Promieniowanie ultrafioletowe w leczeniu łuszczycy – przegląd badań = Ultraviolet radiation in the treatment of psoriasis - a review of research

Agnieszka Radzimińska, Aneta Berezicka, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Anna Zimmermann, Irena Bułatowicz, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Berezicka Aneta, Weber-Rajek Magdalena, Zimmermann Agnieszka Anna, Bułatowicz Irena, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander, Zukow Walery. Promieniowanie ultrafioletowe w leczeniu łuszczycy – przegląd badań = Ultraviolet radiation in the treatment of psoriasis - a review of research. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):553-567. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.41072

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A553-567

https://pbn.nauka.gov.pl/works/686071

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Promieniowanie ultrafioletowe w leczeniu łuszczycy – przegląd badań

Ultraviolet radiation in the treatment of psoriasis - a review of research

 

Agnieszka Radzimińska1, Aneta Berezicka2, Magdalena Weber-Rajek1, Agnieszka Anna Zimmermann3, Irena Bułatowicz1, Katarzyna Strojek1, Aleksander Goch1, Walery Zukow4

 

  1. 1.      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska
  2. 2.      Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, Polska
  3. 3.      Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska
  4. 4.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Radzimińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com

 

Streszczenie

 

Łuszczyca jest niezakaźną, zapalną i przewlekłą chorobą skóry. Występuje u ok. 2% populacji, bez względu na wiek, płeć, w każdej szerokości geograficznej. Etiopatogeneza łuszczycy nie jest w pełni poznana, jednak uwarunkowania genetyczne tej choroby nie budzą wątpliwości. Sposób jej dziedziczenia nie jest do końca wyjaśniony.

Obecnie wiele jest możliwości leczenia, jednakże leczenie zazwyczaj jest długie i musi być systematyczne. Każda łuszczyca wymaga indywidualnego postępowania terapeutycznego. Jedną ze skutecznych metod leczenie łuszczycy jest fototerapia. Wykorzystuje się do tego celu naświetlania promieniami UVB z pełnego zakresu (290-320 nm) i wąski zakres UVB (311). Stosujemy także naświetlania promieniami UVA.

Skuteczność terapii zwiększa się poprzez podawanie leków uczulających na światło (terapia PUVA). Psoraleny można przyjmować doustnie w formie tabletek lub stosować zewnętrznie.

 

Summary

 

Psoriasis is a non-infectious, inflammable and chronic skin disease. It is appearing at 2% of the population, irrespective of the age, sex, in every latitude. The etiopathogenesis of psoriasis fully isn't get to know, however genetic factors of this illness aren't raising doubts.

The ways for it of inheriting isn't explained fully. At present a lot he is possibilities of the treatment, however curing usually it is long and must be systematic. Every psoriasis requires individual therapeutic proceedings. One around effective methods of psoriasis there is a light therapy.

It is using to this irradiation destination with UVB rays from the full scope (290-320 nm) and UVB narrow range (311). It also apply UVA irradiation. Effectiveness of therapy is increasing by giving medicines causing an allergy in for the light (PUVA therapy). To accept psoralens it is possible orally in the form of pills or to use externally.

 

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe; łuszczyca.

 

Keywords: ultraviolet radiation; psoriasis.


Keywords


promieniowanie ultrafioletowe; łuszczyca; ultraviolet radiation; psoriasis.

Full Text:

PDF

References


Adamski Z., Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wydawnictwo UM Poznań, Poznań 2009.

Jabłońska S., Chorzelski T. Choroby Skóry. PZWL, Warszawa 2002, ss. 206-219.

Szczerkowska-Dobosz A. Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie łuszczycy. Służba Zdrowia 2001; 15-16: 22-23

Wielowieyska-Szubińska D., Wojas-Pelc A. Przebieg i postepowanie w łuszczycy zwykłej. Postępy Dermatologii i Alargologii 2011; XXXIX; 2: 123-127.

