Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy

Agnieszka Strączyńska, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Strączyńska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander, Zukow Walery. Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):207-218. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45339

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/45339

https://pbn.nauka.gov.pl/works/709894

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.12.2015. Revised 12.01.2016. Accepted: 25.01.2016.

 

 

Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego

The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy

 

Agnieszka Strączyńska1, Magdalena Weber-Rajek1, Agnieszka Radzimińska1, Katarzyna Strojek1, Aleksander Goch1, Walery Zukow2

 

1Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

 

Streszczenie

Skale rozwojowe są powszechnie stosowane w programie wczesnej interwencji. Zaleca się ich stosowanie w ocenie motorycznej niemowląt i małych dzieci, jako podstawowe narzędzia diagnostyczne i prognozujące cel terapii. Badanie neurorozwojowe mają przede wszystkim na celu wykrywanie zagrożenia występowania mózgowego porażenia dziecięcego i innych deficytów wynikających z zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W dostępnej literaturze opisano wiele klasyfikacji rozwojowych jednak nie zawsze odznaczają się one wysoką specyficznością i czułością w określaniu poziomu nieprawidłowości. Praca ma na celu przybliżenia cech charakterystycznych poszczególnych testów diagnostycznych z oceną ich rzetelności i trafności zastosowania we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego.

 

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, diagnostyka niemowlaków, testy przesiewowe, zaburzenia rozwoju.

 

Abstract

The developmental scales are widely used in the early intervention. It They areis recommended to be for used in the motor assessments  in of infants and young children, as the basic diagnostic tools and forecasting the therapeutic target. The neurodevelopmental examinations are primarily aimed at detecting the risk (risk factors) of cerebral palsy and other deficits consequent resulting from disorders of the central nervous system.
The literature describes many developmental classifications, however, not always are they are characterized by high specificity and sensitivity in determining the level of disabilities.
The paper aims to introduce the characteristics of individual diagnostic tests and simultaneously with evaluation of their reliability and application validity of the application in early diagnosis of cerebral palsy.

Keywords: cerebral palsy, developmental disorders, infant diagnostics infants, screening tests.


Keywords


mózgowe porażenie dziecięce, diagnostyka niemowlaków, testy przesiewowe, zaburzenia rozwoju, cerebral palsy, developmental disorders, infant diagnostics infants, screening tests.

Full Text:

PDF

References


Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2007; 109(4):8-14.

Pakula AT, Van Naarden Braun K, Yeargin-Allsopp M. Cerebral palsy: classification and epidemiology. Phys Med Rehabil Clin N Am 2009; 20(3):425-52.

Yeargin-Allsopp M, Van Naarden Braun K, Doernberg NS, et al. Prevalence of cerebral palsy in 8-year-old children in three areas of the United States in 2002: a multisite collaboration. Pediatrics 2008;121:547–54.

Murphy CC, Yeargin-Allsopp M, Decoufle P, et al. Prevalence of cerebral palsy among ten-year-old children in metropolitan Atlanta, 1985 through 1987. J Pediatr 1993;123:S13–20.

Bladowska J, Sąsiadek M. Dojrzewanie mózgowia w obrazach rezonansu magnetycznego. Polski Przegląd Neurologiczny 2011; 7 (1): 1–10.

Herskind A, Greisen G, Nielsen JB. Early identification and intervention in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2015; 57(1):29-36.

Ashwal S, Russman BS, Blasco PA, et al. Practice parameter: diagnostic assessment of the child with cerebral palsy: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2004 23;62(6):851-63.

Piasecki L, Marszał L. Czynniki rokownicze rozwoju ruchowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurologia dziecięca 1997; 11

Prechtl HF, Einspieler C, Cioni G, Bos AF, Ferrari F, Sontheimer D. An early marker for neurological deficits after perinatal brain lesions. Lancet 1997; 349: 1361–3.

Kiebzak W, Błaszczyk B. Monitoring the process of rehabilitation in children with disorders of central coordination. Fizjoter Pol 2003;3(3): 243-249.

Vojta V. Die zerebralen Bewegungsstorungen im Sauglingsalter: Fruhdiagnose und Fruhtherapie. Enke Stuttgart 1988

Barry M.J. Physical therapy interventions for patients with movement disorders due to cerebral palsy. J. Child Neurol 1996;1:51.

Imamura S., Sakuma K., Takahashi T. Follow-up study of children with cerebral coordination disturbance (CCD, Vojta). Brain Dev 1983;5:311.

Kanda T, Pidcock F.S, Hayakawa K. et al. Motor outcome differences between two groups of children with spastic diplegia who received different intensities of early onset physiotherapy followed for 5 years. Brain Dev 2004;26:118.

Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Ośrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko Biała 2004, 114.

Sadowska L., Krefft A., Wiraszka A.: Ocena diagnostyki i stymulacji metodą Vojty dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Red. Sadowska L. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001, 244.

Prechtl HF, Einspieler C, Cioni G, Bos AF, Ferrari F, Sontheimer D. An early marker for neurological deficits after perinatal brain lesions. Lancet 1997; 349: 1361–3.

Prechtl HFR, Fargel JW, Weinmann HM, Bakker HH. Postures motility and respiration of low-risk pre-term infants. Dev Med Child Neurol 1997;21:3-27.

Bouwstra H, Dijk-Strigter GR, Grooten HM, et al. Predictive value of definitely abnormal general movements in the general population. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 456-461.

