Choroba Alzheimera – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby = Alzheimer's disease - the role of immunohistochemistry in the diagnosis of disease

Beata Cichacz-Kwiatkowska, Joanna Sekita-Krzak, Katarzyna Kot-Bakiera, Barbara Jodłowska-Jędrych, Ewelina Wawryk-Gawda

Abstract


Cichacz-Kwiatkowska Beata, Sekita-Krzak Joanna, Kot-Bakiera Katarzyna, Jodłowska-Jędrych Barbara, Wawryk-Gawda Ewelina. Choroba Alzheimera – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby = Alzheimer's disease - the role of immunohistochemistry in the diagnosis of disease. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):122-137. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45939

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3380

https://pbn.nauka.gov.pl/works/713623

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.01.2016. Revised 12.01.2016. Accepted: 31.01.2016.

 

 

Choroba Alzheimera – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby

Alzheimer's disease - the role of immunohistochemistry in the diagnosis of disease

 

 

Beata Cichacz-Kwiatkowska1ABD, Joanna Sekita-Krzak1ABD, Katarzyna Kot‑Bakiera1ABD, Barbara Jodłowska-Jędrych1ABD, Ewelina Wawryk‑Gawda1ABD

 

1Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska

 

 

Authors’ Contribution:

A Study Design

B Data Collection

C Statistical Analysis

D Manuscript Preparation

E Funds Collection

 

Słowa kluczowe: badania immunohistochemiczne, choroba Alzheimera, wewnątrzkomórkowe zwyrodnienia włókienkowe typu Alzheimera, białkowe prekursor amyloidu.

 

Key words: immunohistochemistry, Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles, amyloid precursor protein.

 


Glosariusz: Choroba Alzheimera – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, po raz pierwszy opisana w 1906 przez Alois Alzheimer [1]

 

Glossary:  Alzheimer's disease (AD), also known as Alzheimer disease, the most common form of dementia, progressive neurodegenerative disease, first described by Alois Alzheimer in 1906 [1]

 

Streszczenie

Choroba Alzheimera jest przewlekłą i postępującą chorobą neurodegeneracyjną, będącą zarazem najczęstszą przyczyną zespołu otępiennego. Skutki tej choroby dotykają zarówno samego pacjenta i jego otoczenie, przybierając wymiar zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Częstość występowania otępienia towarzyszącego chorobie Alzheimera podwaja się co 4,5 roku u osób po 65. roku życia. U podłoża tego schorzenia leży zróżnicowana grupa zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu oraz interakcjami genetycznymi i środowiskowymi. Procesy neurodegeneracyjne obserwowane w przebiegu choroby Alzheimera prowadzą do upośledzenia morfologicznego i fizjologicznego neuronów oraz w konsekwencji ich śmierci. Doprowadza to bezpośrednio do upośledzenia kontroli poznawczej. W zmienionej patologicznie tkance nerwowej chorych stwierdzono obecność nieprawidłowych struktur, takich jak blaszki amyloidowe i zwyrodnienia włókienkowe (splątki neurofibrylarne). Sformułowano wiele hipotez starających się wyjaśnić procesy prowadzące do neurodegeneracji, najczęściej wymieniana jest teoria kaskady amyloidowej. Metody immunohistochemiczne pozwalają na wykrycie, zlokalizowanie i oznaczenie zmian neurodegeneracyjnych związanych z chorobą Alzheimera. Wykorzystywane są tutaj zarówno przeciwciała poli- jak i monoklonalne, a same badania charakteryzują się dużą czułością i swoistością.

 

Summary

Alzheimer's disease is a chronic, progressive disease, which has been classified as a most frequent causes of dementia in the elderly population. The consequences of this disease affects the patient and his family and have a social and economic dimension. In the population over 65 years of age the incidence of dementias accompanying Alzheimer's disease doubles every 4.5 years. This disease is caused by a diverse group of genetic and environmental disorders associated with aging of the organism. Neurodegenerative processes seen during the Alzheimer's Disease result in impairment of neurons morphological and physiological functions causing their death. This leads directly to the impairment of patients cognitive functions. In the pathologically altered nerve tissue the presence of abnormal structures such as amyloid plaques and fibrillar degeneration (neurofibrillary tangles) is revealed. Many hypotheses have been formulated trying to explain the processes leading to neurodegeneration, and the most often mentioned is the amyloid cascade theory. Immunohistochemistry can detect, locate and mark the changes related to the Alzheimer's disease neurodegeneration. They are used here both poly- and monoclonal antibodies, and the same tests are highly sensitive and specific.


