Przewrót w leczeniu choroby niedokrwiennej serca – rola kardiologii interwencyjnej = The revolution in the treatment of ischaemic heart disease – the role of interventional cardiology

Łukasz Wołowiec, Joanna Banach, Daniel Rogowicz, Agnieszka Surowiec, Walery Zukow, Władysław Sinkiewicz

Abstract


Wołowiec Łukasz, Banach Joanna, Rogowicz Daniel, Surowiec Agnieszka, Zukow Walery, Sinkiewicz Władysław. Przewrót w leczeniu choroby niedokrwiennej serca – rola kardiologii interwencyjnej = The revolution in the treatment of ischaemic heart disease – the role of interventional cardiology. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):271-280. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45357

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3347

https://pbn.nauka.gov.pl/works/710516

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.01.2016. Revised 12.01.2016. Accepted: 31.01.2016.

 

 

Przewrót w leczeniu choroby niedokrwiennej serca – rola kardiologii interwencyjnej

The revolution in the treatment of ischaemic heart disease – the role of interventional cardiology

 

Łukasz Wołowiec1, Joanna Banach1, Daniel Rogowicz1, Agnieszka Surowiec2,Walery Zukow3, Władysław Sinkiewicz1

 

1II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) [z ang. ischaemic heart disease (IHD)] wynika  z  ograniczonego dopływu krwi do mięśnia sercowego. W ponad 95% przypadków przyczyną ChNS jest zmniejszenie przepływu wieńcowego spowodowanego miażdzycą tętnic wieńcowych, dlatego celem opisu tego zespołu chorobowego często zamienne stosuje się termin choroba wieńcowa [z ang. coronary artery disease (CAD) lub coronary heart disease (CHD)]. Manifestacja kliniczna IHD obejmuje swoim spektrum cztery zespoły chorobowe: zawał mięśnia sercowego; dusznicę bolesną, przewlekłą IHD z niewydolnością serca i nagłą śmierć sercową. W wysoko rozwiniętych krajach Europy IHD jest główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności. Śmiertelność z powodu choroby wieńcowej w ciągu ostatnich czterech dekad znacząco się zmniejszyła, lecz mimo tego ciągle jest ona odpowiedzialna za około jedną trzecią zgonów u osób powyżej 35 roku życia. Celem pracy jest przedstawienie ewolucji w kardiologii inwazyjnej, która doprowadziła do znaczącego zmiejszenia śmiertelności i wydłużenia życia chorych z IHD.

 

Abstract

Ischaemic heart disease (IHD) is a condition which results from reduced blood supply to the heart muscle. In more than 90% of cases, the cause of myocardial ischemia is reduction in coronary blood flow due to atherosclerotic coronary arterial obstruction. Thus, IHD is often termed coronary artery disease (CAD) or coronary heart disease (CHD). The clinical manifestations of IHD can be divided into four syndromes: myocardial infarction (MI), angina pectoris, chronic IHD with heart failure and sudden cardiac death. Coronary heart disease (CHD) is a major cause of death and disability in developed countries.

Although CHD mortality rates worldwide have declined over the past four decades, but still CHD remains responsible for about one-third or more of all deaths in individuals over age 35. The aim of this work is to explain of evolution in invasive cardiology, which lead to decrease in mortality and prolonged life in patients with IHD.

 

Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, stent, kardiologia interwencyjna.

 

Key words: ischaemic heart disease, stent, interventional cardiology.


Keywords


choroba niedokrwienna serca, stent, kardiologia interwencyjna, ischaemic heart disease, stent, interventional cardiology.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald’s Heart Disease: a textbook of cardiovascular medicine 7th EDITION. Dunfermline: Elsevier Saunders; 2004.

Szczeklik A. Interna Szczeklika 2014. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2014.

Preis SR, Pencina MJ Hwang S-J i wsp. Trends in cardiovascular disease risk factors in individuals with and without diabetes mellitus in the Framingham Heart Study. Circulation 2009;120:212–20.

Shimamoto T, Komachi Y, Inada H i wsp. Trends for coronary heart disease and stroke and their risk factors in Japan. Circulation 1989;79:503–15.

Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M i wsp. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol 2010;39:504–18.

Ezzati M, Henley SJ, Thun MJ i wsp. Role of smoking in global and regional cardiovascular mortality. Circulation 2005;112:489–97.

Berg J, Björck L, Lappas G i wsp. Continuing decrease in coronary heart disease mortality in Sweden. BMC Cardiovasc Disord 2014;14:9.

