Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The role of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease

Rafał Marcin Lenard, Magdalena Niedziela, Anna Sobieszczańska, Agata Smoleń

Abstract


Lenard Rafał, Niedziela Magdalena, Sobieszczańska Anna, Smoleń Agata. Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The role of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):11-24. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33160

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A11-24

https://pbn.nauka.gov.pl/works/665723

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.09.2015. Revised 05.10.2015. Accepted: 30.10.2015.

 

Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

The role of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease

 

Rafał Lenard1, Magdalena Niedziela2, Anna Sobieszczańska3, Agata Smoleń4

 

1doktorant Katedry i Zakładu Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

1PhD student Deparment of Epidemiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland

2Students Research Circle at the Deparment of Epidemiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland

3Department of Jaw Orthopaedics, Medical University of Lublin, Lublin, Poland

4Deparment of Epidemiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland

 

Abstrakt

 

Wprowadzenie:

Zapadalność na chorobę wieńcową serca należy do najwyższych wśród chorób układu krążenia w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych. Choroba niedokrwienna serca jest to zespół objawów chorobowych, które są następstwem stanu niewystarczającego zaopatrzenia komórek mięśnia serca w tlen i w substancje odżywcze, a jej obraz kliniczny wykazuje duże zróżnicowania. Jednym z cennych badań diagnostycznych w tej chorobie jest przezklatkowe badanie echokardiograficzne. Wykonywane jest w celu oceny anatomii mięśnia serca, oceny kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory, oceny aorty piersiowej oraz naczyń płucnych.

Cel pracy:

Celem pracy była ocena znaczenia przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.

Skrócony opis stanu wiedzy:

Wśród wielu objawów i następstw w chorobie niedokrwiennej serca może występować upośledzenie funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, niedokrwienna niedomykalność zastawki mitralnej oraz powiększenie lewego przedsionka. U pacjentów po zawale mięśnia serca, objęty niedokrwieniem obszar ulega włóknieniu i zanikowi oraz przestaje pełnić swoje funkcje. W rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca ważne znaczenie ma echokardiografia obciążeniowa, zwłaszcza w przypadku współistnienia dodatkowych czynników, utrudniających interpretację próby wysiłkowej EKG.

Podsumowanie:

Badanie echokardiograficzne powinno być wykonywane u każdego pacjenta z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Jest ono najważniejszym badaniem w diagnostyce różnicowej bólów w klatce piersiowej i należy do badań prognostycznych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

 

Słowa kluczowe: echokardiografia, choroba niedokrwienna serca, diagnostyka.

 

Abstract

 

Introduction:

The incidence of coronary artery disease (CAD) is the highest of cardiovascular disease in societies of highly developed countries. Coronary artery disease  is complex of clinical syndrome based on inadequate supply of heart muscle cells with oxygen and nutrients. The clinical picure of CAD shows large variation.

One of the valuable diagnostic studies for this disease is transthoracic echocardiography (TTE). TTE is performed to assess the anatomy of the heart, global and segmental left ventricular contractility and the structure of the thoracic aorta and pulmonary vessels.

Aim of the study

The aim of the study was to evaluate the importance of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease.

Short description of state of knowledge

Among the many symptoms and consequences of coronary artery disease impaired systolic and diastolic left ventricular contractility, ischemic mitral regurgitation and left atrial enlargement may occur. In patients after myocardial infarction, atrophy and fibrosis of myocardium is leading to impairment of myocardial function.

In the diagnosis of coronary artery disease stress echocardiography is important, especially  in the case of co-existing additional factors causing difficulty in the interpretation of stress ECG.

Conclusion.

Echocardiography should be performed in all patients with suspected coronary artery disease. It is the most important test in the differential diagnosis of chest pain. Echocardiography has a predictive value in patients with ischemic heart disease.

 

Keywords: echocardiography, coronary artery disease, diagnosis.


Keywords


echokardiografia; choroba niedokrwienna serca; diagnostyka; echocardiography; coronary artery disease; diagnosis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Szczeklik A, Tendera M. Kardiologia, T.1. Podręcznik oparty na zasadach EBM. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków; 2009; 156-390.

Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Braunwald E. Choroby serca, Tom 3, W: Banasiak W, Opolski G, Poloński L (red.). Elsevier Urban&Partner, Wrocław; 2007; 1075-1452.

Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. Eur Heart J. 2013; 34:3028-34.

Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A i wsp. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease : the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013; 34(38):2949-3003.

Matusiak A, Chmiela M. Choroba niedokrwienna serca a zakażenia bakteryjne Helicobacter pylori i Chlamydophila pneumoniae – rola białek szoku cieplnego i zjawisko mimikry antygenowej . Post Mikrobiol. 2013; 52;3;247–260.

Pasierski T, Gaciong Z. Rozwój i regresja miażdżycy. W: Angiologia, Pasierski T, Gaciong Z, Torbicki A, (red.). Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004: 50–58.

Rabczyński M, Adamiec R, Olszewska-Roczniak J. Przeciwciała anty-HSP 60/65 – rola w patogenezie miażdżycy, czynnik ryzyka rozwoju blaszki miażdżycowej. Adv Clin Exp Med. 2006; 15;5;933–939.

Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical diagnosis of coronary-artery disease. N Engl J Med. 1979; 300:1350–1358.

Blondheim DS, Beeri R, Feinberg MS, Vaturi M, Shimoni S, Fehske W i wsp. Reliability of visual assessment of global and segmental left ventricular function: a multicenter study by the Israeli Echocardiography Research Group. J Am Soc Echocardiogr. 2010; 23(3):258–64.

Cicala S, de Simone G, Roman MJ, Best LG, Lee ET, Wang W i wsp. Prevalence and prognostic significance of wall-motion abnormalities in adults without clinically recognized cardiovascular disease: the Strong Heart Study. Circulation. 2007; 116(2):143–50.

Kaul S, Ito H. Microvasculature in acute myocardial ischemia: Evolving concepts in pathophysiology, diagnosis, and treatment. Circulation. 2004; 109:146–49.

Krecki R, Drożdż J, Szcześniak P, Oszulak-Michalak D, Krzemińska-Pakuła M. Novel atherogenesis markers for identification of patients with a multivessel coronary artery disease. Kardiol Pol. 2008; 66(11):1173–80.

Cheitlin MD, Alpert JS, Armstrong WF, Aurigemma GP, Beller GA, Bierman FZ i wsp. ACC/AHA guidelines for the clinical application of echocardiography. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Clinical Application of Echocardiography). J Am Coll Cardiol. 1997; 29:862–79.

Emond M, Mock MB, Davis KB, Fisher LD, Holmes DR Jr, Chaitman BR i wsp. Long-term survival of medically treated patients in the Coronary Artery Sutgery Study (CASS) Registry. Circulation. 1994; 90(6):2645–57.

Vasan RS, Larson MG, Benjamin EJ, Evans JC, Levy D. Left ventricular dilatation and the risk of congestive heart failure in people without myocardial infarction. N Engl J Med. 1997; 336(19):1350–55.

McManus DD, Shah SJ, Fabi MR, Rosen A, Whooley MA, Schiller NB. Prognostic value of end-systolic left ventricular volume index as a predictor of Heart Failure Hospitalization in Stable Coronary Artery Disease: data from the Heart and Soul Study. J Am Soc Echocardiogr. 2009; 22(2):190–7.

Moller JE, Hillis GS, Oh JK, Seward JB, Reeder GS, Wright RS i wsp. Left atrial volume: a powerful predictor of survival after acute myocardial infarction. Circulation. 2003; 107(17):2207–12.

Ren X, Ristow B, Na B, Ali S, Schiller NB, Whooley MA. Prevalence and prognosis of asymptomatic left ventricular diastolic dysfunction in ambulatory patients with coronary heart disease. Am J Cardiol. 2007; 1643–47.

Beinart R, Boyko V, Schwammenthal E, Kuperstein R, Sagie A, Hod H i wsp. Long-term prognostic significance of left atrial volume in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2004; 44(2):327–34.

Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Zehr KJ, Bailey KR, Tajik AJ. Ischemic mitral regurgitation: long-term outcome and prognostic implications with quantitative Doppler assessment. Circulation. 2001; 103:1759–64.

Stevens SM, Farzaneh-Far R, Na B, Whooley MA, Schiller NB. Development of an echocardiographic risk-stratification index to predict heart failure in patients with stable coronary artery disease: the Heart and Soul study. JACC Cardiovasc Imaging. 2009; 2(1):11–20.

Fakuta H, Ohte N, Wakami K, Goto T, Tani T, Kimura G. Prognostic value of left ventricular diastolic dysfunction in patients undergoing cardiac catheterization for coronary artery disease. Cardiol Res Pract. 2012; http://www.hindawi.com/journals/crp/2012/243735/

Lee KW, Blann AD, Lip GY. Impaired tissue Doppler diastolic function in patients with coronary artery disease: relationship to endothelial damage/dysfunction and platelet activation. Am Heart J. 2005; 150(4):756–66.

Hoffmann S, Jensen JS, Iversen AZ, Sogaard P, Galatius S, Olsen NT i wsp. Tissue Doppler echocardiography improves the diagnosis of coronary artery stenosis in stable angina pectoris. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2012; 13(9):724–49.

Hoffmann S, Mogelvang R, Sogaard P, Iversen AZ, Hvelplund A, Schaadt BK i wsp. Tissue Doppler echocardiography reveals impaired cardiac function in patients with reversible ischaemia. Eur J Echocardiogr. 2011; 12(8):628–34.

Di Salvo G, Caso P, Pacileo G, Severino S, Miele T, Gala S i wsp. New echocardiographic techniques in the study of coronary artery disease: strain and strain rate. Ital Heart J Suppl. 2005; 6(1):17–24.

Shemirani H, Khoshavi M. Correlation of echocardiographic epicardial fat thickness with severity of coronary artery disease-an observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2012; 12(3):200–5.

Park JS, Choi SY, Zheng M, Yang HM, Lim HS, Choi BJ i wsp. Epicardial adipose tissue thickness is a predictor for plaque vulnerability in patients with significant coronary artery disease. Atherosclerosis. 2013; 226(1):134–39.

Corciu AI, Siciliano V, Poggianti E,Peterson C, Venneri L, Picanto E. Cardiac calcification by transthoracic echocardiography in patients with known or suspected coronary artery disease. Int J Cardiol. 2010; 142(3):288–95.

Kim HK, Park SJ, Suh JW, Kim YJ, Kim HS, Sohn DW i wsp. Association between cardiac valvular calcification and coronary artery disease in a low-risk population. Coron Artery Dis. 2004; 15(1):1–6.

Ruzsa Z, Nagy E, Ungi I, Forster T, Palinkas A, Nemes A. Additional help to diagnose functionally significant left main coronary artery stenosis: doppler echocardiography. Hellenic J Cardio. 2010; 51(6):540–43.

McNeill AJ, Fioretti PM, el-Said SM, Salustri A, de Feyter PJ, Roelandt JR. Dobutamine stress echocardiography before and after coronary angioplasty. Am J Cardiol. 1992; 69:740–45.

Rollán MJ, San Román JA, Vilacosta I, Ortega JR, Bratos JL. Dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease in women with chest pain: comparison with different noninvasive tests. Clin Cardiol. 2002; 25(12):559-64.

Naser N, Buksa M, Sokolovic S, Hodzic E. The role of dobutamine stress echocardiography in detecting coronary artery disease compared with coronary angiography. Med Arh. 2011; 65(3):140–44.

Chelliah R, Anantharam B, Burden L, Alhajiri A, Senior R. Independent and incremental value of stress echocardiography over clinical and stress electrocardiographic parameters for the prediction of hard cardiac events in new-onset suspected angina with no history of coronary artery disease. Eur J Echocardiogr. 2010; 11: 875–882.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)