Analiza skuteczności terapeutycznej metody MDT McKenzie zastosowanej w leczeniu zespołu zaburzeń strukturalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa u 26-letniego mężczyzny – opis przypadku = Analysis of therapeutic efficacy of MDT McKenzie method used in the treatment of cervical spine structural disorders in a 26-year-old man - a case report

Piotr Porzych, Małgorzata Pyskir, Dorota Ratuszek-Sadowska, Maciej Dzierżanowski, Ewa Trela, Krystyna Nowacka, Magdalena Hagner-Derengowska

Abstract


Porzych Piotr, Pyskir Małgorzata, Ratuszek-Sadowska Dorota, Dzierżanowski Maciej, Trela Ewa, Nowacka Krystyna, Hagner‑Derengowska Magdalena. Analiza skuteczności terapeutycznej metody MDT McKenzie zastosowanej w leczeniu zespołu zaburzeń strukturalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa u 26-letniego mężczyzny – opis przypadku = Analysis of therapeutic efficacy of MDT McKenzie method used in the treatment of cervical spine structural disorders in a 26-year-old man - a case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):491-504. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56367

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3637

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 16.06.2016.

 

Analiza skuteczności terapeutycznej metody MDT McKenzie zastosowanej w leczeniu zespołu zaburzeń strukturalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa u 26-letniego mężczyzny – opis przypadku

 

Analysis of therapeutic efficacy of MDT McKenzie method used in the treatment of cervical spine structural disorders in a 26-year-old man - a case report

 

 

Piotr Porzych1, Małgorzata Pyskir1, Dorota Ratuszek-Sadowska1, Maciej Dzierżanowski2, Ewa Trela1, Krystyna Nowacka1, Magdalena Hagner‑Derengowska3,4

 1.         Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2.         Katedra Fizjoterapii, Zakład Terapii Manualnej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3.         Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

4.         Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Streszczenie

Bóle występujące w obrębie szyi są zjawiskiem powszechnym. Wielogodzinne, wymuszone pozycje statyczne związane z pracą zawodową czy procesem edukacyjnym doprowadzają do przeciążeń kręgosłupa. Konsekwencją przeciążeń są zaburzenia funkcji kręgosłupa oraz zmiany strukturalne tkanek występujących w jego okolicy. Zmianom tym często towarzyszy ból.

Złożona biomechanika kręgosłupa oraz różnorodność tkanek funkcjonalnie z nim związanych, stanowi istotny problem diagnostyczny. Metoda McKenzie poprzez opracowany model badania oparty na wywiadzie i badaniu przedmiotowym, pozwala wyodrębnić pacjentów o jednorodnym zaburzeniu narządu ruchu. Na jego podstawie zdiagnozować można mechaniczne źródło pochodzenia objawów oraz określić strukturę, która je generuje.

W pracy opisano przypadek 26-letniego mężczyzny z bólem karku i kręczem prawostronnym, który został poddany terapii mechanicznej, poprzedzonej diagnozowaniem mechanicznym, w wyniku którego stwierdzono wystąpienie zespołu zaburzeń strukturalnych.

 

Słowa kluczowe: kręcz karku, terapia mechaniczna, MCS Zebris.

 

 

Abstract

Pain occurring in the neck are common phenomenon. Forced, static and lasting many hours positions associated with work or educational process lead to overloading of the spine. Disorders of the spine function and structural changes of adjoining issue are the consequence of overloading. These changes are often  associated by pain.

The highly complicated spine biomechanics and a variety of functionally related tissues are an important diagnostic problem. McKenzie method allows to specify patients with homogeneous musculoskeletal disorder through elaborated diagnostic procedure based on an interview and physical examination. Mechanical cause of symptoms and  structure that generates it can be identify based on it.

This paper describes the case of 26-year-old man with neck pain and right torticollis, which has been submited to a mechanical treatment, preceded by a mechanical diagnosis, which concluded the complex of structural disorders.

 

Key words: torticollis, mechanical treatment, MCS Zebris.


Keywords


kręcz karku; terapia mechaniczna; MCS Zebris; torticollis; mechanical treatment; MCS Zebris.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Hoy D.G., Protani M., De R., Buchbinder R. The epidemiology of neck pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: 783-92.

Radhakrishnan K., Litchy W.J., O’Fallon W.M., Kurland L.T. Epidemiology of cervical radiculopathy. A population-based study from Rochester, Minnesota, 19976 through 1990. Brain 1994; 117: 325-35.

Stengert T., Milanowska K. Biomechaniczna diagnostyka funkcjonalna metodą McKenzie. Post. Rehabil., 1998, 12, 1.

Łebkowski W. Zwyrodnienie krążka międzykręgowego. Gabinet Prywatny 2006, 146, 1: 33-37.

Massalski Ł. System klasyfikacji zespołów bólowych kręgosłupa według metody McKenzie. Fizjoterapia 2011, 19, 3: 63-71.

Łukaszewska M., Łukaszewski B., Nazar J., Jurczyk M. U. Radikulopatia szyjna. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (38) 2014.

Ellenberg M., Honet J.C., Treanor W.J. Cervical radiculopathy. Arch Phys Med Rehabil 1994; 75: 342-52.

Eubanks D.J. Cervical radiculopathy: Nonoperative Management of Neck Pain and Radicular Symptoms. American Family Physician. 2010; 81: 33-40.

Fortuniak J., Jaskólski D., Tybor K., Komuński P., Zawirski M. Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w procesie degeneracji krążków międzykręgowych. Neurol. i Neurochir. Pol., 2005, 39, 3: 324-327.

Kuciel-Lewandowska J., Paprocka-Borowicz M., Jagudzka B., Kierzek A., Pozowski A., Ratajczak B., Boerner E. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 3/2012, vol. 18: 194-199.

De Walden-Gałuszko K. Psychologiczne aspekty bólu i jego leczenia. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007, 1, 2: 66-70.

Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. T.1. PZWL. Warszawa 1990.

Kaltenborn F. Kręgosłup – badanie manualne i mobilizacja. Rolewski. Toruń 1997.

Kapandji A.I. Anatomia funkcjonalna stawów. Kręgosłup i głowa. T.3. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2014.

Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56367

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Piotr Porzych, Małgorzata Pyskir, Dorota Ratuszek-Sadowska, Maciej Dzierżanowski, Ewa Trela, Krystyna Nowacka, Magdalena Hagner-Derengowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)