Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie = Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment

Magdalena Sowa, Wojciech Smuczyński, Lilla Senterkiewicz, Krystyna Kowalska, Katarzyna Ciechanowska, Iwona Głowacka

Abstract


Sowa Magdalena, Smuczyński Wojciech, Senterkiewicz Lilla, Kowalska Krystyna, Ciechanowska Katarzyna, Głowacka Iwona. Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie = Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):311-320. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.34067

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A311-320

https://pbn.nauka.gov.pl/works/670783

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 20.11.2015.

 

Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie

Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment

 

Magdalena Sowa1, Wojciech Smuczyński1, Lilla Senterkiewicz2, Krystyna Kowalska3, Katarzyna Ciechanowska1, Iwona Głowacka4

 

1Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

2Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

3Zakład Neurotraumatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

4Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

 

 

Adres do korespondencji/ Address for correspondence:

Magdalena Sowa

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Techników 3

85 – 801 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: Ciąża ektopowa stanowi poważny problem kliniczny, w którym dochodzi do zagnieżdżenia komórki jajowej poza jamą macicy. Częstość jej występowania w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową. Każde ektopowe zagnieżdżenie jaja płodowego stanowi stan zagrożenia życia dla kobiety ciężarnej. Mimo, iż znane są czynniki ryzyka nieprawidłowej implantacji blastocysty, nie ma skutecznych sposobów zapobiegania ciążom pozamacicznym.

Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników ryzyka, diagnostyki oraz współczesnych metod leczenia ciąży ekotopowej.

Metodyka: W celu przedstawienia problemu posłużono się metodą analizy piśmiennictwa dostępnego w internetowych, medycznych bazach danych.

Podsumowanie: Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zaawansowanych metod diagnostycznych, co przyczyniło się do wcześniejszego wykrywania patologii oraz umożliwiło wdrożenie odpowiedniego leczenia, dostosowanego do możliwości terapeutycznych zakładu opieki zdrowotnej oraz dalszych planów rozrodczych pacjentki. Obecnie trwają prace nad poznaniem czynników genetycznych, sprzyjających ektopii jaja płodowego.

 

Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, diagnostyka, leczenie.

 

 

 

 

Summary

 

Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment

Introduction: Ectopic pregnancy is a serious clinical problem, in which the egg cell is implanted outside the uterine cavity. Its incidence has been increasing in the last years. Each ectopic implantation of the ovum constitutes life-threatening condition for a pregnant woman. Although the risk factors of improper blastocyst implantation are known, there are no effective methods for preventing ectopic pregnancies.

Objective: Aim of this study was to analyze the risk factors, diagnostics and contemporary methods of ectopic pregnancy treatment.

Methodology: In order to present the problem, the analysis method of literature available in online, medical databases has been used.

Summation: Within the last few years, the development of advanced diagnostic methods has occurred, which contributed to the earlier detection of pathology and enabled the implementation of appropriate treatment, adapted to the therapeutic possibilities of the healthcare facility and further reproductive plans of the patient. The works are currently in progress to recognize the genetic factors that conduce to ectopia of the ovum.

 

Key words: ectopic pregnancy, diagnostics, treatment.


Keywords


ciąża ektopowa, diagnostyka, leczenie, ectopic pregnancy, diagnostics, treatment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Sobstyl M, Tkaczuk-Włach J, Bednarek W, [i wsp.]. Diagnostyka i leczenie ciąży ekotopowej. Prz Menopauz. 2012, 5, 431–5.

Luciano AA, Roy G, Solima E. Ectopic pregnancy from surgical emergency to medical management. Ann N Y AcadSci. 2001, 943, 235–54.

Słabuszewska – Jóźwiak A, Ciebiera M, Jakiel G. Ciąża pozamaciczna – czy nadal jest to stan naglący? Post Nauk Med, 2014, XXVII(8), 581-5.

Van Den Eeden SK, Shan J, Bruce C, [et al.]. Ectopic pregnancy rate and treatment utilization in a large managed care organization. ObstetGynecol. 2005, 105(5 Pt 1), 1052–7.

Stovall TG, Kellerman AL, Ling FW, [et al.]. Emergency department diagnosis of ectopic pregnancy. Ann Emerg Med. 1990, 19(10), 1098–103.

Bouyer J, Coste J, Fernandez H, [et al.]. Sites of ectopic pregnancy: a 10 year population-based study of 1800 cases. Hum Reprod. 2002, 17(12), 3224–30.

