Costa Rica – “Bogate Wybrzeże” = Costa Rica – „Rich Coast”

Marek Napierala

Abstract


Napierała Marek. Costa Rica – “Bogate Wybrzeże” = Costa Rica – „Rich Coast”. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):111-121. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46249

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3392

https://pbn.nauka.gov.pl/works/715180

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2016. Revised 18.02.2016. Accepted: 18.02.2016.

 

Costa Rica – “Bogate Wybrzeże”

Costa Rica – „Rich Coast”

 

Marek Napierała

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: turystyka, Kostaryka, parki narodowe.

Key words: tourism, Costa Rica, national parks.

 

Streszczenie

Materiał stanowi dokument z obserwacji autora z pobytu w Kostaryce. Pobyt miał miejsce na przełomie 2015 i 2016 roku i był okazją do zwiedzenia miejsc ciekawych w klimacie podrównikowym. Podróżowanie to odwieczne ludzkie marzenie. Treścią wielu wyjazdów staje się odkrywanie nieznanego, szukanie odmienności w klimacie, florze i faunie, kulturze i zwyczajach ludzi. Można tu spotkać wiele gatunków zwierząt jak: małpy, krokodyle, liczne odmiany barwnych papug, kolibrów, tukany, ciekawe gatunki jaszczurek, węży, bogato ubarwione żaby, żółwie czy legwany. Ciekawe są także chrząszcze i wiele gatunków motyli.

Kostaryka zostanie w pamięci miejscem fantastycznych krajobrazów, wakacyjny fenomenem.

 

Abstract

The material is a document from the observation of the author's stay in Costa Rica. Visit took place at the turn of 2015 and 2016 years and was an opportunity to visit interesting places in equatorial climates. Travelling to the eternal human dream. The content of many trips becomes discovering the unknown, looking for differences in climate, flora and fauna, culture and customs of people. You can meet many animal species as .: monkeys, crocodiles, numerous varieties of colorful parrots, hummingbirds, toucans, interesting species of lizards, snakes, richly colored frogs, turtles and iguanas. Interesting are also many species of beetles and butterflies.

Costa Rica is in the memory of the place fantastic landscapes, house phenomenon.


Keywords


turystyka, Kostaryka, parki narodowe, tourism, Costa Rica, national parks.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Cymańska- Grabowska B., Stebnik-Wlaźlak B., Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki. Podręcznik, WSiP, Warszawa 2013

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kostaryka

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=park+narodowy+Lake+Arenal

www.tierralatina.pl/2015/03/kostaryka-czysta-energetycznie

http://www.wakacjezprzewodnikiem.pl/ameryka-polnocna/kostaryka-przewodnik.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)