Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease

Rafał Lenard, Urszula Zielińska, Magdalena Michalczak, Anna Sobieszczańska, Agata Barbara Smoleń

Abstract


Lenard Rafał, Zielińska Urszula, Michalczak Magdalena, Sobieszczańska Anna, Smoleń Agata. Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):701-716. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45069

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A701-716

https://pbn.nauka.gov.pl/works/701302

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

 

Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

 

The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease

 

Rafał Lenard1, Urszula Zielińska2, Magdalena Michalczak1, Anna Sobieszczańska3, Agata Smoleń1

 

1Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie

Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Europie. Przezklatkowe badanie echokardiograficzne TTE wykonuje się celem oceny anatomii serca, oceny kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory, oceny aorty piersiowej oraz naczyń płucnych. TTE należy do podstawowych badań w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.

Cel pracy

Celem pracy była ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce zmian w naczyniach wieńcowych.

Materiał i metody

Badaniem objęto 197 osób, w wieku od 43 do 88 lat, którzy byli hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca (106 osób – 53,9% ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, 91 osób – 46,1% z ostrym zespołem wieńcowym - OZW).

Wyniki badań

U pacjentów z OZW z obniżeniem frakcji wyrzutowej lewej komory częściej występowały istotne zmiany w tętnicach wieńcowych  (p<0,0001). Wśród  chorych z ostrym zespołem wieńcowym częściej występowała obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory (62,6%) w porównaniu z pacjentami ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (24,5%) (p<0,0001). W subpopulacji osób z OZW częściej występowały odcinkowe zaburzenia kurczliwości (67,0%) w porównaniu do grupy  osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (8,0%) (p<0,0001).

Wnioski

1. Badanie echokardiograficzne powinno być wykonywane u każdego pacjenta z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca, jeżeli tylko nie opóźnia pilnej rewaskularyzacji mięśnia serca.

2. Badanie echokardiograficzne jest najważniejszym badaniem w diagnostyce różnicowej bólu w klatce piersiowej oraz pozwala na stratyfikację ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.

3. Do najważniejszych parametrów w diagnostyce ChNS należy ocena frakcji wyrzutowej oraz regionalnych zaburzeń kurczliwości mięśnia lewej komory.

4. Zmniejszenie frakcji wyrzutowej oraz regionalne zaburzenia kurczliwości lewej komory są charakterystyczne dla zawału mięśnia serca (STEMI, NSTEMI).

 

Słowa kluczowe: echokardiografia, choroba niedokrwienna serca, diagnostyka.

 

Abstract

Introduction

Cardiovascular diseases are the major cause of death in Europe. Transthoracic echocardiography (TTE) is one of the most important examination in the diagnosis of coronary artery disease (CAD).

Aim of the study

The aim of the study was to evaluate parameters of TTE in the diagnosis of coronary artery disease.

Methods and results

The study included 197 patients hospitalized with coronary artery disease (106 -53.9% with stable CAD, 91 – 46.1% with acute coronary syndrome - ACS). The major atherosclerotic changes in the coronary arteries were more frequent in males, in patients with ACS and reduction of left ventricular ejection fraction (p<0.0001). In patients with ACS left ventricular ejection fraction was more frequent decreased (62.6%) compared to patients with stable coronary artery disease (24.5%) (p <0,0001). In patients with ACS segmental wall motion abnormalities were more frequent 61/91 (67.0%) compared to patients with stable CAD 9/106 (8.0%) (p<0.0001)

Conclusions:

1. The echocardiography should be performed in every patient with suspected coronary heart disease, if only it doesn’t delay urgent revascularization of the heart muscle.

2. The echocardiography is the most important examination in the differential diagnosis for the chest pain and allows the assessment of risk stratification for cardiovascular events.

3. The most important parameter in the diagnosis of coronary heart disease is the assessment of the ejection fraction and regional wall motion abnormalities of the left ventricle.

4. The reduction in ejection fraction and regional left ventricular wall motion abnormalities are characteristic for myocardial infarction (STEMI, NSTEMI).

 

Keywords: echocardiography, coronary artery disease, diagnosis.

Keywords


echokardiografia; choroba niedokrwienna serca; diagnostyka; echocardiography; coronary artery disease; diagnosis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. Eur Heart J. 2013; 34:3028-34.

WHO Fact sheet N8310, updated June 2011; http: //www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs310/en/index.html.

Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A i wsp. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease : the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013; 34(38):2949-3003.

Szczeklik A, Tendera M. Kardiologia, T.1. Podręcznik oparty na zasadach EBM. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków; 2009; 156-390.

Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Braunwald E. Choroby serca, Tom 3, W: Banasiak W, Opolski G, Poloński L (red.). Elsevier Urban&Partner, Wrocław; 2007; 1075-1452.

Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical diagnosis of coronary-artery disease. N Engl J Med. 1979; 300:1350–1358.

Lenard R, Niedziela M, Sobieszczańska A, Smoleń A. Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):11-24.

Emond M, Mock MB, Davis KB, Fisher LD, Holmes DR Jr, Chaitman BR i wsp. Long-term survival of medically treated patients in the Coronary Artery Sutgery Study (CASS) Registry. Circulation. 1994; 90(6):2645–57.

Chelliah R, Anantharam B, Burden L, Alhajiri A, Senior R. Independent and incremental value of stress echocardiography over clinical and stress electrocardiographic parameters for the prediction of hard cardiac events in new-onset suspected angina with no history of coronary artery disease. Eur J Echocardiogr. 2010; 11: 875–882.

Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP, Beller GA, Bierman FZ, Davis JL i wsp. ACC//AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/ASE Committee to Update the 1997 Guidelines for the Clinical Application of Echocardiography). Circulation 2003; 108: 1146–1162.

Kaul S, Ito H. Microvasculature in acute myocardial ischemia: Evolving concepts in pathophysiology, diagnosis, and treatment. Circulation. 2004; 109:146–49.

Krecki R, Drożdż J, Szcześniak P, Oszulak-Michalak D, Krzemińska-Pakuła M. Novel atherogenesis markers for identification of patients with a multivessel coronary artery disease. Kardiol Pol. 2008; 66(11):1173–80.

Cerqueira MD, Weissman NJ, Dilsizian V, Jacobs AK, Kaul S, Laskey WK. i wsp. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart. Circulation 2002; 105:539–542.

Schiller NB, Shah PM, Crawford M, DeMaria A, Devereux R, Feigenbaum H i wsp. Recommendations for quantitation of the left ventricle by two-dimensional echocardiography. American Society of Echocardiography Committee on Standards, Subcommittee on Quantitation of Two-Dimensional Echocardiograms. J Am Soc Echocardiogr. 1989; 2:358–367.

Cheitlin MD, Alpert JS, Armstrong WF, Aurigemma GP, Beller GA, Bierman FZ i wsp. ACC/AHA guidelines for the clinical application of echocardiography. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Clinical Application of Echocardiography). J Am Coll Cardiol. 1997; 29:862–79.

McManus DD, Shah SJ, Fabi MR, Rosen A, Whooley MA, Schiller NB. Prognostic value of end-systolic left ventricular volume index as a predictor of Heart Failure Hospitalization in Stable Coronary Artery Disease: data from the Heart and Soul Study. J Am Soc Echocardiogr. 2009; 22(2):190–7.

Steg G, James SK, Atar D, Badano LP, Blomstrom-Lundgvist C, Borger MA i wsp. ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2012;33(20):2569-619.

Esmaeilzadeh M, Parsaeee M, Maleki M. The role of echocardiography in coronary artery disease and acut myocardial infarction. J Tehran Heart Cent. 2013; Jan;8(1):1-13.

Greaves SC. Role of echocardiography in acute coronary syndromes. Heart 2002; 88:419–425.

Birnbaum Y, Fishbein MC, Blanche C, Siegel RJ. Ventricular septal rupture after acute myocardial infarction. N Engl J Med 2002; 347:1426–1432.

Wilansky S. Echocardiography in the assessment of complications of myocardial infarction. Tex Heart Inst J 1991; 18:237–242.

Ali SF, Smith EE, Reeves MJ, Zhao X, Xian Y, Hernandez AF i wsp. Smoking paradox in patients hospitalized with coronary artery disease or acute ischemic stroke: finding from get with the guidelines. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015, 73-80.

Chan DC, Pang J, Hooper AJ, Burnett JR, Bell JR, Bates TR i wsp. Elevated lipoprotein(a), hypertension and renal insufficiency as predictors of coronary artery disease in patients with genetically confirmed heterozygous familial hypercholesterolemia. Int J Kardiol. 2015;15;201:633-8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)