Hematoma vertex treated conservatively - case report = Krwiak nadtwardówkowy na sklepistości leczony zachowawczo - opis przypadku

Kamila Woźniak, Dorota Małgorzata Ratuszek-Sadowska, Maciej Śniegocki, Paweł Orłowski

Abstract


Woźniak Kamila, Ratuszek-Sadowska Dorota, Śniegocki Maciej, Orłowski Paweł. Hematoma vertex treated conservatively - case report = Krwiak nadtwardówkowy na sklepistości leczony zachowawczo - opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):265-279. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28242

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28242

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A265-279

https://pbn.nauka.gov.pl/works/608731

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-c2eb9917-33cb-4313-abac-e39cb4578d4a

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 20.07.2015. Accepted: 18.08.2015.

 

Hematoma vertex treated conservatively - case report

 

Krwiak nadtwardówkowy na sklepistości leczony zachowawczo - opis przypadku

 

Kamila Woźniak1, Dorota Ratuszek-Sadowska2, Maciej Śniegocki1, Paweł Orłowski3

 

 

 

 

  1. 1.         Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

  1. 2.         Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

2.Chair and Department of Rehabilitation Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

  1. 3.         Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Department of Lasertherapy and Physiotherapy, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

 

Streszczenie

Krwiak nadtwardówkowy na sklepistości (hematoma vertex) jest rzadką, ale dobrze znaną w neurochirurgii jednostką. Najczęściej jest on spowodowany urazem. Obraz kliniczny może być mylący i niespecyficzny. Krwiak nadtwardówkowy na sklepistości stanowi duże wyzwanie zarówno diagnostyczne jak i lecznicze. Diagnostyka obrazowa obejmuje przede wszystkim badanie tomografii komputerowej głowy. Ponad 40% krwiaków nadtwardówkowych nie wymaga interwencji neurochirurgicznej. W literaturze światowej nie ma jednoznacznych wytycznych co do jednoznacznej kwalifikacji chorego z krwiakiem nadtwardówkowym na sklepistości do leczenia operacyjnego. Prezentujemy przypadek kliniczny pacjenta z urazowym krwiakiem nadtwardówkowym na sklepistości (hematoma vertex), który w chwili przyjęcia nie prezentował jakichkolwiek deficytów i innych odchyleń w badaniu neurologicznym. U pacjenta wdrożono postępowanie zachowawcze. Po 6 miesiącach obserwacji krwiak samoistnie wchłonął się.

 

Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, krwiak nadtwardówkowy, krwiak na sklepistości.


Keywords


coronal computed tomography, hematoma vertex, epidural hematoma, tomografia komputerowa; krwiak nadtwardówkowy; krwiak na sklepistości

Full Text:

PDF (Polski)

References


G. Duthie, J. Reaper, A. Tyagi, D. Crimmins, P. Chumas: Extradural haematomas in children: a 10-year review. The British Journal of Neurosurgery 2009; 23(6): 596–600.

A.N. Nemecek, R.G. Ellenbogen, G.W. Britz: Vertex epidural hematoma. Pediatric Neurosurgery 2005; 41(3): 170–172.

U.M. Mauer, U. Kunz: Management of neurotrauma by surgeons and orthopedists in a military operational setting. Neurosurgical Focus 2010; 28(5): E10.

P. J. Treacy, P. Reilly, B. Brophy: Emergency neurosurgery by general surgeons at a remote major hospital. ANZ Journal of Surgery 2005; 75(10): 852–857

A. Server, G. Tollesson, T. Solgaard, M. Haakonsen, U.L.H. Johnsen: Vertex epidural hematoma: neuroradiological findings and management. Acta Radiologica 2002; 43(5): 483–485.

D.J. Donovan, R.R. Moquin, J.M. Ecklund: Cranial burr holes and emergency craniotomy: review of indications and technique: Military Medicine 2006; 171(1): 12–19.

W.H. Ng, E. Wang, I. Ng: Multimedia Messaging Service teleradiology in the provision of emergency neurosurgery services. Surgical Neurology 2007; 67(4): 338–341.

Alexander G.L.: Extradural haematoma at the vertex. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1961; 24: 381-384.

M. Borozone, S. Gentile, C. Perria, et al: Vertex epidural hematomas. Surg Neurol 1979; 11: 277-284.

R. Bullock, R.M. Smith, J.R. van Dellen: Nonoperative management of extradural hematoma. Neurosurgery 1985; 16: 602-606.

S.L. Fedder: Management of extradural hematomas (letter). J Neurosurg 1988; 69: 640.

A. Guha, R.G. Perrin, H. Grossman, et al: Vertex epidural hematomas. Neurosurgery 1998; 25: 824-828.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)