The comparison of the therapeutic massage with the craniosacral method in treating the pain syndrome of the cranial part of the spine

Waldemar Miszewski, Agnieszka Miszewska, Maciej Śniegocki, Zygmunt Siedlecki, Sebastian Grzyb, Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Iwona Głowacka, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Miszewski Waldemar, Miszewska Agnieszka, Śniegocki Maciej, Siedlecki Zygmunt, Grzyb Sebastian, Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Głowacka Iwona, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. The comparison of the therapeutic massage with the craniosacral method in treating the pain syndrome of the cranial part of the spine. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):249-270. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50158

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3467

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2016. Revised 17.04.2016. Accepted: 17.04.2016.

 

 

The comparison of the therapeutic massage with the craniosacral method in treating the pain syndrome of the cranial part of the spine

 

Waldemar Miszewski1Agnieszka Miszewska3Maciej Śniegocki2Zygmunt Siedlecki2, Sebastian Grzyb2Joanna Siminska1Katarzyna Pietkun1, Iwona Głowacka1, Krystyna Nowacka1, Wojciech Hagner1

 

1 Department of Rehabilitation CM UMK Bydgoszcz

2 Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery

3 University of Bydgoszcz, Bydgoszcz

 

Key words: classic massage, craniosacral therapy, pains, of the cervical part of the spine.

 

Summary

Massage has been used for several thousand years at least, aiming at relief in suffering and decreasing all kinds of ailments, including health problems with the cervical vertebrae.

Craniosacral therapy is quite a new method of treatment since it was founded in the first half of the 20th century. It is different from other methods because it treats energetic changes and lessens the pathological tension in the fascia. Whereas, other methods used by physiotherapists begin working with the patient much later, after functional changes have advanced – contractures or structural degenerations, which cannot be fully removed. And the organism will not be able to come back to full efficiency.

Pains of the cervical part of the spine occur quite often in modern societies, including the Polish one. What is more, this troubles younger and younger people.

The results of the research conducted on two groups of twenty people, which were described by Method T – Student, proved that both the therapeutic massage and the craniosacral therapy are effective ways of treating the pain syndrome of the cranial part of the spine.


Keywords


classic massage, craniosacral therapy, pains, of the cervical part of the spine.

Full Text:

PDF

References


Walaszek R., Kasperczyk T., Masaż z elementami rehabilitacji, Rehmed, Kraków 2009: 9-371.

Chaitow L., Comeaux Z., Manipulacje czaszkowe na tkankach kostnych i tkankach miękkich: teoria i praktyka, Warszawa, DB Publishing 2010; 2-416.

Zborowski A., Masaż, CMDNŚSzM, Warszawa 1991; 7-42.

Kaltenborn F., Kręgosłup badanie manualne i leczenie, Toruń, Wydawnictwo Roleski 1998; 40-3.

Ernst E., Pittler M., Wider B., Terapie uzupełniające w leczeniu bólu, Wrocław, Elsevier Urban & Partner 2010; 201-4.

Trevelyan J., Booth B., Medycyna niekonwencjonalna. Prawda i mity, Warszawa, PZWL 1998; 221-3.

Błaszczyk M., Sacharuk M. i wsp., Zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu

w kontekście orzekania o niezdolności do pracy i potrzebie rehabilitacji leczniczej, Ortop Traumatol Rehab 2006; 8, 4: 473-476.

Lewandowski G., Masaż leczniczy, Annał, Łódź 2012: 185-297.

Podgórski T., Masaż w rehabilitacji i sporcie, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1996: 29-96.

Prochowicz Z., Podstawy masażu leczniczego, PZWL, Warszawa 2009: 22-98.

Zborowski A., Masaż klasyczny, Wydawnictwo AZ, Kraków 2008: 9-371.

Zborowski A., Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, Wydawnictwo AZ, Kraków 2010: 124-188.

Kochański M., Techniki masażu klasycznego, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, Ostrowiec Świętokrzyski 2012: 80-121.

Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L., Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Biosport, Kraków 2007: 73-308.

Miszewski W., Miszewska A., Nowoczesne metody fizjoterapii – terapia czaszkowo – krzyżowa, Medycyna Rodzinna 2014; 3: 141-6.

Drobner Z., Wprowadzenie do terapii czaszkowo - krzyżowej, Wydawnictwo Roleski, Nowa Wieś 2002: 9-134.

Gelber F., Terapia kranio – sakralna. Materiały szkoleniowe z kursu terapii kranio – sakralnej cz. I, Wrocław 2007.

Höppner S., Terapia kranio – sakralna. Materiały szkoleniowe z kursu terapii kranio – sakralnej cz. II, Wrocław 2007.

Upledger J., Somatoemotional Release and Beyond, Ul Publishing, Palm Beach Gdns 1990.

Upledger J., Vrederoogda J., Craniosakrale Therapie, Upledger Institute, Germany 1995.

Kwolek A., Kręgosłup szyjny – złożoność budowy, funkcji i problemów klinicznych, Rehabilitacja Medyczna 1998; 2, 3: 9-13.

Krasuski M., Algorytm postępowania diagnostyczno – leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa, Rehabilitacja Medyczna 2005; 9, 3: 25-31.

Voss B., Terapia kranio – sakralna. Materiały szkoleniowe z kursu terapii kranio – sakralnej cz. III, Wrocław 2007.

Andrzejewski W., Kassolik K., Schulz T., Piątkowski P., Ocena skuteczności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa

z wykorzystaniem karty oceny pacjenta, Kwartalnik Ortopedyczny 2004; 1: 28-34.

Andrzejewski W., Kassolik K., Schulz T., Piątkowski P., Ocena skuteczności masażu leczniczego i zabiegów fizykalnych u chorych z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, Kwartalnik Ortopedyczny 2003; 1: 13-16.

Gajowiec B., Zastosowanie technik leczenia systemu czaszkowo - krzyżowego w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu - obserwacje własne, Terapia Manualna 2000; 4, 3-4: 62-64.

Śliwiński Z., Permoda A., Terapia kranio-sakralna w leczeniu dziecięcych porażeń mózgowych – doświadczenia własne, Terapia Manualna 1998; 2, 1: 30-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)