Darsaklis V., Snider L.M., Majnemer A., Mazer B. Predictive validity of Prechtl's Method on the Qualitative Assessment of General Movements: a systematic review of the evidence. Dev Med Child Neurol 2011; 53:896-906.

Harris SR, Haley SM, Tada WL, Swanson MW. Reliability of Observational Measures of the Movement Assessment of Infants. Phys Ther 1984;64:471-475.

Piper MC, Pinell LE, Darrah J, et al. Early developmental screening: sensitivity and specificity of chronological and adjusted scores. J Dev Behav Pediatr. 1992;13:95–102.

Rose-Jacobs R, Cabral H, Posner M, et al. Do “we just know?” Masked assessors’ ability to accurately identify children with prenatal cocaine exposure. J Dev Behav Pediatr. 2002;23:340 –346.

Eyler FD, Behnke M, Stewart N, Wobie K. Examiner masking in research on the effects of prenatal cocaine exposure. J Drug Issues.1999;29:215–224

Piper MC, Pinnell LE, Darrah J, Maguire T, Byrne PJ: Construction and validation of the Alberta Infant Motor Scale (AIMS). Can J Public Health 1992;83(2):46-50.

Blanchard Y, Neilan E, Busanich J et al. Interrater reliability of early intervention providers scoring the alberta infant motor scale. Pediatr Phys Ther 2004; 16(1):13-8.

van Haastert IC1, de Vries LS, Helders PJ, Jongmans MJ. Early gross motor development of preterm infants according to the Alberta Infant Motor Scale. J Pediatr 2006;149(5):617-22.

Jeng SF, Tsou Yau KI, Chen LC, Hsiao SF. Alberta infant motor scale: reliability and validity when used on preterm infants in Taiwan. Phys Ther 2000; 80: 168–78.

Cameron EC, Maehle V, Reid J. The effects of an early physical therapy intervention for very preterm, very low birth weight infants: a randomized controlled clinical trial. Pediat Phys Ther 2005; 17: 107–19.

Kolobe, Thubi A.; Bulanda, Michelle. Diagnostic accuracy and consistency of the Alberta Infant Motor Scale in a longitudinal sample. Pediatric Physical Therapy 2006; 18(1):76-77.

Lung FW, Shu BC, Chiang TL, Chen PF, Lin LL. Predictive validity of Bayley scale in language development of children at 6–36 months. Ped Internt 2009;51(5):666–669.

Provost B, Heimerl S, McClain C, et al. Concurrent validity of the Bayley Scales of Infant Development II Motor scale and the Peabody Developmental Motor Scale–2 in children with developmental delays. Pediatr Phys Ther. 2004;16:149-156.

Barbara J. Jackson, PhD; Howard Needelman, MD; Holly Roberts, PhD; Sandy Willet, PT, MS, PCS; Carol McMorris, BS. Bayley Scales of Infant Development Screening Test-Gross Motor Subtest: Efficacy in Determining Need for Services Pediatr Phys Ther 2012;24(1):58-62.

Connolly, Barbara H.; McClune, Nancy Oberg; Gatlin, Roberta. Concurrent Validity of the Bayley-III and the Peabody Developmental Motor Scale–2. Pediatr Phys Ther 2012;24(4):345-352.

Campbell SK, Zawacki L, Rankin KM, Yoder JC, Shapiro N, Li Z, White-Traut R. Concurrent validity of the TIMP and the Bayley III scales at 6 weeks corrected age. Pediatr Phys Ther 2013;25(4):395-401.

Barbosa, Vanessa Maziero; Campbell, Suzann K.; Berbaum, Michael Discriminating Infants From Different Developmental Outcome Groups Using the Test of Infant Motor Performance (TIMP) Item Response. Pediatr Phys Ther 2007;19(1):28-39.

Harris SR1, Daniels LE. Reliability and validity of the Harris Infant Neuromotor Test. J Pediatr. 2001;139(2):249-53.

Westcott McCoy S, Bowman A, Smith-Blockley J, Sanders K, Megens AM, Harris SR. Harris Infant Neuromotor Test: comparison of US and Canadian normative data and examination of concurrent validity with the Ages and Stages Questionnaire. Phys Ther. 2009 Feb;89(2):173-80.

Harris SR., Megens AM., Backman CL., Hayes V. Development and Standardization of the Harris Infant Neuromotor Test. Infants & Young Children 2003;16(2):143–151.

Wang H., Liao H., Hsieh Ch.: Reliability, Sensitivity to Change, and Responsiveness of the Peabody Developmental Motor Scales–Second Edition for Children with Cerebral Palsy. Phys Ther 2006; 10: 1351–1359.

Palisado R.J., Kolobe T.H., Haley S.M., et al.: Validity of the Peabody Developmental Gross Motor Scale as an Evaluative Measure of Infants Receiving Physical Therapy. Phys Ther. 1995; 11: 939–951.

Joyce R. Maring, PT, EdD, and Leonard Elbaum, PT, EdD. Concurrent Validity of the Early Intervention Developmental Profile and the Peabody Developmental Motor Scale-2. Pediatr Phys Ther 2007;19(2):116-120

Rogers SJ., Donovan CM, D’Eugenio DB, et al.: Early Intervention Developmental Profile (Revised). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press;1981.

Fewell RR. Assessment of young children with special needs: Foundations for tomorrow. TECSE.2000;20:38 – 42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)