Tarajkowska-Olejnik A. Łuszczyca. Służba Zdrowia 2000; 53-56.

Błaszczyk-Kostanecka M., Wolska H. [red.]. Dermatologia w praktyce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Braun-Falco O., Plewig G., Wolff H.H. i wsp. Dermatologia, wydanie I, Czelej, Lublin 2002.

Romańska-Gocka K. Farmakoterapia w łuszcycy. Farm. Pol. 2009; 65(9): 647-654

Neuman A., Adamski Z. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę. Forum Medycyny Rodzinnej 2009; 3 (6): 447-453

Christopher E. Psoriasis – epidemiology and clinical spektrum. Clin. Exp. Dermatol. 2000; 26: 314-320.

Menter A., Gottlieb A., Feldman S.R., Van Voorhees A.S., Leonardi C.L., Gordon K.B. i wsp. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 1. Overview of psoriasis and guidelines of care for treatment of psoriasis with biologics. J. Am. Acad. Dermatol. 2008, 58: 826-850

Halski T. PUVA w nowoczesnej medycynie. Rehabilitacja w praktyce 2007; 2: 32-34.

Osmałek T., Gośliński T. Rozwoj badań dotyczących fotodynanicznej terapii onkologicznej. Farm.Pol. 2010; 65(8): 549-552.

Huryń A., Bielecka-Grzela S., Klimowicz A. Zastosowanie fototerapii w dermatologii. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2006; 3: 71-77.

Grzybowski G., Żaba R., Samborski W. Fototerapia w leczeniu łuszczycy pospolitej, Przewodnik Lekarza 2005; 7:50-53.

Gabryelak T., Grabowska K., Miłowska K. Zastosowanie promieniowania elektromagnetycznego w medycynie. Postępy Hig Med Dośw. 2014; 68: 473-482.

Wolnicka - Głubisz A., Zarębska Z. PUVA - Fotofereza, fotochemioterapia pozaustrojowa. Przegląd dermatologiczny 2003; 5;90: 383- 389.

Rai R., Srinivas C.R. Phototherapy: An Indian perceptive. Indian J Dermatol 2007;52:169-75.

Balasaraswathy P., Kumar U., Srinivas C.R., Nair S. UVA and UVB in sunlight. Opitmal utilization of UV rays in sunlight for phototherapy. Indian J Dermatol 2002;68:198-201.

Shenoi S.D, Prabhu S. Photochemotherapy (PUVA) in psoralis and vitiligo. Indian J Dermatol. Venereol. Leprol. 2014;80:497-504.

Rampen FH. Hypertrichosis in PUVA-treated patients. Br J Dermatol 1983;109:657-60.

Stern R.S., Thibodeau L.A., Kleinerman R.A., Parrish J.A., Fitzpatrick T.B. Risk of cutaneous carcinoma in patients treated with oral methoxsalen photochemotherapy for psoriasis. N Engl J Med 1979;300:809-13.

Stern R.S, Laird N., Melski J., Parrish J.A., Fitzpatrick T.B., Bliech H.L. Cutaneous squamous-cell carcinoma in patients treated with PUVA. N Engl J Med 1984;310:1156-61.

Nijsten T.E., Stern R.S. The increased risk of skin cancer is persistent after discontinuation of psoralen+ultraviolet A: a cohort study. J Invest Dermatol 2003;121:252-8.

Stern R.S., Bagheri S., Nichols K. PUVA Follow Up Study. The persistent risk of genital tumors among men treated with psoralen plus ultraviolet A (PUVA) for psoriasis. J Am Acad Dermatol 2002;47:33-9.

Morison W.L., Baughman R.D., Day R.M., Forbes P.D., Hoenigsmann H., Krueger G.G., et al. Consensus workshop on the toxic effects of long-term PUVA therapy. Arch Dermatol 1998;134:595-8.

