Zastosowanie lasera CO2 podczas zabiegu chirurgicznego usunięcia naczyniaka jamistego wargi dolnej u 78-letniej pacjentki = The use of CO2 laser during surgery to remove hemangioma lower lip at the 78-year-old patient

Aleksandra Szczepkowska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

Abstract


Szczepkowska Aleksandra, Osica Piotr, Janas-Naze Anna. Zastosowanie lasera CO2 podczas zabiegu chirurgicznego usunięcia naczyniaka jamistego wargi dolnej u 78-letniej pacjentki = The use of CO2 laser during surgery to remove hemangioma lower lip at the 78-year-old patient. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):97-105. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47725

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3426

https://pbn.nauka.gov.pl/works/720683

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

Zastosowanie lasera CO2 podczas zabiegu chirurgicznego usunięcia naczyniaka jamistego wargi dolnej u 78-letniej pacjentki

 

The use of CO2 laser during surgery to remove hemangioma lower lip at the 78-year-old patient

 

Aleksandra Szczepkowska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

 

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

Aleksandra Szczepkowska

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

e-mail: aleksandra.szczepkowska@gmail.com

tel. 42 675 75 71

 

 

 

 

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001

 

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek zastosowania lasera CO2 do wykonania zabiegu usunięcia naczyniaka jamistego wargi dolnej u 78-letniej pacjentki.

 

Słowa kluczowe: naczyniak jamisty, laser CO2.

 

Summary: The article describes a case of hemangioma, methods of diagnostic and treatment.

 

Key words: hemangioma, CO2-laser.


Keywords


naczyniak jamisty; laser CO2; hemangioma; CO2-laser.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bardoshi M. i wsp.: Leczenie naczyniowych schorzeń ust z zastosowaniem lasera, Laser, 2015, 1, 28-32.

Piekarczyk J. i wsp.: Analiza wyników leczenia naczyniaków twarzy i jamy ustnej, Czas.Stomatol., 1995, 48, 4, 240-244.

Halling F., Marten H.-A.: Terapie orofazialer Haemangiome mit Fibrinkleber, D. Zahnarztl. Z., 2001, 56, 1, 39-42.

Grzesiak-Janas G., Janas A., Ratajek-Gruda M.: Porównanie skuteczności metod klasycznych z techniką laserową plastyki wędzidełka wargi górnej, dolnej i języka, Dent. Med. Probl., 2004, 41, 1, 39-43.

Batsakis JG., Rice DH.: The pathology of head and neck tumors: vasoformative tumors, part 9A, Head Neck Surg., 1981, 3(3), 231-239.

Bilewicz R., Mackiewicz-Nartowicz H., Laskowska K.: Przyczynek do naczyniaków krtani i gardła dolnego, Otorynolaryngologia, 2008, 7(3), 148-152.

Waśkowska J., Koszowski R., Zawilska A.: Kriochirurgia w leczeniu naczyniaków jamy ustnej w materiale Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Ann Acad Med Stetin, 2007, 53, Suppl.3., 159-164.

Szczepkowska A., Janas A., Osica P.: Aparat elektrochirurgiczny Bechtold Eltron i możliwość zastosowania w stomatologii, Twój Prz. Stomatol., 2015, 5, 91-94.

Tanasiewicz M.: Lasery w stomatologii, TPS, 2012, 3, 99-104.

Hill, A. E.: Multijoule pulses from CO2 lasers, 1968, Applied Physics Letters, 1968, 12, 324-327.

Hall R.: The healing of tissue incised by a CO2 laser, Br. J. Surg., 1971, 58, 222-225.

Smith T., Thompson J., Lee W.: Patient response to dental laser treatment, a preliminary report, CDAJ, 1991, 19, 37-41.

Osica P., Janas A.: Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu tłuszczaków, Dental Forum, 2014, 2, 27-32.

Janas-Naze A. i wsp.: Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71-letniej pacjentki, Journal of Education, Health and Sport, 2016, 6, 11-16.

McHugh K., Borrows P.E.: Infantile hepatic hemangioendotheliomas: significance of portal venous and systemic collateral supply, 1992, J Vasc Interv Radiol, 3, 337–344.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)