Bennett K, Kabir Z, Unal B i wsp. Explaining the recent decrease in coronary heart disease mortality rates in Ireland, 1985-2000. J Epidemiol Community Health 2006;60:322–7.

Bandosz P, Drygas W, Rutkowski M, Koziarek J, Wyrzykowski B, Bennett K, et al. Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation : modelling 2012;8136:1–10.

Keely E, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003;361:13–20.

Pająk A, Szafraniec K, Janion M i wsp. Polkard study group. The impact of the Polish national Programme of Cardiovascular Disease Prevention on the quality of primary cardiovascular disease prevention in clinical practice. Kardiol Pol 2010;68:1332–40.

Wong ND. Epidemiological studies of CHD and the evolution of preventive cardiology. Nat Rev Cardiol 2014;11:276–89.

Pereira M, Azevedo A, Lunet N i wsp. Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Portugal between 1995 and 2008. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013;6:634–42.

Huffman MD, MPH1, Lloyd-Jones DM, Ning H i wsp. Quantifying Options for Reducing Coronary Heart Disease Mortality By 2020 2013;127:2477–84.

Mauro Moscucci i wsp. Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention. Eight Edition. Londyn: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

Mueller RL, Sanborn TA. The History of Interventional Cardiology: Cardiac Catheterization, Angioplasty and Related Interventions. Am Heart J 1995;1:146–72.

Le prix Nobel en 1956. Stock Nobel Found 1957.

Payne MM. Charles Theodore Dotter The Father of Intervention. Tex Heart Inst J 2001;28:28-38.

Mintz GS, Popma JJ, Pichard AD i wsp. Intravascular ultrasound predictors of restenosis after percutaneous transcatheter coronary revascularization. J Am Coll Cardiol 1996;27:1678-87.

Gruentzig AR, Spencer B, King SB i wsp. Long-Term Follow-up after Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. N Engl J Med 1987;316:1127–32.

Serruys PW, Luijten HE, Beatt KJ i wsp. Incidence of restenosis after successful coronary angioplasty: a time-related phenomenon. A quantitative angiographic study in 342 consecutive patients at 1, 2, 3, and 4 months. Circulation 1988;77:361–71.

Marciniak J i wsp. Stenty w chirurgii małoinwazyjnej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2006.

Violaris AG, Ozaki Y, Serruys PW. Endovascular stents: a 'break through technology', future challenges. Int J Card Imagin 1997;13:3–13.

Edelman ER, Seifert P. Groothuis A i wsp. Gold-coated NIR stents in porcine coronary arteries. Circulation 2001;103:429–34.

Fischman DL, Leon MB, Baim DS i wsp. A Randomized Comparison of Coronary-Stent Placement and Balloon Angioplasty in the Treatment of Coronary Artery Disease. N Engl J Med 1994;331:496–501.

Serruys PW, De Jaegere P, Kiemeneij F i wsp. A Comparison of Balloon-Expandable-Stent Implantation with Balloon Angioplasty in Patients with Coronary Artery Disease. N Engl J Med 1994;331:489–95.

Sousa JE, Costa MA, Abizaid A i wsp. Lack of neointimal proliferation after implantation of sirolimus-coated stents in human coronary arteries: a quantitative coronary angiography and three-dimensional intravascular ultrasound study. Circulation 2001;103:192–5.

Togni M, Windecker S, Cocchia R i wsp. Sirolimus-eluting stents associated with paradoxic coronary vasoconstriction. J Am Coll Cardiol 2005;19:231–6.

Joner M, Finn AV, Farb A i wsp. Pathology of drug-eluting stents in humans: delayed healing and late thrombotic risk. J Am Coll Cardiol, 2006;48:193–202.

Hollinger JO, Battistone GC. Biodegradable bone repair materials. Synthetic polymers and ceramics. Clin Orthop Relat Res 1986;207:290–305.

Rużyłło W. Postępy kardiologii interwencyjnej: Polska, Europa, Świat. Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2015.

Gil R, Witkowski A, Rużyłło W. Przezskórna angioplastyka wieńcowa w Polsce. Historia i teraźniejszość. Strona internetowa Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. http://www.kardiologiainwazyjna.pl/mod/archiwum/ 2407,przezskórna,angioplastyka,wieńcowa.html

Ochała A, Siudak Z, Legutko J i wsp. Percutaneous interventions in cardiology in Poland in the year 2014. Summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society AISN PTK. Adv Interv Cardiol 2015;11:177–81.

Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia. 2013;1–20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)