Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores

Agnieszka Radzimińska, Dorota Stettler, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Anna Zimmermann, Krzysztof Sowała, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Stettler Dorota, Weber-Rajek Magdalena, Zimmermann Agnieszka Anna, Sowała Krzysztof, Goch Aleksander, Zukow Walery. Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):405-414. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.38244

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A405-414

https://pbn.nauka.gov.pl/works/685685

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.03.2015. Revised 05.04.2015. Accepted: 26.04.2015.

 

Metody fizykalne w terapii odleżyn

Physical methods for the treatment of bedsores

 

Agnieszka Radzimińska1, Dorota Stettler2, Magdalena Weber-Rajek1, Agnieszka Anna Zimmermann3, Krzysztof Sowała4, Aleksander Goch1, Walery Zukow5

 

  1. 1.      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska
  2. 2.      Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, Polska
  3. 3.      Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska
  4. 4.      Szpital Polski, Sztum, Polska
  5. 5.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Radzimińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com

 

Streszczenie

Odleżyny (obok zakażeń szpitalnych) to najpoważniejsze powikłania występujące
u pacjentów hospitalizowanych. Od lat poszukuje się najskuteczniejszych metod leczenia zachowawczego odleżyn. Wśród tych metod należy zwrócić uwagę na metody leczenia fizykalnego, a wśród nich: fototerapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię.

 

Summary

Pressure ulcers (next to nosocomial infections) are the most serious complications occurring in hospitalized patients. For years he sought the most effective methods of conservative treatment of pressure ulcers. Among these methods, you must pay attention to the methods of physical treatment, among them: phototherapy, electrotherapy, magnetic fields and sonotherapy.

 

Słowa kluczowe: metody fizykalne; terapia; odleżyny.

Keywords: physical methods; therapy; bedsores.


Keywords


metody fizykalne; terapia; odleżyny; physical methods; therapy; bedsores.

Full Text:

PDF

References


Definicja odleżyny [online], Dostępny w: http://www.epuap.org [dostęp 9.12.2014].

Vanderwee K et al. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation of Clinical Practice 2007; 13: 2, 227-235.

Vangilder C. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management. 2008; 54(2).

Bales I, Padwojski A. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. Journal of Wound Care 2009; 18: 4, 137-144.

Bennett G., Dealey C., Posnett J. The cost of pressure ulcers in the UK. Age and Ageing 2004; 33: 230–235.

Sieroń A., Cieślar G., Adamek M. Współczesne metody leczenia światłem – aktualne możliwości wykorzystania w warunkach uzdrowiskowych. Balneologia Polska 2007; 3 (109): 148-153.

Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2007; 1: 25-27.

Posten W., Wrone D.A., Dover J.S at al. Low-Level Laser Therapy for Wound Healing: Mechanism and Efficacy, Dermatol. Surg . 2005, 31, 334–340.

Taradaj J.: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapia 2001; 4,9, 42 – 44.

Hawkins-Evans D., Abrahamse H. Efficacy of three different laser wavelengths for in vitro wound healing. Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine 2008, 24, 199–210.

Lubart R., Breitbart H: Biostymulative Effects of Low-Energy Lasers and Their Implications in Medicine. Drug Development Research, 2000, 50,471-475.

Lucas C., et al. Efficacy of low level laser therapy in the management of stage III decubitus ulcers: a prospective, observer-blinded multicentre randomised clinical trial. Lasers Med Sci. 2003; 18: 72-77.

Azevedo L.H., de Paula Eduardo F., Moreira M.S., de Paula Eduardo C., Marques M.M. Influence of different power densities of LLLT on cultured human fibroblast growth: a pilot study. Lasers Med Sci 2006; 21(2):86–89.

Frigo L., Fávero G.M., Lima H.J., Maria D.A., Bjordal J.M., Joensen J., et al. Low-level laser irradiation (InGaAlP- 660nm) increases fibroblast cell proliferation and reduces cell death in a dose-dependent manner. Photomed Laser Surg 2010; 28 suppl (1):151-6.

