The Moyamoya disease - the description of clinical case = Choroba moyamoya - opis przypadku klinicznego

Kamila Woźniak, Dorota Małgorzata Ratuszek-Sadowska, Maciej Śniegocki

Abstract


Woźniak Kamila, Ratuszek-Sadowska Dorota, Śniegocki Maciej. The Moyamoya disease - the description of clinical case = Choroba moyamoya - opis przypadku klinicznego. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):253-264. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28231

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28231

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A253-264

https://pbn.nauka.gov.pl/works/608626

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 18.08.2015.

 

The Moyamoya disease - the description of clinical case

 

Choroba moyamoya - opis przypadku klinicznego

 

Kamila Woźniak1, Dorota Ratuszek-Sadowska2, Maciej Śniegocki1

 

  1. 1.          Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

  1. 2.          Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

2.Chair and Department of Rehabilitation Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

 

Streszczenie

Choroba moyamoya (ang. moyamoya disease) jest to rzadki zespół chorobowy o nieznanej etiologii, występujący głównie u młodych Azjatów. Powoduje on niedrożność dużych tętnic wewnątrzczaszkowych - szczególnie końcowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, tętnicy środkowej oraz przedniej mózgu. Konsekwencją niedrożności jest niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego, przebiegające najczęściej pod postacią przemijających napadów niedokrwiennych, choć może również przebiegać jako udar mózgu lub krwotok mózgowy. W języku japońskim moyamoya oznacza kłęby dymu.

 

Słowa kluczowe: choroba moyamoya, angiografia, udar, TIA.

 

 

Abstract

Moyamoya disease is a rare syndrome of unknown etiology, occurring mostly in young Asians. It causes obstruction of large intracranial arteries - particularly the distal internal carotid artery and the artery middle and front of the brain. The consequence of ischemia is obstruction of the central nervous system, running most often in the form of transient ischemic attacks, although it can also occur as stroke or cerebral hemorrhage. In Japanese moyamoya means billows of smoke.

 

Key words: moyamoya disease, angiography, stroke, TIA.


Keywords


moyamoya disease, angiography, stroke, TIA, choroba moyamoya; angiografia; udar; TIA.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Carousel M., Jamroz E., Helis W., Skrzelewski S.: Clinical aspects of moyamoya syndrome. Ped. Poland 1983; 6: 565.

Membership A.: Moyamoya syndrome. Clinical Neurology; PZWL, Warsaw 1987: 112.

Suzuki J. et al.: Moyamoya disease and Reviev. Stroke 1983; 14: 104.

Krayenbuhl H., Yasargil M.G.: Cerebral Angiography. Georg Thieme Verlag 1982: 295-300.

Rafałowska J.: Encephalopathy and other teams vascular familial. Neur. Neurochir. Pol. 2001; 35: 13.

Houkin K. et al.: Familial occurrence of moyamoya disease. Childs Nerv. Syst. 1994; 10: 421.

Battistella P.A. et al.: Magnetic resonance angiography in moyamoya disease. Childs Nerv. Syst. 1995; 11: 329.

Yamada J., Suzuki S., Matsuschima Y.: Moyamoya disease: comparison of assessment with MR angiography and MR imaging versus conventional angiography. Radiology 1995; 196-211.

Janjua N., Nasar A., Lynch J.K.: Thrombolysis for ischemic stroke in children: data from the nationwide inpatient sample. Stroke 2007; 38: 1850-1854.

Lee S.B., Huh P.W., Kim D.S., Yoo D.S., Lee T.G., Cho K.S.: Early this superficial temporal artery middle cerebral artery bypass in acute ischemic stroke. Clin Neurol Neurosurg 2013; 115(8): 1238-1244.

Kanamaru K., Araki T., Kawakita F., Hamada K., Kanamaru H., Matsuura K., Sato A., Suzuki H.: STA-MCA bypass for the treatment of ischemic stroke. Acta Neurochir Suppl. 2011; 112: 55-7.

Lee S.B., Kim D.S., Huh P.W., Yoo D.S., Lee T.G., Cho K.S.: Long-term follow-up results in 142 adult patients with moyamoya disease management according to modality. Acta Neurochir (Wien) 2012; 154(7): 1179-1187.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)