgical and can be either traditional – with the use of a scalpel or modern, using the electric knife or laser. The article presents a case of 30 y. o. patient, who underwent surgical removal of the mucocele with the use of an electric knife. Positive therapeutic and cosmetics effect was obtained.

 

Key words: mucocele, congestive cyst, electric knife, oral cavity.


Keywords


mucocele; torbiel zastoinowa; nóż elektryczny; jama ustna; mucocele; torbiel zastoinowa; nóż elektryczny; jama ustna.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo:

Wu C.W., Kao Y., Chen C., Hsu H.J., Chen C., Huang I.: Mucoceles of the oral cavity in pediatric patients. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 2011, 27, 276-279.

Strzałkowska A., Kunc A.: Wystąpienie torbieli zastoinowej w przebiegu leczenia stałymi aparatami ortodontycznymi – opis przypadku. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 2, 387–390.

Bednarz W., Orchel-Bednarz M.: Torbiel śluzowa gruczołu ślinowego (Mucocele) – diagnostyka, metodologia postępowania leczniczego – opis przypadku. e-Dentico 21, 1, 2009, 64-73.

Chi A., Lambert III P., Richardson M., Neville B.: Oral Mucoceles: A Clinicopathologic Review of 1,824 Cases, Including Unusual Variants. J Oral Maxillofac Surg, 2011, 69:1086-1093.

Szczepkowska A., Janas A., Osica P.: Aparat elektrochirurgiczny Bechtold Eltron i możliwość zastosowania w stomatologii. TPS, 2015, 5, 91-94.

Kiernicka M., Owczarek B., Wysokińska-Miszczuk J.: Przydatność elektrochirurgii w praktyce lekarza stomatologa, Ann Acad Med Stetin, 2007, 53, 57-60.

Babaji P., Singh V., Chawrasia V., Jawale M.: Electro surgery in dentistry: Report of cases, J Pediatr Dent, 2014, 2(1), 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56769

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Monika Ratajek-Gruda, Aleksandra Szczepkowska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)