Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Algorithm of the proceeding physiotherapy in patients after lumbar spine laminectomy

Michał Cichosz, Agata Gąsiorowska, Jakub Ciecierski, Marzena Kobylańska, Zuzanna Ławniczak, Wojciech Karczyński, Bartosz Kochański, Walery Zukow

Abstract


Cichosz Michał, Gąsiorowska Agata, Ciecierski Jakub, Kobylańska Marzena, Ławniczak Zuzanna, Karczyński Wojciech, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Algorithm of the proceeding physiotherapy in patients after lumbar spine laminectomy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):281-294. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45358

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3349

https://pbn.nauka.gov.pl/works/710549

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.01.2016. Revised 12.01.2016. Accepted: 31.01.2016.

 

 

Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Algorithm of the proceeding physiotherapy in patients after lumbar spine laminectomy

 

Michał Cichosz1, Agata Gąsiorowska2, Jakub Ciecierski3, Marzena Kobylańska4,5, Zuzanna Ławniczak5, Wojciech Karczyński1, Bartosz Kochański6, Walery Zukow7

 

1 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Popielówek; Fundacja Wsparcie Kowary

2 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

4Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

5 Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej

6 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Jedną z częściej stosowanych metod leczenia neurochirurgicznego dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego jest laminektomia. Najczęściej stosowana jest ona w celu złagodzenia dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego spowodowanych stenozą.
W większości znanych przypadków pacjenci po zabiegu laminektomii odzyskują sprawność powoli a dolegliwości bólowe mogą utrzymywać się nawet do 18 miesięcy po zabiegu.
W niniejszej pracy autorzy przedstawiają proponowany przez siebie algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Summary

One of the most frequently used methods of neurosurgical treatment of pain is the lumbar spine is laminectomy. Is typically performed to alleviate pain from lumbar spinal stenosis. In most known cases of lumbar laminectomies, patients tend to recover slowly, with recurring pain or spinal stenosis persisting for up to 18 months after the procedure. In this study authors presents the proposed algorithm for physiotherapy in patients after lumbar spine laminectomy.

Słowa kluczowe: laminektomia, fizjoterapia, algorytm.

Keywords: laminectomy, physiotherapy, algorithm.


Keywords


laminektomia, fizjoterapia, algorytm, laminectomy, physiotherapy, algorithm.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Herkowitz H., Degenerative lumbar spondylolisthesis: evolution of surgical management. The Spine Journal. 9(7),605-606, 2009

Turner J.A., Ersek M., Herron L., Deyo R.: Surgery for lumbar spinal stenosis. Attempted meta- analysis of the literature. Spine 1992, 17, 1-8.

Ciol M.A., Deyo R.A., Howell E., Kreif S.: An assessment of surgery for spinal stenosis: time trends, geographic Variations, complications, and reoperations. J. Am. Geriatr. Soc. 1996,44,285-29.

Postacchini F.: Spine update. Surgical management of lumbar spinal stenosis. Spine1999, 24,1043-104

Katz J.N., Lipson S.J., Lew R.A., Groblerl J., Weinstein J.N., Brick G.W., Fossel A.H., Liang M. H.: Lumbar laminectomy alone or with instrumented or noninstrumented arthrodesis in degenerative lumbar spinal stenosia. Patients selection, costs, and surgical outcomes. Spine 1997, 22, 1123-113

Tsai R.Y., Yang R.S., Bray S.R. Jr: Microscopic laminotomies for degenerative lumbar spinal stenosis. J. Spinal Disord. Tech. 1998, 11, 389-39

Richter A, Kotsombelis S at all., Comparison between Laminectomy and Interspinous Devices for Treatment of Lumbar Spinal Stenosis. The Spine Jurnal. 14(11), ,2014 53

Bromley L, Brander B. Ból ostry. Warszawa 2013, wyd 1. 38-72.

Chiropractic Management of Postsurgical Lumbalr Spine Pain. A retrospective study od 32 Cases. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutic. 36(6),408-412, 2011

Kuciel-Lewandowska J., Jarosz N., Ocena skuteczności terapii prądami TENS i Traberta u chorych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa, Acta Balneologica, 2010

Pyszora A., Kujawa J., Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu, Polska Medycyna Paliatywna 2003, 2, 3, 167-173

Transcutaneous electrical nerve stimulation: Basic science mechanisms and clinical effectiveness, Sluka K., Journal of pain 2003

Transcutaneous electrical nerve stimulation for the treatment of chronic low back pain: a systematic review, Khadilkar A., Milne S., Brosseau L., Wells G., Tugwell P., Robinson V., Shea B., Saginur M., Spine 2005, 1, 30

Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials, Johnson M., Martinson M., Pain 2007,

Ainsworth L, Budelier K, Clinesmith M, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces chronic hyperalgesia induced by muscle inflammation, Pain 2006,

Ratajczak B, Hawrylak A, Demidaś A, Kuciel-Lewandowska J, Boerner E. Effectiveness of diadynamic currents and transcutaneous electrical nerve stimulation in disc disease lumbar part of spine. J Back Musculoskelet Rehabil. 2011, 24,3, str.155-159

Shokrzadeh A., Therapeutic Results of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Post Laminectomy Syndrome, Global Journal of Health Science, 2010,2,2

Fuentes J.P., Armijo- Olivo S., Magee D.J., Gross D.P., Effectiveness of Interferential Current Therapy in the Management of Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis,Physical Therapy, 2010,9

Zambito A., Bianchini D., Gatti D., Rossini M.Adami S., Viapiana O., Interferentail and horizontal therapy in chronic back pain due to multiple vertebral fractures: a randomized, double blind, clinical study, Osteoporos Int 2007

Adedoyin R., Olaogun M.O., Onipede T.O., Ikem I.C., Egwu W.O., Bisiriyu A.,Effects of different swing patterns of interferential currents on patients with low back pain: a single control trial, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2005,16,2

Hurley D.A., A Randomized Clinical Trial of Manipulative Therapy and Interferential Therapy for Acute Low Back Pain, Spine 2004

Hurley D.A. Minder P.M,, McDonough S.M., Walsh D.M., Moore A.P., Baxter D.G., Interferential Therapy Electrode Placement Technique in Acute Low Back Pain: A Preliminary Investigation, Arch Phys Med Rehabil. 2001

Johnson M., Tabasam G., An Investigation Into the Analgesic Effects of Interferential Currents and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Experimentally Induced Ischemic Pain in Otherwise Pain-Free Volunteers, Physical Therapy, 2003

Shupak NM, McKay JC, Nielson WR, Rollman GB, Prato FS, Thomas AW. Exposure to a specific low frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on acute pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia pain populations, Pain Research and Management, 2006, 11, 2

Shupak N.W., Prato F.S., Thomas A.W., Human exposure to a specific pulsed magnetic field: effects on thermal sensory and pain thresholds, Neurosci Lett 2004, 10

Thomas A.W., Graham K., Prato F., McKay J.,Morley Forster P., Moulin D., Chari S.A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial using a low-frequency magnetic field in the treatment of musculoskeletal chronic pain, Pain Research and Management 2007,12,4

Cenian A., Zaremba E., Frankowski M., Lasery w medycynie, Biostymulacyjne oddziaływanie promieniowania laserowego.

Bugajski M., Krukowska J. Czernicki J., Biostymulacyjne promieniowanie laserowe i możliwości jego zastosowania w fizjoterapii, Przegląd Medyczny Uniwersytetu rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2010,3, 343-348


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)