Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku = Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study

Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Dorota Ratuszek, Michał Cichosz, Łukasz Wołowiec, Monika Dylewska, Walery Zukow

Abstract


Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Ratuszek Dorota, Cichosz Michał, Wołowiec Łukasz, Dylewska Monika, Zukow Walery. Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku = Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):433-440. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19029

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A433-440

https://pbn.nauka.gov.pl/works/573170

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19029

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 24.06.2015.

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku

Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study

Bartosz Kochański1, Anna Plaskiewicz1, Dorota Ratuszek1, Michał Cichosz2, Łukasz Wołowiec3, Monika Dylewska4,Walery Zukow5

 

1Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Jolly Med Szpital rehabilitacyjny Popielówek. Oddział rehabilitacji neurologicznej

3Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Przepona jest głównym mięśniem oddechowym człowieka - wykonuje aż dwadzieścia tysięcy cykli pracy w ciągu doby. Dysfunkcje przepony mogą wpływać na powstawanie zaburzeń w narządzie ruchu oraz nieprawidłowości w biomechanice i wzorcach oddychania. Jednym z typów dysfunkcji przepony jest hipotonia przepony. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z hipotonią przepony. Na przykładzie omawianego pacjenta zaprezentowano obraz kliniczny oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony.

 

 

Abstract

 

The diaphragm is the main respiratory muscle - performs up to twenty thousand cycles per day. Dysfunction of the diaphragm can influence by disturbances in the organ movement, and irregularities in biomechanics and breathing patterns. One of the types diaphragm dysfunction is hypotension diaphragm. The paper presents a case of a patient with hypotension diaphragm. The paper presents clinical picture and physiotherapy in hypertension diaphragm.

 

Słowa kluczowe: przepona, oddychanie, hipotonia przepony.

Keywords: diaphragm, breathing, hypotension diaphragm.


Keywords


przepona, oddychanie, hipotonia przepony, diaphragm, breathing, hypotension diaphragm.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Richardson C. et al.:. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

Konturek S.: Fizjologia człowieka. T.III. WUJ. 2001.

Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 3–14. 108

Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M.: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013, 3, 4-12.

Godek P.: Przepona perspektywa osteopatyczna. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2012, Listopad, 8-16.

Iwańczyk K., Lemiesz G., Czaprowski D.: Trening stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2013, Wrzesień, 5-10.

Meert G. Veno-lymphatischekraniosakrale Osteopathie. Urban&Fischer, 2012.

Kyndall L. Boyle, Josh Olinick, Cynthia Lewis: The Value Of Blowing Up A Balloon N Am J Sports Phys Ther. 2010 September; 5(3): 179–188.

Lando Y, Boiselle PM, Shade D, et al. Effect of Lung Volume Reduction Surgery of Diaphragm Length in Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159(3):796–805 1989;10(2).

Adamczyk W., Rżany M.: Możliwości zastosowania Stabilizera Pressure Biofeedback Unit w reedukacji nerwowo-mięśniowej. Rehabilitacja w Praktyce”, 2014;(1):27-29.

Kochański B., Plaskiewicz A., Kałużny K., Klimkiewicz K., Smuczyński W., Żukow W.: Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Journa of Health Sciences. 2014;4(14):101-108.

Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s. 165–75.

Zübeyir, Sari; Nilüfer, Kablan; Burcu, Camcioğlu; Onur, Aydoğdu,; Bahar, Kavlak; Ufuk, Yurdalan Saadet; Gülden, Polat Mine: The Effect of Kinesiology Taping on Respiratory Muscle Strength; Journal of Physical Therapy Science; 2012, Vol. 24 Issue 3.

Kase K, Wallis J, Kase T.: Clinic Therapeutic Applications Of The Kinesio Taping Method. 2nd Edition. Japan: Kinesio Taping Association, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c)



Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)