Potencjał diagnostyczny śliny w screeningu chorób wirusowych = Diagnostic potential of saliva in the screening of viral diseases

Ewelina Wędrowska, Edyta Simińska, Tomasz Wandtke, Mateusz Wędrowski, Elżbieta Piskorska

Abstract


Wędrowska Ewelina, Simińska Edyta, Wandtke Tomasz, Wędrowski Mateusz, Piskorska Elżbieta. Potencjał diagnostyczny śliny w screeningu chorób wirusowych = Diagnostic potential of saliva in the screening of viral diseases. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):147-156. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45142

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/45142

https://pbn.nauka.gov.pl/works/704038

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.12.2015. Revised 12.01.2016. Accepted: 25.01.2016.

 

 

 

Potencjał diagnostyczny śliny w screeningu chorób wirusowych

Diagnostic potential of saliva in the screening of viral diseases

 

Ewelina Wędrowska1, Edyta Simińska2, Tomasz Wandtke1, Mateusz Wędrowski3, Elżbieta Piskorska4

 

1Zakład Genoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

2Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

3Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

4Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

 

1Department of Gene Therapy, Faculty of Medicine, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland

2Department of Toxicology, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland

3Department of Positron Emission Tomography and Molecular Diagnostics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland

4Department of Pathobiochemistry and Clinical Chemistry, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie:

W ostatnich latach potwierdzono, że większość substancji znajdujących się w surowicy krwi, obecnych jest również w ślinie. Wykazano także korelację pomiędzy poziomem substancji występujących w ślinie, ze zmianami zachodzącymi w surowicy krwi. Coraz bardziej podkreśla się liczne zalety śliny jako materiału do badań diagnostycznych, w porównaniu z innymi płynami ustrojowymi. W ostatnich dekadach wskaźniki zachorowalności i umieralności z powodu chorób wirusowych uległy znaczącej poprawie. Jednakże zbyt późna wykrywalność zakażeń wirusowych jest nadal poważnym problemem.

Cel pracy:

Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania śliny w screeningowych badaniach chorób wirusowych.

Skrócony opis stanu wiedzy:

W pracy przytoczono rezultaty badań, do których włączono pacjentów z wirusem RSV, HIV, HAV, HBV, HCV. Potwierdzają one obecność markerów diagnostycznych poszczególnych zakażeń w ślinie, wskazując tym samym na możliwość wykorzystania śliny w diagnostyce chorób wirusowych.

Podsumowanie:

Wysoka czułość, dokładność, silna korelacja ze stopniem zaawansowania choroby, to bez wątpienia cechy, jakie wykazują badania wykonywane w surowicy krwi. Wymagają one jednak zaawansowanej aparatury, są kosztowne, dość inwazyjne, trudne w przechowywaniu. Ważne jest zatem, aby poszukiwać nowych metod, możliwych do wykorzystania w badaniach screeningowych. Badania takie powinny łączyć technologie szybkiego wykrywania z zastosowaniem łatwego do pobrania materiału. Coraz częściej podkreśla się potencjał śliny, jako materiału diagnostycznego do tego rodzaju badań.

 

Słowa kluczowe: ślina, wirusy, diagnostyka, infekcje.

 

 

Summary

Introduction:

Results in recent years have confirmed that most of substances contained in the blood serum also exist in the saliva. Significant correlations were found between salivary and serum levels. Saliva as a diagnostic test material in compare to other body fluids has many advantages and its importance is growing. During the last decades viral diseases morbidity and mortality rates improved. However late detection of viral infections is still the most

Aim of the study:

The aim of the study is to present the possibilities of using saliva in the  screening of viral diseases.

Short description of state of knowledge:

The study presents results of studies which included patients with RSV, HIV, HAV, HBV, HCV. These confirms the presence of the diagnostic markers in saliva, indicating the possibility of using saliva in the diagnosis of viral diseases.

Summation:

Analysis made in the blood serum display characteristics such as high sensitivity, precision and a strong correlation with stadium of disease. However, they require the advanced apparatus, are expensive, very invasive, difficult to store. It is important to looking for a new methods that can be used in screening test which should connect rapid detection technology with using easy-to-sample collection. Increasingly, emphasizes potential of saliva as a diagnostic material for this kind of research.

 

Key words: saliva, viruses, diagnostics, infection.


Keywords


ślina, wirusy, diagnostyka, infekcje, saliva, viruses, diagnostics, infection.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Devic I, Shi M, Schubert MM et al. Proteomic Analysis of Saliva from Patients with Oral Chronic Graft-Versus-Host Disease¸ Biol Blood Marrow Transplant. 2014; 20: 1048-1055.

Szydlarska D, Grzesiuk W, Kupstas A, Bar-Andziak E. Ślina jako materiał diagnostyczny, Via Medica. 2008; 2(6): 454-464.

Spielmann N, Wong DT. Saliva: diagnostics and therapeutic perspectives, Oral Diseases. 2011; 17: 345–354.

Rathnayake N, Akerman S, Klinge B et al. Salivary Biomarkers for Detection of Systemic Diseases. PLOS ONE. 2013; 8(4).