Keywords


badania immunohistochemiczne, choroba Alzheimera, wewnątrzkomórkowe zwyrodnienia włókienkowe typu Alzheimera, białkowe prekursor amyloidu, immunohistochemistry, Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles, amyloid precursor.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Thies W., Bleiler L., Alzheimer’s Association. Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimers Dement 2011; 7: 208-44.

Mayeux R., Stern Y., Epidemiology of Alzheimer disease. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2012, 2(8): 1-18.

Povova J., Ambroz P., Bar M., Pavukova V., Sery O., Tomaskova H., Janout V., Epidemiological of and risk factors for Alzheimer‘s disease: A review. Biomedical Papers 2012, 156(2): 108-114.

Yaffe K., Middleton L. E., Lui L. Y., Spira A. P., Stone, K., Racine, C., Kramer J. H., Mild cognitive impairment, dementia, and their subtypes in oldest old women. Archives of neurology 2012, 68(5): 631-636.

World Health Organization. Dementia: a public health priority. World Health Organization, 2012: 8-9.

Babiarczyk B., Sternal D., Zastosowanie opieki paliatywnej u chorych w zaawansowanym stadium otępienia. Gerontologia Polska 2012, 20(2): 39-44.

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie. Sytuacja osób chorych na Alzheimera. Raport RPO. 2014: 8-9.

Fąfara A., Ciesielska N., Damiza A., Chatys Ż., Bentryn D., Gajos A., Sokołowski R. Comorbidities disorders and Alzheimer's disease. Journal of Health Sciences 2014, 4(6): 57-70.

Dudkowiak R., Rola wybranych czynników ryzyka w etiopatogenezie i przebiegu choroby Alzheimera. Aktualności Neurologiczne 2013, 13(2): 109-118.

Leszek J., Choroba Alzheimera: obecny stan wiedzy, perspektywy terapeutyczne. Polski Przegląd Neurologiczny 2012, 8(3): 101-106.

Rachel W., Datka W., Zyss T., Zięba A., Wpływ sprawowania długotrwałej opieki na stan zdrowia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera. Przegląd Lekarski 2014, 71 (12): 703-706

Rachel W., Grela A., Zyss T., Zięba A., Piekoszewski W. Biomarkery choroby Alzheimera, Przegląd Lekarski 2014, 71 (2): 98-101

Opala G., Epidemiologia otępień w perspektywie prognoz demograficznych. [W]: Leszek J.(red.): Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo, Wrocław.

Nelson P. T., Alafuzoff I., Bigio E. H., Bouras C., Braak H., Cairns N. J., Beach T. G., Correlation of Alzheimer disease neuropathologic changes with cognitive status: a review of the literature. Journal of neuropathology and experimental neurology 2012, 71(5): 1-32.

Serrano-Pozo A., Frosch M. P., Masliah E., Hyman B. T., Neuropathological alterations in Alzheimer disease. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2011, 1(1): 1-23

Braak H., Thal D. R., Ghebremedhin E., Del Tredici, K., Stages of the pathologic process in Alzheimer disease: age categories from 1 to 100 years. Journal of Neuropathology Experimental Neurology 2011, 70(11): 960-969.

De Strooper B., Iwatsubo, T., Wolfe M. S., Presenilins and γ-secretase: structure, function, and role in Alzheimer disease. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2012, 2(1): 1-20

Haass C., Kaether C., Thinakaran G., Sisodia S., Trafficking and proteolytic processing of APP. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2012, 2(5): 1-25.

Masters C. L., Selkoe, D. J., Biochemistry of amyloid β-protein and amyloid deposits in Alzheimer disease. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2012, 2(6): 1-25.

Nixon R. A., Yang D. S., Autophagy failure in Alzheimer's disease—locating the primary defect. Neurobiology of disease 2011, 43(1): 38-45.

Szwed A., Miłowska K., Rola białek w chorobach neurodegeneracyjnych. Advances in Hygiene Experimental Medicine/Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej 2012, 66: 187-195.

Karran E., Mercken M., De Strooper B., The amyloid cascade hypothesis for Alzheimer's disease: an appraisal for the development of therapeutics. Nature Reviews Drug Discovery 2011, 10(9): 698-712.

Wyss-Coray T., Rogers, J. (2012). Inflammation in Alzheimer disease—a brief review of the basic science and clinical literature. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2012, 2(1): 1-23.

Hyman B. T., Phelps C. H., Beach T. G., Bigio E. H., Cairns N. J., Carrillo M. C., Montine, T. J., National Institute on Aging–Alzheimer's Association guidelines for the neuropathologic assessment of Alzheimer's disease. Alzheimer's Dementia 2012, 8(1): 1-13.

