Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością = Share capital of the limited liability company

Agata Klimczyk

Abstract


Klimczyk Agata. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością = Share capital of  the limited liability company. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):767-774. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51106

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3510

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

 

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Share capital of  the limited liability company

 

Agata Klimczyk

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Abstrakt

       Cel pracy było przedstawienie zagadnień związanych z kapitałem zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

       W pracy zastosowano następujące metody badań: przegląd piśmiennictwa i orzecznictwa

Abstrakt: W niniejszej publikacji przybliżono kwestię kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zdefiniowano pojęcie kapitału zakładowego, jego ustawowe minimum oraz uzyskano odpowiedz na pytanie - jakie wkłady można uznać za niepieniężne, pieniężne, a   jakie podlegają wyłączeniu?. Przedstawiono czym jest wkład pieniężny i  niepieniężny (aport). W pracy wskazano problematykę obniżenia oraz podwyższenia  kapitału zakładowego, przelaniu jego nadwyżki  (agio) do kapitału zapasowego.

      Ustalając kapitał zakładowy spółki należy pamiętać, że spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem oraz, że ustalenie niskiego progu kapitału zakładowego może spowodować niebezpieczną sytuację w przypadku popadnięcia w zadłużenie spółki. Należy podkreślić, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego  trzeba opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5%[1]. Podatek ten dotyczy wartości, o którą zwiększono kapitał zakładowy.

 

 

Abstract

       The aim of this paper is to present issues related to the share capital of a limited liability company.

In this article are used the following methods of analysis: review of the literature and case law.

In this publication is showed the issue of the share capital of a limited liability company, and also defined the concept of the share capital of its statutory minimum, so as to obtain  answer to the question - what contributions can be considered as non-cash, cash equivalents. It shows what is the contribution of cash and non-cash (aport).  The author identified issues and the reduction of the share capital, its and agio.

      In determining the capital of the company, is necessary to note that the limited liability company  is responsible for the obligations of all its assets. It should be noted that in the case of a share capital increase must  be paid tax on civil law transactions, which amounts to 0.5%.

 

Słowa kluczowe: spółka z o.o., kapitał zakładowy

Keyword: share capital, limited liability company


[1]https://e-konsultantprawny.pl/pl/aktualnosci/jak-dokapitalizowac-spolke-z-oo/, dostęp 12.11.2015.


Keywords


spółka z o.o., kapitał zakładowy, share capital, limited liability company.

Full Text:

PDF

References


https://e-konsultantprawny.pl/pl/aktualnosci/jak-dokapitalizowac-spolke-z-oo/, dostęp 12.11.2015.

K. Skawiańczyk, Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzial-nością, Warszawa 2009, s.15.

T. Sadurski, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2012, s. 83.

http://www.zakladamyfirme.pl/artykul_narzedziowa,667,667,671,do-kiedy-nalezy-wniesc-wklady-do-spolki-z-oo.html, dostęp 14.11.2015.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.07.2015, II FSK 1772/13,https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrtgi3denryhe3dc, dostęp dnia 11.11.2015.

http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/8530/Kapitaly_wlasne_w_spolce_z_o_o.html, dostęp z dnia 11.11.2015.

http://prawo.money.pl/iep/haslo,aport;wklad;niepieniezny;i;akcje;aportowe,697.html, dostęp dnia 12.11.2015.

http://prawo.money.pl/iep/haslo,aport;wklad;niepieniezny;i;akcje;aportowe,697.html , dostęp dnia 12.11.2015.

Kodeks Prawa Handlowego, Dz.U. z 2013 poz. 1030, art. 158.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.04.2010, II FSK 1920/08, dostęp dnia 11.11.2015.

Kodeks Prawa Handlowego, Dz.U. z 2013 poz. 1030, art 175.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.04.2010, II FSK 1920/08, dostęp dnia 11.11.2015.

https://e-konsultantprawny.pl/pl/aktualnosci/jak-dokapitalizowac-spolke-z-oo/, dostęp 12.11.2015.

http://mojafirma.infor.pl/spolki/215543,Zasady-wnoszenia-aportow-do-spolki-z-oo-i-skutki-zawyzenia-wartosci-wkladow.html, dostęp dnia 14.11.2015.

Kodeks Prawa Handlowego, Dz.U. z 2013 poz. 1030, art 246.

http://www.gofin.pl/firma/17,2,120,116284,w-jaki-sposob-zmienic-tresc-umowy-spolki-z-oo.html, dostęp dnia 14.11.2015.

http://mojafirma.infor.pl/spolki/215543,Zasady-wnoszenia-aportow-do-spolki-z-oo-i-skutki-zawyzenia-wartosci-wkladow.html, dostęp 12.11.2015.

Kodeks Prawa Handlowego, Dz.U. z 2013 poz. 1030, art. 158.

http://www.sp-z-oo.pl/spolka-z-o-o/kapital-zakladowy-w-spolce-z-oo, dostęp 15.11.2015.

http://archiwum.gf24.pl/agio-finansowanie-spolki-kapitalowej-bez-podatku/, dostęp 14.11.2015.

M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Warszawa 2014, s. 251.

http://l-w.com.pl/home/aktualnosci/obnizanie-kapitalu-zakladowego-w-spolce-z-o-o/ , dostęp 14.11.2015.

G. Bucior, C. Kotyla, Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- aspekt bilansowy i podatkowy, s.184.

Orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 17.01.2013, III CZP 57/12, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrsguydkmrwgm2ti dostęp dnia 14.11.2015.

https://biuletyn.piszcz.pl/prawo-handlowe/37-zmiana-pkd/393-podwyszenie-kapitau-zakadowego-spoki-z-oo, dostęp 14.11.2015.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.03.1993, III CZP 20/93,http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-czp-20-93/ , dostęp 14.11.2015.

M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Warszawa 2014, s.493.

M. Hołówka, Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? http://zakladanie-spolek.com.pl/czym-jest-kapital-zakladowy-w-spolce-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/, dostęp dnia 12.11.2015.

T. Siemiątkowski, Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, Warszawa 2007, s. 173.

K. Skawiańczyk, Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzi-alnością, Warszawa 2009, s.17.

Kodeks Prawa Handlowego, Dz.U. z 2013 poz. 1030, art. 154.

M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Warszawa 2014, s. 251.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)