Lee YH, Wong DT. Saliva: an emerging biofluid for early detection of diseases. Am J Dent. 2009; 22: 241-248.

Slavkin HC. Toward molecularly based diagnostics for the oral cavity, J Am Dent Assoc. 1998; 129: 1138-1143.

Klichowska Palonka M, Bachanek T. Możliwości wykorzystania śliny w diagnostyce i leczeniu wybranych stanów patologicznych - przegląd piśmiennictwa. Przegląd lekarski. 2011; 68(2): 114-117.

Lee Y-H, Wong DT. Saliva: An emerging biofluid for early detection of diseases. Am J Dent. 2009; 22(4): 241-248.

Seymour G.J., Gemmell E., Cytokines in periodontal disease: where to from here?, Acta Odontol Scand , (2001), 59: 167–173.

Kaufman E, Lamster IB. The diagnostic applications of saliva-a review. Crit Rev Oral Biol Med. 2002; 13: 197-212.

Miller CS, King CP, Langub MC et al. Salivary biomarkers of existing periodontal disease: a cross-sectional study. J Am Dent Assoc. 2006; 137: 322-329.

Kowalczyk P, Manda A, Kościelniak B i wsp. Nietypowe materiały biologiczne pobierane w sposób nieinwazyjny w diagnostyce laboratoryjnej. J Diagn Lab. 2014; 50(3): 255-262.

Jayashree S, Bhan MK, Kumar R et al. Serum and salivary antibodies as indicators of rotavirus infection in neonates. J. Infect. Dis. 1988; 158: 1117.

Madar R, Straka S, Baska T. Detection of antibodies in saliva--an effective auxiliary method in surveillance of infectious diseases. Bratisl Lek Listy. 2002; 103: 38-41.

Okiro EA, Sande C, Mutunga M. et al. Identifying infections with respiratory syncytial virus by using specific immunoglobulin G (IgG) and IgA enzymelinked immunosorbent assays with oral-fluid samples. J. Clin. Microbiol. 2008; 46: 1659-1662.

Jaguś P, Chorostowska-Wynimko J, Roży A. Diagnostics of selected respiratory virus infections. Pneumonol. Alergol. Pol. 2010; 78(1): 47-53.

Amado LA, Villar LM, de Paula VS et al. Detection of hepatitis A, B, and C virus-specific antibodies using oral fluid for epidemiological studies. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2006; 101: 149-155.

Sosa-Jurado F, Hernández-Galindo VL, Meléndez-Mena D et al. Detection of hepatitis C virus RNA in saliva of patients with active infection not associated with periodontal or liver disease severity. BMC Infect Dis. 2014; 14: 72.

Suzuki T, Omata K, Satoh T et al. Quantitative detection of hepatitis C virus (HCV) RNA in saliva and gingival crevicular fluid of HCV-infected patients. J Clin Microbiol. 2005; 43(9): 4413-4417.

Wang CC, Morishima C, Chung M et al. High serum hepatitis C virus (HCV) RNA load predicts the presence of HCV RNA in saliva from individuals with chronic and acute HCV infection. J Infect Dis. 2006; 193(5): 672-676.

Xavier Santos RL, de Deus DM, de Almeida Lopes EP et al. Evaluation of viral load in saliva from patients with chronic hepatitis C infection. J Infect Public Health. 2015; 8(5): 474-480.

Chen L, Liu F, Fan X et al. Detection of hepatitis B surface antigen, hepatitis B core antigen, and hepatitis B virus DNA in parotid tissues. Int. J. Infect. Dis. 2009; 13: 20-23.

Goncalves PL, Cunha CB, Busek SCU et al. Detection of hepatitis C virus RNA in saliva samples from patients with seric anti-HCV antibodies. Braz. J. Infect. Dis. 2005; 9: 28-34.

Gonzalez V, Martro E, Folch C et al. Detection of hepatitis C virus antibodies in oral fluid specimens for prevalence studiem. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2008; 27:121-126.

Shugars DC, Sweet SP, Malamud D et al. Saliva and inhibition of HIV-1 infection: molecular mechanisms. Oral Dis. 2002; 8: 169-175.

Shirke PD, Umarji HR. Evaluation of a rapid testing kit utilising saliva to detect HIV infection: An Indian perspective. HIV & AIDS Review 14 2015; 14(4): 109-113.

Corstjens PL, Abrams WR, Malamud D. Detecting viruses by using salivary diagnostics. J Am Dent Assoc. 2012; 143: 12S-8S.

Yoshizawa JM, Schafer ChA, Schafer JJ et al. Salivary Biomarkers: Toward Future Clinical and Diagnostic Utilities. Clin Microbiol. 2013; 26(4): 781-791.

Estevez P, Satoguina J, Nwakanma D et al. Human saliva as a source of anti-malarial antibodies to examine population exposure to Plasmodium falciparum. Malar. J. 2011; 10: 104.

Campsmith ML, Rhodes PH, Hall HI, Green TA. Undiagnosed HIV prevalence among adults and adolescents in the United States at the end of 2006. J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2010; 53: 619-624.

Castagnola M, Picciotti PM, Messana I et al. Potential applications of human saliva as diagnostic fluid. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2011; 31: 347-357.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)