Hu X., Li X., Zhao M., Gottesdiener, A., Luo, W., Paul, S., Tau pathogenesis is promoted by Aβ1-42 but not Aβ1-40. Molecular neurodegeneration 2014, 9(1): 1-11.

de Calignon A., Polydoro M., Suárez-Calvet M., William C., Adamowicz D. H., Kopeikina K. J., Hyman, B. T., Propagation of tau pathology in a model of early Alzheimer's disease. Neuron 2012, 73(4): 685-697.

Kolarova M., García-Sierra F., Bartos A., Ricny J., Ripova D., Structure and pathology of tau protein in Alzheimer disease. International journal of Alzheimer’s disease 2012, 2012: 1-13.

Wolfe M. S. The role of tau in neurodegenerative diseases and its potential as a therapeutic target. Scientifica 2012, 2012: 1-20.

Cohen T. J., Guo J. L., Hurtado D. E., Kwong L. K., Mills I. P., Trojanowski J. Q., Lee V. M., The acetylation of tau inhibits its function and promotes pathological tau aggregation. Nature Communications 2011, 2, 252.

Irwin D. J., Cohen T. J., Grossman M., Arnold S. E., Xie S. X., Lee V. M. Y., Trojanowski J. Q., Acetylated tau, a novel pathological signature in Alzheimer's disease and other tauopathies. Brain 2012, 135(3): 807-818.

Funk K. E., Mrak R. E., Kuret J., Granulovacuolar degeneration (GVD) bodies of Alzheimer's disease (AD) resemble late‐stage autophagic organelles. Neuropathology and applied neurobiology 2011, 37(3): 295-306.

Castellani R.,Perry G., Molecular Pathology of Alzheimer's Disease. San Mateo California Morgan and Claypool. 2014.

Griffin P., Furukawa R., Piggott C., Maselli A., Fechheimer M., Requirements for Hirano body formation. Eukaryotic cell 2014, 13(5): 625-634.

Contestabile A., The history of the cholinergic hypothesis. Behav. Brain Res 2011, 221: 334-340.

Martorana A., Esposito Z., Koch G., Beyond the cholinergic hypothesis: do current drugs work in Alzheimer’s disease? CNS Neurosci. Ther 2010. 16: 235-245.

Carmo Carreiras M., MendesE., Jesus Perry M., Paula Francisco A., Marco-Contelles, J., The multifactorial nature of Alzheimer’s disease for developing potential therapeutics. Curr Topics Med Chem 2013; 13: 1745–1770.

Vagelatos N. T., Eslick G. D., Type 2 diabetes as a risk factor for Alzheimer's disease: the confounders, interactions, and neuropathology associated with this relationship. Epidemiologic reviews 2013, 35: 1-9.

Vilatela M. E. A., López-López M., Yescas-Gómez P., Genetics of Alzheimer’s disease. Archives of medical research 2012, 43(8), 622-631.

Tanzi R. E., The genetics of Alzheimer disease. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2012, 2(10): 1-11.

Aho L., Pikkarainen M., Hiltunen M., Leinonen V., Alafuzoff I., Immunohistochemical visualization of amyloid-beta protein precursor and amyloid-beta in extra-and intracellular compartments in the human brain. Journal of Alzheimer's disease 2009, 20(4): 1015-1028.

Tam J. H., Pasternak S. H., Amyloid and Alzheimer's disease: inside and out. The Canadian Journal of Neurological Sciences 2012, 39(03): 286-298.

Ward S. M., Himmelstein D. S., Lancia J. K., Binder L. I. Tau oligomers and tau toxicity in neurodegenerative disease. Biochemical Society Transactions 2012, 40(4), 667 -671.

Min, S. W., Chen X., Tracy T. E., Li Y., Zhou Y., Wang C. i wsp., Critical role of acetylation in tau-mediated neurodegeneration and cognitive deficits. Nature medicine 2015, 21: 1154–1162.

Perchiacca J. M., Ladiwala A. R. A., Bhattacharya M., Tessier P. M., Structure-based design of conformation-and sequence-specific antibodies against amyloid β. Proceedings of the National Academy of Sciences 2012, 109(1): 84-89.

Verwey N. A., Hoozemans J. J., Korth C., van Royen M. R., Prikulis I., Wouters D., Veerhuis R., Immunohistochemical characterization of novel monoclonal antibodies against the N-terminus of amyloid β-peptide. Amyloid 2013, 20(3):179-187.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)