Budowa ciała siatkarzy na różnych poziomach sportowych = Body build of volleyball players on different sport levels

Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Adrian Sieroń

Abstract


Pietraszewska Jadwiga, Stachoń Aleksandra, Burdukiewicz Anna, Andrzejewska Justyna, Sieroń Adrian. Budowa ciała siatkarzy na różnych poziomach sportowych = Body build of volleyball players on different sport levels. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):543-552. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56532

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3641

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

Budowa ciała siatkarzy na różnych poziomach sportowych

Body build of volleyball players on different sport levels

 

 

Jadwiga Pietraszewska1, Aleksandra Stachoń1, Anna Burdukiewicz1, Justyna Andrzejewska1, Adrian Sieroń2

 

1 Zakład Antropologii Fizycznej , Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, student

 

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

Jadwiga Pietraszewska

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zakład Antropologii Fizycznej

Al. I.J. Paderewskiego 35, P-2

51-612 Wrocław

Telefon: + 48 71 347 33 44

E-mail: jadwiga.pietraszewska@awf.wroc.pl

 

 

 

 

Słowa kluczowe: budowa ciała, siatkarze, poziom sportowy.

 

 

 

 

Streszczenie:

Sukces sportowy jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Wiedza dotycząca budowy morfologicznej, specyficznej dla różnych dyscyplin sportowych ułatwia proces selekcji. Predyspozycje somatyczne są związane z różnymi możliwościami funkcjonalnymi sportowców. Celem niniejszej pracy było porównanie budowy ciała siatkarzy w zależności od ich poziomu sportowego. Materiał badawczy stanowiły pomiary siatkarzy grających w I i II lidze w Polsce (n=30). Grupę porównawczą stanowiło 15 mężczyzn reprezentujących klub AZS przy Akademii Wychowania Fizycznego. Do analizy wykorzystano następujące pomiary antropometryczne: wysokość ciała (B-v), długość kończyn dolnych (B-sy), wysokość siedzeniową (B-vS), rozpiętość ramion (da3-da3), szerokość barków (a-a), szerokość bioder (ic-ic), masę ciała, obwody i fałdy skórno-tłuszczowe tułowia i kończyn.

Wartości cech wysokościowych i długościowych były podobne w obu grupach. Obwody tułowia i ramienia były znacząco niższe u siatkarzy AZS. Natomiast fałdy skórno-tłuszczowe pod łopatką i nad tricepsem były istotnie wyższe w tej grupie. Przedstawione wyniki wskazują, że budowa ciała jest powiązana z efektywnością sportową siatkarzy.

 

 

 

 

Key words: somatic build; volleyball; sport level.

 

 

 

 

Abstract

Success in performing professional sports is determined by many factors. Knowledge of morphological body build specific to different sport disciplines facilitates a pre-selection process. Somatic build is often related with different functional abilities of athletes. The aim of this research was to compare body build of volleyball players according to their level of sport. The research material constituted measurements of 1st and 2nd league volleyball male players (n=30). The comparative group consisted of 15 academic volleyball male players from the University School of Physical Education. The following anthropometric measurements were taken: body height (B-v), leg length (B-sy), sitting height (B-vs), arm span (da3-da3), biacromial diameter (a-a), biiliocristal diameter (ic-ic), body mass, and circumferences and skinfolds of trunk and limbs.

The values of height and length were similar in both groups. Circumferences of trunk and arm were significantly lower in the academic volleyball players. However subscapular and triceps skinfolds were significantly higher in this group. Presented results indicate that body build is important for the sport level of volleyball players.


Keywords


budowa ciała, siatkarze, poziom sportowy, somatic build; volleyball; sport level.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Duncan MJ, Woodfield L, al-Nakeeb Y. Anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players. Br J Sports Med 2006; 40: 649-651.

http://siatka.org/wyniki/ligi-polskie12014-20151plusliga-2014-20151/wynik-sk/skarb-kibica-81/ (dostęp: 2016.05.29).

http://siatka.org/wyniki/ligi-polskie12014-20151i-liga-m-2014-20151/wynik-sk/skarb-kibica-83/ (dostęp: 2016.05.29).