Almeida-Lopes L. Análise in vitro da proliferacao celular de fibroblastos de gengiva humana tratados com laser de baixa intensidade usando diferentes parâmetros de irradiação (Tese de Doutorado). USP, São Carlos 2003: p.189.

Kużdżał A., Walaszek R. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (VIP Light) w rehabilitacji. Część II.: Mechanizm biologicznego oddziaływania polichromatycznego światła spolaryzowanego liniowo VIP., Fizjoterapia 2002; 10, 3-4: 65-71.

Kużdżał A., Walaszek R. Zastosowanie widzialnego, polichromatycznego światła spolaryzowanego (VIP Light) w rehabilitacji. Część IV: Przydatność światła VIP w leczeniu trudno gojących się ran. Fizjoterapia 2004; 12, 2: 55-63.

Iordanou P., Baltopoulos G., Giannakopoulou M., Bellou P.and Ktenas E. : Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers. International Journal of Nursing Practice. 2002 ; 8(1): 49-55.

Medenica L., Lens. M. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Journal of Wound Care, 2003; 12: 1: 37-40.

National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC. National Pressure Ulcer Advisory Panel 2009.

Taradaj J., Kostur R. Profilaktyka i leczenie fizykalne odleżyn. Fizykoterapia. Rehabilitacja w praktyce 2006; 2: 31-32.

Polak A., Taradaj J., Walczak, Dzikiewicz M., Augustak A. Elektrostymulacja wysokonapięciowa we wspomaganiu leczenia odleżyn: wyniki randomizowanego, kontrolowanego eksperymentu klinicznego – doniesienie wstępne. Leczenie Ran 2013;10(1): 13–22.

Jawień A., Grzela T., Kaszuba A. et al. Wytyczne grupy ekspertów w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni. Leczenie Ran 2011;8(3): 59–80.

Lampe K.E. Electrotherapy in tissue repair. J Hand Ther 1998;11(2): 131–139.

Nitzan Y.B., Cohen A.D. Zinc in skin pathology and care. Journal of Dermatological Treatment 2006; 17, 4: 205–210.

Kitamura H., Morikawa H.. Kamon H. et al. Toll-like receptor-mediated regulation of zinc homeostasis influences dendritic cell function. Nature Immunology 2006; 7, 9: 971–977.

Brocard A., Knol A., Khammari A, Dréno B. Hidradenitis suppurativa and zinc: a new therapeutic approach—a pilot study. Dermatology 2007, 214, 4: 325–327.

Materniak K., Nowak-Wróżyna A., Kawecki M., Nowak M. Elektrostymulacja wysokonapięciowa w leczeniu trudno gojących się ran i obrzęków. Leczenie Ran 2012; 9 (1):11-14.

Dudek J. Terapeutyczne zastosowanie stymulacji wysokonapięciowej i mikroprądów. Medycyna Sportowa 2001; 17: 239–245.

Mercola J.M., Kirsch D.L. The basis for microcurrent electrical therapy In conventional medical practice. J. Adv. Med. 1995; 8: 2–14.

Sztuce S. Nowoczesne metody fizjoterapii. Zasady stosowania prądów MENS w Praktyce fizjoterapeutycznej. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja 2002, 25: 61-62.

Sieroń A., Cieślar G., Krawczyk – Krupka A., Biniszkiewicz T. Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, 2002, Αmedica press, Bielsko Biała.

Sieroń A., Glinka M. Wpływ pól magnetycznych o zakresach terapeutycznych na proces gojenia się skóry i tkanek miękkich. Chirurgia Polska 2002; 4, 4: 153–158.

Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Balneol. Pol. 2007; 49:1-7

Taradaj J. Nowoczesna sonoterapia. Rehabilitacja w praktyce 2006; 3: 26-28.

Doan N, Reher P, Meghji S, Harris M. In vitro effects of therapeutic ultrasound on cell proliferation, protein synthesis and cytokine production by human fibroblasts, osteoblasts, and monocytes. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:409-419.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)