Special tax regimes for sportsmen = Systemy opodatkowania sportowców

Paweł Szwajdler

Abstract


Szwajdler Paweł. Special tax regimes for sportsmen = Systemy opodatkowania sportowców. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):374-379. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.29033

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A374-379

https://pbn.nauka.gov.pl/works/611688

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29033

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 30.04.2015.

 

Special tax regimes for sportsmen

Systemy opodatkowania sportowców

Paweł Szwajdler

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

 

E-mail: szwajdli@onet.eu

 

 

Abstract

 

      The main purpose of this work is to show diversity of tax regimes for sportsmen. The author focuses on tax regulations in Germany and in France. In this work is showed, that  not only tax regimes, which are applicable to all sportsmen, are in force, but also regimes, which are applicable only to sportsmen who are non- residents.

Author of this article is going to answer , if it is necessary to  treat sportsmen in other way than other taxpayers. In this work, the author analyses legal regulations and specialist literature.

Key words: taxation of sportsmen, tax regimes for sportsmen, taxes.

 

Streszczenie

 

      Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie na różnorodność systemów opodatkowania sportowców. Autor  skupia się przede wszystkim na regulacjach obowiązujących we Francji oraz w Niemczech. W pracy zostało wskazane, że specyficzne systemy opodatkowania sportowców dzielą się na konstrukcje prawne dotyczące wszystkich sportowców oraz na rozwiązania jurydyczne mające zastosowanie tylko do nierezydentów.

Autor odpowiada w niniejszym artykule na pytanie, czy istnieją powody, dla których sportowcy powinny być opodatkowani w sposób odmienny, niż pozostali podatnicy. W pracy zastosowana została metoda polegająca na analizie tekstów prawnych oraz poglądów doktryny.

Słowa kluczowe: opodatkowanie sportowców, systemy opodatkowania sportowców, podatki.


Keywords


taxation of sportsmen, tax regimes for sportsmen, taxes, opodatkowanie sportowców, systemy opodatkowania sportowców, podatki.

Full Text:

PDF

References


Sandler D., The taxation of international Entertainers and Athletes, Kluwer Law International 1995.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303116&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20090409

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2015/02/18/france-l-impot-sur-le-revenu-pour-les-sportifs-non-residents-ce-17-02-1-24.html

http://www.vibss.de/finanzen/steuern/lohnsteuer/besteuerung-auslaendischer-kuenstler-und-sportler/

Romero F., Guide on sportsperson taxation in certain relevant jurisdictions, Thomson Aranzadi 2008.

Oberson X., International Taxation of Artists and Sportsmen, Schulthess Editions Romandes 2009.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000017923897&dateTexte=

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303105&dateTexte=&categorieLien=cid

http://www.dextra-fs.de/kunst-und-medien-nachrichtenleser/items/besteuerung-auslaendischer-kuenstler-und-sportler-in-deutschland-42.html

http://www.steuertipps.de/lexikon/b/beschraenkte-steuerpflicht

Par. 50a Deutsche Einkommensteuergesetz http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiwx8KS_KHHAhXLjCwKHUReBqk&url=http%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Fbundesrecht%2Festg%2Fgesamt.pdf&ei=lWjKVfCoFMuZsgHEvJnICg&usg=AFQjCNFgHZv4RM77ZXAJSUON3xcblCYEDQ

Loukota W., M. Stefaner(Hrsg), Taxation of Artistes and Sportsmen in International Tax Law, Linde Verlag 2007.

Appleby A., Leveling the playing field: A separate tax regime for International Athletes, Brooklyn Journal of International Law vol. 36/605, 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)