Lindelof B. Risk of melanoma with psoralen/ultraviolet a therapy for psoriasis. Do the known risks now outweigh the benefits? Drug Saf 1999;20:289-97.

Stern R.S., Nichols K.T., Vakeva L.H. Malignant melanoma in patients treated for psoriasis with methoxsalen (psoralen) and ultraviolet a radiation (PUVA). The PUVA follow-up study. N Engl J Med 1997;336:1041-5.

Berneburg, M., Herzinger, T., Rampf, J., Hoetzenecker, W., Guenova, E., Meisner, C. i wsp. Efficacy of bath psoralen plus ultraviolet A (PUVA) vs. system PUVA in psoriasis. Br J Dermatol. 2013; 169(3):704-8.

Valbuena M.C., Hernández O, Rey M, Sánchez G, de Quintana LP. Twice- vs. thrice-weekly MPD PUVA in psoriasis: a randomized-controlled efficacy study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2007;23(4):126-9.

Jeziorkowska R., Wolska H. Porównanie skuteczności terapii przyłuszczycy plackowatej drobnoogniskowej metodą PUVA i naświetlaniami UVB 311nm. Przegl Dermatol 2013; 100: 292–296.

Marx J.L., Scher R.K. Response of psoriatic nails to oral photochemotherapy. Arch Dermatol 1980; 116: 1023-1024.

Gawęda J., Łukomski A. Metoda skojarzonego leczenia łuszczycy za pomocą fotochemioterapii (PUVA) i kąpieli w wodzie siarczkowo-siarkowodorowej słonej w uzdrowisku Busko Zdrój. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej 2006; 4: 37-40.

Hadas E., Bożek A., Jarząb J. Wpływ fototerapii na wybrane wskaźniki profilu lipidowego u chorych na łuszczycę zwykłą z uwzględnieniem nasilenia procesu chorobowego. Post. Dermatol. Alergol. 2007; XXIV; 5: 215–223.

Dayal S, Mayanka, Jain VK. Comparative evaluation of NBUVB phototherapy and PUVA photochemotherapy in chronic plaque psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2010;76:533.

Lozinski A., Barzilai A., Pavlotsky F. Broad-band UVB versus paint PUVA for palmoplantar psoriasis treatment. J Dermatolog Treat. 2015; 20:1-3.

Gahalaut P., Soodan P.S., Mishra N., Rastogi M.K., Soodan H.S., Chauhan S. Clinical efficacy of psoralen + sunlight vs. combination of isotretinoin and psoralen + sunlight for the treatment of chronic plaque-type psoriasis vulgaris: a randomized hospital-based study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014;30(6):294-301.

Berneburg M., Herzinger T., Rampf J., Hoetzenecker W., Guenova E., Meisner C., Maetzke J., Schaefer T., Eberlein B., Scharffetter-Kochanek K., Rocken M. Efficacy of bath psoralen plus ultraviolet A (PUVA) vs. system PUVA in psoriasis: a prospective, open, randomized, multicentre study. Br J Dermatol. 2013;169(3):704-8.

Aggarwal K., Khandpur S., Khanna N., Sharma V.K., Pandav C.S. Comparison of clinical and cost-effectiveness of psoralen + ultraviolet A versus psoralen + sunlight in the treatment of chronic plaque psoriasis in a developing economy. Int J Dermatol. 2013;52(4):478-85.

Chauhan P.S., Kaur I., Dogra S., De D Kanwar A.J. Narrowband ultraviolet B versus psoralen plus ultraviolet A therapy for severe plaque psoriasis: an Indian perspective. Clin Exp Dermatol. 2011;36(2):169-73.

Hofer A., Fink-Puches R., Kerl H., Quehenberger F., Wolf P. Paired comparison of bathwater versus oral delivery of 8-methoxypsoralen in psoralen plus ultraviolet: A therapy for chronic palmoplantar psoriasis. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2006;22(1):1-5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)