Kulaga Z, Litwin M, Tkaczyk M, Różdżyńska A, Barwicka K, Grajda A, Świąder A, Gurzkowska B, Napieralska E & Pan H. The height-, weight-, and BMI-for-age of Polish school-aged children and adolescents relative to international and local growth references. BMC Public Health, 2010; 10:109.

http://poland2014.fivb.org/pl/turniej/dru%C5%BCyna/pol-poland/team_roster/ (dostęp: 2016.05.29).

Jaszczanin J, Cziszewski A, Buryta R., Krupecki K., Cięszczyk P. Budowa somatyczna siatkarzy ligi polskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, 2004, LIX(166), Sectio D: 388-391.

Bozo D, Lleshi E. Comparison of Albanian female volleyball player with anthropometric, performance and haematological parameters. Journal of Human Sport & Exercise, 2012; 7(1): 41-50.

Stawiarski W. Wysokość, ciężar ciała, wiek i staż zawodniczy drużyn ligowych koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki mężczyzn. Sport Wyczynowy, 1967; 10: 14- 18.

Aytek AI. Body composition of Turkish volleyball players. EAA Summer School eBook, 2007; 1: 203-208.

Eider J. Cechy modelu mistrzostwa sportowego reprezentacji siatkarskich startujących w Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej w 2003 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 2004; 21:149-157.

Sheppard JM, Gabbett TJ & Riggs MP. Indoor and beach volleyball players. [In:] Tanner R. & Gore C. (Eds.). Physiological tests for elite athletes. Champaign, IL: Human Kinetics, 2013: 475-486.

Kuczyński M, Rektor Z, Borzucka D. Postural control in quiet stance in the second league male volleyball players. Human Movement, 2009; 10(1): 12-15.

Frączek K. Analiza poziomu wybranych parametrów morfo-funkcjonalnych w aspekcie skuteczności gry siatkarzy II ligi na przykładzie drużyny AZS Karpaty Krosno. Prace naukowo dydaktyczne PWSZ w Krośnie, 2009; 42: 31-57.

Papadopoulou S. Anthropometric characteristics and body composition of Greek elite women volleyball players. Kinanthropometry 7 Edited by H. de Ridder and T. Olds. Potchefstroom (South Africa): Potchefstroom University for Christian Higher Education, 2003: 93-110.

Trajković N, Milanović Z, Sporis G, Radisavljević M, Positional differences in body composition and jumping performance among youth elite volleyball players. Acta Kinesiologica 5, 2011; 1: 62-66.

Kielak D. Zmiany cech somatycznych i skoczności uczestników I.O. 1998-2000. Sport Wyczynowy, 2002; 7-8: 41-49.

Gaurav V, Singh M, Singh S. Anthropometric characteristics, somatotyping and body composition of volleyball and basketball players. Journal of Physical Education and Sports Management, 2010; 1(3): 28-32.

Gualdi RE, Zaccagni L. Somatotype, role and performance in elite volleyball players. J. Sports Med. Phys. Fitness. 2001; 41: 256–262.

Sheppard JM, Cronin JB, Gabbet TJ, McGuigan MR, Etxebarria N, Newton RU. Relative importance of strength, power, and anthropometric measures to jump performance of elite volleyball players. J Strength Cond Res, 2008; 22(3): 758–765.

Bandyopadhyay A. Anthropometry and Body Composition in Soccer and Volleyball Players in West Bengal, India. Journal of Physiologial Anthropology, 2007; 26:501–505.

Koley S, Singh J, Sandhu JS. Anthropometric and physiological characteristics on Indian inter-university volleyball players. Journal of Human Sport & Exercise, 2010; 5(3): 389-399.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56532

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Adrian Sieroń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)