Shaw JLV, Wills GS, Lee K-F, [et al.]. Chlamydia trachomatis infection increases fallopian tube PROKR2 via TLR2 and NFκB activation resulting in a microenvironment predisposed to ectopic pregnancy. Am J Pathol. 2011, 178(1), 253–60.

Wong JA, Clark JF. Correlation of symptoms with age and location of gestation in tubal pregnancy. J NatlMedAssoc. 1968, 60(3), 221–3.

Ankum WM, Mol BW, Van der Veen F, [et al.]. Risk factors for ectopic pregnancy: a meta-analysis. FertilSteril. 1996, 65(6), 1093–9.

Bouyer J, Coste J, Shojaei T, [et al.]. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France. Am J Epidemiol. 2003, 157(3), 185–94.

Szymański R, Kamiński P. Ciąża ektopowa - nowoczesne metody diagnostyki i terapi, Nowa Med. 1996, 3(18), 7-8.

Mavrelos D, Nicks H, Jamil A, [et al.]. Efficacy and safety of a clinical protocol for expectant management of selected women diagnosed with a tubal ectopic pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013, 42(1), 102–7.

Hajenius PJ, Mol F, Mol BWJ, [et al.]. Interventions for tubal ectopic pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2007, (1), CD000324.

Farquhar CM. Ectopic pregnancy. Lancet. 2005, 366(9485), 583–91.

Berg CJ, Chang J, Callaghan WM, [et al.]. Pregnancy-related mortality in the United States, 1991-1997. Obstet Gynecol. 2003, 101(2), 289–96.

Barnhart KT. Ectopic Pregnancy. N Engl J Med. 2009, 361(4), 379–87.

Moragianni VA, Hamar BD, McArdle C, [et al.]. Management of a cervical heterotopic pregnancy presenting with first-trimester bleeding: case report and review of the literature. FertilSteril. 2012, 98(1), 89–94.

Counselman FL, Shaar GS, Heller RA, [et al.]. Quantitative B-hCG levels less than 1000 mIU/mL in patients with ectopic pregnancy: pelvic ultrasound still useful. J Emerg Med. 1998, 16(5), 699–703.

Seeber BE, Sammel MD, Guo W, [et al.]. Application of redefined human chorionic gonadotropin curves for the diagnosis of women at risk for ectopic pregnancy. FertilSteril. 2006, 86(2), 454–9.

Rausch ME, Sammel MD, Takacs P, [et al.]. Development of a multiple marker test for ectopic pregnancy. Obstet Gynecol. 2011, 117(3), 573–82.

Segal S, Gor H, Correa N, [et al.]. Inhibin A: marker for diagnosis of ectopic and early abnormal pregnancies. Reprod Biomed Online. 2008, 17(6), 789–94.

Kim DS, Chung SR, Park MI, [et al.]. Comparative review of diagnostic accuracy in tubal pregnancy: a 14-year survey of 1040 cases. Obstet Gynecol. 1987, 70(4), 547–54.

Bouyer J, Job-Spira N, Pouly JL, [et al.]. Fertility following radical, conservative-surgical or medical treatment for tubal pregnancy: a population-based study. BJOG. 2000, 107(6), 714–21.

Sewell CA, Cundiff GW. Trends for inpatient treatment of tubal pregnancy in Maryland. Am J Obstet Gynecol. 2002, 186(3), 404–8.

Wang Y-L, Weng S-S, Huang W-C, [et al.]. Laparoscopic management of ectopic pregnancies in unusual locations. Taiwan J Obstet Gynecol. 2014, 53(4), 466–70.

Wiser A, Gilbert A, Nahum R, [et al.]. Effects of treatment of ectopic pregnancy with methotrexate or salpingectomy in the subsequent IVF cycle. Reprod Biomed Online. 2013, 26(5), 449–53.

Hoover KW, Tao G, Kent CK. Trends in the diagnosis and treatment of ectopic pregnancy in the United States. Obstet Gynecol. 2010, 115(3), 495–502.

Barnhart KT, Gosman G, Ashby R, [et al.]. The medical management of ectopic pregnancy: a meta-analysis comparing “single dose” and “multidose” regimens. Obstet Gynecol. 2003, 101(4), 778–84.

Elson J, Tailor A, Banerjee S, Salim R, Hillaby K, Jurkovic D. Expectant management of tubal ectopic pregnancy: prediction of successful outcome using decision tree analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004, 23(6), 552–6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)