Doping i suplementy stosowane w bydgoskich siłowniach = Doping and supplementation applied in Bydgoszcz gyms

Mirosława Szark-Eckardt, Łukasz Kowalczyk, Hanna Żukowska, Wioletta Łubkowska

Abstract


Szark-Eckardt Mirosława, Kowalczyk Łukasz, Żukowska Hanna, Łubkowska Wioletta. Doping i suplementy stosowane w bydgoskich siłowniach = Doping and supplementation applied in Bydgoszcz gyms. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):577-594. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35700

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A577-594

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684798

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Szark-Eckardt Mirosława, Kowalczyk Łukasz, Żukowska Hanna, Łubkowska Wioletta. Doping i suplementy stosowane w bydgoskich siłowniach. Quality in Sport. 2015;1(2):26-42. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Mirosława Szark-Eckardt, Łukasz Kowalczyk, Hanna Żukowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Wioletta Łubkowska

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 

Doping i suplementy stosowane w bydgoskich siłowniach

Doping and supplementation applied in Bydgoszcz gyms

 

 

 

Streszczenie

Celem pracy jest określenie jakich środków dopingujących oraz jakich suplementów diety używają osoby ćwiczące na siłowniach w Bydgoszczy.

Badania zostały przeprowadzone wśród osób trenujących na siłowniach  w Bydgoszczy. Metodą, która została zastosowana był sondaż diagnostyczny.

Na podstawie badań można stwierdzić, że sterydy anaboliczno-androgenne są  najczęściej stosowanym środkiem dopingującym. Badania wykazały również, że znaczna część badanych stosuje kreatynę w celu poprawienia wyglądu sylwetki, co wpływa na jakość ich treningów. Prawie wszyscy ankietowani natomiast twierdzą, że suplementacja jest zjawiskiem powszechnie występującym.

 

Słowa kluczowe: doping, suplementy, siłownia, Bydgoszcz.

 

 

 

Abstract

The aim of the study is to determine what kind of doping and what kind of supplements are in use by those exercising in gyms in Bydgoszcz.

The study was conducted among people practicing in gyms in Bydgoszcz. Method that was used was a diagnostic survey.

Based on research it can be concluded that the anabolic androgenic steroids are the most commonly used doping. It can be also conclude that a significant proportion of respondents is using creatine to improve the appearance of the figure, which affects the quality of training. Almost all respondents claim that supplementation is a phenomenon commonly occured.

 

Key words: doping, supplements, gym, Bydgoszcz.


Keywords


doping, suplementy, siłownia, Bydgoszcz, doping, supplements, gym, Bydgoszcz.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bojanowicz H., Dźwigulska P. (2012). Wybrane składniki suplementów diety oraz ich przeznaczenie, 47(4), s. 433-441.

Dymkowska-Malesa M., Walczak Z. (2011). Suplementacja w sporcie”, 3, s. 200.

Krasnowska G., Sikora T. (2011). Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta, 4(77), s. 5-23.

Manicka Z., Strzelecki W. (2010). Świadomość niepożądanych efektów zdrowotnych stosowania dopingu przez sportowców wśród uczniów szkół średnich, 38, s.173-180.

Mędraś M., Jóźwik P. (2009). Zastosowanie testosteronu i sterydów anaboliczno-androgennych w sporcie, 60 (3), s.204; 206.

Mieszkowska M., Michota-Katuska E. (2008). Suplementy diety korzyści i działania niepożądane, 3, s. 28-30.

Posiadała D, Smorawiński J, Lewandowska M. (2006) Ethical aspects of doping in sport in opinion of students of University School of Physical Education in Poznan. Medicina Sportiva Suplement 10(3): 295-301.

Smorawiński J, Grucza R. Polish achievements in fight against doping. Biology of Sport 2000, 17(2): 107-119

http://www.polska-sztanga.pl/ps/inne/doping/historia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)